(151) COĞRAFYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 17, 2023
22 views
(151) COĞRAFYA 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Kutup bölgelerinde yaşayan hayvanlar genelde uzun beyaz tüylerle kaplı
deriye sahipken sıcak çöllerdeki hayvanlar ise çoğunlukla susuzluğa dayanıklı olup arazinin rengine uyan
derileri tüysüzdür.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Kutuplarda hayvan türü sayısı
azdır.
B) Kutuplarda bitki örtüsü gelişmemiştir.
C) Doğal şartlar canlıların özelliklerini
etkiler.
D) Çöl canlılarının suya ihtiyacı yoktur.

2. Kristof Kolomb, Magellan ve
Vasco de Gama’nın seyahatlerinde
yararlandığı Coğrafya Rehberi adlı
eserin sahibi olan Eski Çağ’ın gök
bilimcisi ve matematikçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tales B) Uluğ Bey
C) Strabon D) Batlamyus

3. Güneş ışınlarının yere düşme açısı
Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe
daralır. Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de kutuplara gidildikçe azalmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgili değildir?
A) Çizgisel hızın kutuplara gidildikçe
yavaşlaması
B) Tarım yapılan üst sınırın kutuplara
doğru gidildikçe deniz seviyesine
yaklaşması
C) Denizlerdeki tuzluluk oranının kutuplara doğru azalması
D) Kutuplara gidildikçe geniş yapraklı
ağaçların yerlerini iğne yapraklılara bırakması

4. Aşağıdakilerden hangisi 3 Ocak ve
4 Temmuz’da astronomik açıdan
yaşanan bir durumdur?
A) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi
başlar.
B) Dünya’nın Güneş’e en yakın ve en
uzak olduğu zamanlardır.
C) Dünya’nın her yerinde gece ve
gündüz süresi eşitlenir.
D) Yengeç Dönencesi’nde öğle vakti
cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Dünya, Güneş’e karşı şekilde belirtilen konumda iken aşağıdaki
günlerden hangisi yaşanır?
A) 21 Aralık B) 21 Mart
C) 23 Eylül D) 21 Haziran

6. Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyinde yer alan iki nokta arasındaki
kuş uçuşu mesafeyi hesaplamak
için gerekli olan bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu noktalardan geçen meridyen
değerleri
B) Türkiye yüz ölçümünün sayısal
değeri
C) Bu noktalardan geçen paralel değerleri
D) Türkiye’nin başlangıç meridyenine
olan uzaklığı

7. Türkiye’nin özel konum özelliklerinden hangisi uluslararası ulaşımda önemli bir ülke olmasına katkı
yapmaz?
A) Ortalama yükseltisinin fazla olması
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C) Orta Doğu ve Avrupa arasında
köprü olması
D) İstanbul ve Çanakkale
Boğazlarına sahip olması

8. Türkiye haritası üzerinde aksine
bir uyarı işareti yoksa haritanın üst
kısmı hangi ana yönü gösterir?
A) Doğu B) Kuzey
C) Batı D) Güney

9. Aşağıdaki yerlerin haritaları eşit
ölçülere sahip kâğıtlara tam sığacak şekilde çizilirse hangisinin
ölçeği daha büyük olur?
A) Avrupa Kıtası’nın
B) Doğu Anadolu Bölgesi’nin
C) Anadolu Yarımadası’nın
D) Cumalıkızık Köyü’nün

10. Renklendirme yöntemiyle çizilen fiziki
haritalarda yeşil tonlar deniz seviyesine yakın yükseltinin az olduğu yerleri, kahverengi ve tonları ise yükseltinin arttığı alanları göstermektedir.
Buna göre Türkiye fiziki harita
sında yer alan aşağıdaki ovaların
hangisinde yeşil tonlar hâkimdir?
A) Erzincan Ovası
B) Çukurova
C) Ankara Ovası
D) Yüksekova

11. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin etkilerinden biri değildir?
A) Yer çekimi gücünün kutuplara
doğru artmasını sağlar.
B) Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
C) Güneş ışınlarını dağıtarak karanlık yerleri aydınlatır.
D) Canlılar için zararlı Güneş ışınlarını engeller.

12. Aşağıdakilerin hangisinde iklimin
doğal çevre üzerindeki etkisi insan
faaliyetlerini şekillendirmemiştir?
A) Kurak bölgelerde genellikle su
ihtiyacı fazla olan tarım bitkileri
sulama ile yetiştirilebilir.
B) Bol yağış alan yerlerde buna uygun konutlar yapılır.
C) Gece gündüz sıcaklık farkı fazla olan
yerlerde taşlar mekanik çözülür.
D) Yaz mevsimi sıcak ve uzun geçen
sahil şehirlerinde turizm gelişmiştir.

13. Güneş ışınları, Dünya atmosferine
ulaştıktan sonra aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşmez?
A) Bir kısmı erimeye uğrar.
B) Bir kısmı kırılmaya uğrar.
C) Bir kısmı yansımaya uğrar.
D) Bir kısmı yeryüzünü ısıtır.

14. Sıcaklığın yeryüzüne dağılışında etkili olan unsurlardan biri de güneşlenme süresidir. Ülkemizde Akdeniz
Bölgesi ile Güney Doğu Anadolu
Bölgeleri güneşlenme süresinin uzun
olduğu yerlerdir.
Buna göre aşağıdaki merkezlerden
hangisinde güneşlenme süresi
daha kısadır?
A) Hatay B) Mardin
C) Mersin D) Ağrı

Basınç ve sıcaklık arasındaki bağlantı grafikte gösterilmektedir.
Bu grafiğe göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Sıcaklık arttıkça basınç artar.
B) Sıcaklık arttıkça basınç düşer.
C) Sıcaklık azaldıkça basınç düşer.
D) Sıcaklık ve basınç arasında bağlantı yoktur.

16. Aşağıdaki rüzgârlardan hangisi
gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından oluşmakta ve gün
içerisinde yön değiştirmektedir?
A) Alizeler B) Batı rüzgârları
C) Meltemler D) Musonlar

17. Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral
iklim ve görüldüğü yerlere ait bir
özellik değildir?
A) Yükselim yağışları görülür.
B) Bulutluluk oranı fazladır.
C) Gür ormanların gelişmesini sağlar.
D) Yıllık ve günlük sıcaklık farkı fazladır.

Türkiye haritasında numaralanmış
yerlerde bulunan ovalardan hangisine 21 Haziran günü öğle vakti
güneş ışınları dik olarak gelir?
A) I B) II C) III D) IV

Doğu Anadolu’da yer alan IV numaralı ova için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Diğer ovalara göre yükseltisi daha
azdır.
B) Ortalama sıcaklık değerleri daha
düşüktür.
C) Karın yerde kalma süresi daha
kısadır.
D) Tarımsal ürün çeşitliliği daha fazladır.

20. Ege Bölgesi’nde dağların denize dik
uzanması deniz etkisinin iç kısımlarına sokulmasını kolaylaştırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi
bu tür dağlardandır?
A) Küre B) Bolkar
C) Aydın D) Giresun

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR