(131) TARİH 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
10 views
(131) TARİH 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Geçmişteki insan topluluklarının
faaliyetlerini; yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, nedensonuç ilişkisi içinde, tarafsız bir
şekilde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metroloji B) Coğrafya
C) Filoloji D) Tarih

2. Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı Türk takvimi
B) Hicri Takvim
C) Miladi Takvim
D) Rumi Takvim

3. Milattan sonra 1998 tarihi hangi
yüzyıl içerisinde yer alır?
A) XX. yüzyıl B) XXI. yüzyıl
C) X. yüzyıl D) XIX. yüzyıl

4. Toplumların örf, adet, gelenek ve
yaşayışlarını inceleyen bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kronoloji B) Etnografya
C) Diplomasi D) Antropoloji

5. Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin araştırma konusu içinde
yer almaz?
A) I. Dünya Savaşı
B) İlk Türk Devletleri
C) Yer Çekimi Kanunu
D) Coğrafi Keşifler

6. Aşağıdakilerden hangisi Buzul
Çağı olarak da adlandırılmaktadır?
A) Paleolitik Çağ
B) Kalkolitik Çağ
C) Mezolitik Çağ
D) Neolitik Çağ

7. Aşağıdakilerden hangisi hiyeroglif
adı verilen resim yazısı ile uygarlığa katkıda bulunmuştur?
A) İyonlar B) Mısırlılar
C) Fenikeliler D) Sümerler

8. İlk düzenli orduyu ve ilk merkezi
imparatorluğu kuran uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asur B) Frig
C) Babil D) Akad

9. Siyasal gücün bir grubun elinde
toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet B) Oligarşi
C) Teokrasi D) Monarşi

10. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi
Anadolu’da “Karum” adı verilen
ticaret kolonilerini kurmuştur?
A) Persler B) Mikenler
C) Asurlular D) Urartular

11. Yunan şehir devletlerinde, içerisinde konsey, hükümet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne ad verilirdi?
A) Akropolis B) Arkhon
C) Konsül D) Demos

12. Aşağıdakilerden hangisi Sümer
krallarının sahip olduğu unvanlardan biri değildir?
A) Başrahip B) Başyargıç
C) Başkomutan D) Başöğretmen

13. Feodal sistemde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lordlar B) Serfler
C) Şövalyeler D) Aristokratlar

14. İslam Devleti’nin adlî, askerî, malî
yapılanması hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ali

15. Magna Carta Libertatum (Büyük
Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede hazırlanmıştır?
A) Rusya B) İspanya
C) Hollanda D) İngiltere

16. “1346-1353” yıllarında ticaret yolları
aracılığıyla yayılan ve milyonlarca
kişinin ölümüne neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grip B) Verem
C) Veba D) Hepatit

17. Bozkır kültürü ve konargöçer yaşam tarzında aşağıdakilerden hangisi gelişmemiştir?
A) Et ve süt ürünleri üreticiliği
B) Şehir ve kale mimarisi
C) Çadır yapımı ve dokumacılık
D) Bağımsız yaşama düşüncesi

18. Aşağıdakilerden hangisi Orta
Çağ’da tüccarların kullandığı konaklama mekânlarından değildir?
A) Han B) Kervansaray
C) Ribat D) Kapan

19. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yeri
geldiğinde herkesin asker olarak
mücadele etmesi özelliğinden dolayı Türkler için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yapılmıştır?
A) Onlu Sistem B) Turan Taktiği
C) Ordu Millet D) Sahra Ordusu

20. “12 Levha Kanunları” aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?
A) Romalılar B) Moğollar
C) İranlılar D) Çinliler

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR