(164) MATEMATİK 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
103 views
(164) MATEMATİK 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. (a – 2)x³ + x⁴ⁿ⁻¹⁰ + (a – b)x – 8 = 0 ifadesi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre a · n kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 8 D) 10

2. İkinci dereceden x² + mx + 3 – m = 0 denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre diğer kökü kaçtır?
A) -7 B) -5 C) 5 D) 7

3. İkinci dereceden x² – kx + 36 = 0 denkleminin kökleri birbirine eşit olduğuna göre k aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) -12 B) -6 C) 0 D) 18

4. z₁ = 4 – 3i ve z₂ = 3 + 2i karmaşık sayıları veriliyor.

Re(z) – 3 · Im(z2) ifadesinin değeri kaçtır?
A) -12 B) -9 C) -5 D) -2

5. x² – 2x + 5 = 0 denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 + 2i B) 1 + i C) 2 + 2i D) 1 – i

6. Kökleri 2 ve 3 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) x² – 6x + 5 = 0 B) x² + 6x + 5 = 0 C) x² + 5x + 6 = 0 D) x² – 5x + 6 = 0

7. İkinci dereceden (a + 3)x² – 3x – 15 = 0 denkleminin kökler toplamı 3 olduğuna göre a kaçtır?
A) -8 B) -4 C) -2 D) 2

8. İç açılarının ölçüleri toplamı 1440° olan bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 42 B) 40 C) 38 D) 36

Şekilde ABCDE düzgün beşgen ve BCF eşkenar üçgendir.

Buna göre x kaç derecedir?
A) 66 B) 54 C) 48 D) 42

Şekildeki ABCD dörtgeninde |AB| = |AD| = |DC| ve m (A) = 110°, m (D) = 60° dir.

Buna göre m(B) kaç derecedir?
A) 50 B) 55 C) 65 D) 70

Şekildeki ABCD yamuğunda [AD] // [BC] , |AD| = 14 cm, |AE| = 20 cm, |BC| = 36 cm, m (BAE) = 90° ve |DE| = |EC|’tir.

Buna göre |AB| kaç santimetredir?
A) 25 B) 30 C) 32 D) 35

Şekilde ABCD paralelkenar, [CE] ve [DE] açıortay, [EF] = [CB], |DA| = 7 cm ve A(ABCD) = 70 cm² dir.

Buna göre |EF| kaç santimetredir?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

Şekilde ABC üçgen, AEFD eşkenar dörtgen ve |AB| = 10 cm, |AC| = 15 cm’dir.

Buna göre AEFD eşkenar dörtgeninin çevresi kaç santimetredir?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde [BE] ⊥ [EC] ve |AE| = 4 cm, |ED| = 9 cm’dir.

Buna göre |AB| kaç santimetredir?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Şekilde ABCD kare ve EAB eşkenar üçgendir.

Buna göre m(CDE ) kaç derecedir?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30

Şekilde ABCD deltoid, |AB| = |BC| ve |AE| = 4 cm, |CD| = 10 cm’dir.

Buna göre |EF| / |FC| kaçtır?
A) 1/3 B) 2/5 C) 3/5 D) 2/3

17. Yüksekliği 10 cm ve taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 2 cm olan düzgün altıgen dik prizmanın hacmi kaç santimetreküptür?
A) 60√3 B) 48√3 C) 36√3 D) 30√3

18. Bir dikdörtgenler prizmasının üç farklı yüzey alanı 30 cm² , 35 cm² ve 42 cm² dir.

Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
A) 140 B) 210 C) 280 D) 350

Kare dik piramidin hacmi Taban alanı . Yükseklik / 3 formülü ile hesaplanır.

Şekilde (T, ABCD) kare dik piramit, [TH] ⊥ [HE], [TE] ⊥ [BC] ve |TE| = 10 cm, |AB| = 12 cm’dir.

Buna göre bu piramidin hacmi kaç santimetreküptür?
A) 576 B) 384 C) 288 D) 120

Şekildeki küpte [AG] cisim köşegeni ve |AB| = 3 cm’dir.

Buna göre |AG| kaç santimetredir?
A) 3 B) 3√2 C) 3√3 D) 6

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR