(221) SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
8 views
(221) SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Birçok yörede hâlen yapılan bebeği kundaklamak ve tuzlamak gibi
geleneksel uygulamalar sağlığın
hangi belirleyicilerindendir?
A) Sosyal B) Biyolojik
C) Genetik D) Kimyasal

2. 1986’da Çernobil’de olduğu gibi
ani ölümlere, düşüklere, kanserlere, katarakta, yanıklara, engelli ve
ölü doğumlara neden olan ve etkisi nesiller boyunca devam eden
fiziksel etmen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vektörler B) Radyasyon
C) Su kirliliği D) Hava kirliliği

3. Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları
sebebiyle eski işlerini yapamayan
bireylere veya belirli bir işte çalışamayanlara iş öğretme, iş bulma ve
işe uyum sağlama gibi hizmetleri
içeren sağlık hizmetidir?
A) Tıbbi rehabilitasyon
B) İşçi sağlığı ve iş güvenliği
C) Kişisel sağlık düzeyini koruma
D) Sosyal (mesleki) rehabilitasyon

4. Banyo yapmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Banyodan sonra kişi kendisine ait
vücut ve ayak havlusu kullanarak
kurulanmalıdır.
B) Sabun, lif ve keseler aile içerisindeki bireyler tarafından ortak kullanılabilir.
C) Küveti doldurarak yıkanmak, duş
tarzında yıkanmaktan daha sağlıklıdır.
D) Vücuttan kirin akıtılması için su
sıcaklığı 10-15°C olmalıdır.

5.   • Hastalık etkeni bulaşmış çiğ süt ve
süt ürünlerinin (peynir, krema, tereyağı, dondurma vb.) tüketilmesiyle ayrıca hayvan idrar ve dışkılarıyla doğrudan temas ile insanlara bulaşabilir.
• Bu hastalıkla mücadelenin temelini
aşılama ve hastalığa yakalanmış
hayvanların imhası oluşturur.
Verilen bilgiler aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile ilgilidir?
A) Kuduz
B) Brusella
C) Kuş gribi
D) Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

6. Aşağıdakilerden hangisi kadın üreme organı içinde yumurtlama için
oluşan dokuların aylık düzenli olarak vücuttan dışarı atılmasını tanımlayan kavramlardan biri değildir?
A) Menstrual döngü
B) Âdet kanaması
C) Regl
D) Metabolik sendrom

7. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel
aktivitenin sağlık için öneminin
yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının yaygınlaşması sonucu toplumda görülme sıklığı artan hastalıklardandır?
A) Obezite B) Kolera
C) Hepatit B D) Tetanos

8. Her yaş için önerilen spor aktiviteleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Halter her yaş için önerilen bir
spor dalıdır.
B) Spora yetişkinlik döneminde başlanması gerekir.
C) Çocuk oyunları küçük yaşlarda
yapılacak aktivitelerdendir.
D) Sağlıklı yaşam için en fazla haftada 1 gün ve 10-15 dakika egzersiz
yapılmalıdır.

9. Aşağıdakilerden hangisi “yetersiz
beslenme” ye neden olur?
A) Enerji harcanmasına uygun beslenilmesi
B) Her öğünde farklı besin gruplarından tüketilmesi
C) Sadece protein içeren besinlerin
tüketilmesi
D) Öğün atlanılmaması

10. Obezitenin yol açtığı ruhsal sağlık
sorunlarından biri olan “anoreksiya
nervoza”yı aşağıdakilerden hangisi
tanımlar?
A) Yemek yememek
B) Tek yönlü beslenmek
C) Tıkınırcasına yemek
D) Gece yeme sendromu

11. Aşağıdakilerden hangisi okullarda
bulunan rehberlik servislerinin
öğrencilere yönelik temel hizmetlerinden biri değildir?
A) Bilgi verme
B) Genetik danışma
C) Psikolojik danışma
D) Bireysel değerlendirme

12. Aşağıdakilerden hangisi sınav ve
sınanmayı bir saygınlık sorunu
olarak gören kişiye ait bir ifadedir?
A) Sınava tam olarak çalışıp hazırlandım.
B) Yeterli zamanım var, kazanabilirim.
C) Kazanamazsam akılsız olduğumu
düşünecekler.
D) Geçen yazılıdan zayıf almıştım
ama bu defa başaracağım.

13. Şiddet uygulayan ve şiddete maruz
kalanlara yönelik alınan tedbirlerin
etkin olması için izleme yapan birimlerdir. Bu merkezlerde hukuki, psikolojik ve mesleki danışmanlık gibi farklı alanlarda hizmetler sunulmaktadır.
Verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) UZEM B) AFAD
C) AMATEM D) ŞÖNİM

14. Aşağıdakilerden hangisi kişinin
madde kullanmaya başlama sebeplerinden biri değildir?
A) Bir gruba ait olmak istemesi
B) “Hayır” deme becerisinin olması
C) Yaşadığı sorunlara çözüm yolu
arayışı içinde olması
D) Madde kullanıldığında ne gibi deneyimler yaşayacağını merak etmesi

15. Teknoloji bağımlılığını kontrol altına alma yöntemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Genel Ağ’ı her gün aynı saatlerde
kullanmak
B) Yoğun istek duyulduğunda Genel
Ağ’ı hemen kullanmaya başlamak
C) Haftalık Genel Ağ kullanımı çizelgelerine uymamak
D) Destek grupları ya da aile terapisi
gibi yöntemleri hayata geçirmek

16. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Verilen açıklama aşağıdaki temel
ilk yardım uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?
A) Koruma B) Bildirme
C) Kurtarma D) Değerlendirme

17. “Bak – Dinle – Hisset Yöntemi” hasta/
yaralının hangi durumunun değerlendirilmesinde uygulanır?
A) Bilincinin
B) Solunumunun
C) Dolaşımının
D) Solunum yolu açıklığının

18. Aşağıdakilerden hangisi solunum
yolu kısmi olarak tıkanan kişide
görülen belirtilerdendir?
A) Konuşamaz.
B) Nefes alamaz.
C) Yutkunmaya çalışır.
D) Ellerini boynuna doğru götürür ve
çırpınır.

19. Burun kanamasında burun kanatları iki
parmakla en az – – – – dakika sıkılmalıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

20.   • Temiz havaya çıkarılır ya da cam ve
kapı açılarak ortam havalandırılır.
• Sırt üstü yatar pozisyonda tutulur,
bilinç kapalı ise şok pozisyonu verilir.
• Solunumu korumak için maske
veya ıslak bez kullanılmalıdır.
Solunum yolu zehirlenmelerinde
ilk yardımla ilgili verilenler doğru
(D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) Y – D – Y B) Y – D – D
C) D – Y – D D) D – Y – Y

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR