(222) SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
81 views
(222) SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1.   • Sürücülerin, yağmurlu havalarda
yayaların yanından özenle geçmesi
• Karlı bir havada zincir takmak için
uğraşan bir sürücüye bu konuda
daha deneyimli bir başka sürücünün yardım etmesi
Verilen davranışlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Hız ihlali
B) Geçiş hakkı
C) Trafik adabı
D) Yazılı kurallar

2. Okul servis araçlarında güvenli bir
yolculuğun gerçekleşmesi için
öğrencilerin uyması gereken kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Araç hareket hâlindeyken ayağa
kalkmak
B) Araca yaşı küçük, hasta veya engelli öğrencilerden önce binmek
C) Araçların arkasından karşıya geçmeye çalışmak ve aracın arkasında durmak
D) Araca bindikten sonra oturup emniyet kemerini bağlamak

3.   • Yolun yayalara kapalı olduğunu
gösterir.
• Bu ışık yanmakta iken yayaların
taşıt yoluna girmelerinin yasak olduğunu bildirir.
Verilen bilgiler aşağıdaki ışıklı
işaret cihazlarından hangisiyle
ilgilidir?
A) Yaya simgeli yeşil ışık
B) Yaya simgeli kırmızı ışık
C) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
D) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık

 


Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi
bildirir?
A) Gizli buzlanmayı
B) Yolda çalışmayı
C) Dönel kavşağı
D) Gevşek malzemeli zemini

5. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi “girişi olmayan yol” anlamındadır?

A) B) C) D)

6. Aksine bir hüküm veya işaret bulunmadıkça sürücülerin kara yollarında aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?
A) İşaret vermeden şerit değiştirmesi
B) İki yönlü ve üç şeritli yollarda en
sol şeride girmesi
C) Araçların cinsine ve hızına uygun
olan şeritten gitmesi
D) Kavşaklara yaklaşırken yerleşim
yerlerinde 30 metre mesafe içinde
şerit değiştirmesi

7. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki
kara yollarında diğer araçları en az
kaç metre mesafeden takip etmek
zorundadırlar?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50


Aksine bir işaret yoksa verilen aracın yerleşim yeri dışındaki şehirler
arası çift yönlü kara yollarında uyması gereken yasal azami hızı kaç
km/sa. tir?
A) 50 B) 80 C) 90 D) 100


Şekle göre araçların geçiş hakkı
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 – 2 – 3 B) 2 – 1 – 3
C) 2 – 3 – 1 D) 3 – 2 – 1

10. Aşağıdaki araçlar bir kavşakta karşılaştıklarında geçiş üstünlüğünü
ilk önce hangisi kullanmalıdır?
A) Ambulans
B) İtfaiye
C) Yol yapım araçları
D) Güvenlik güçlerine ait araçlar

11. Aşağıdakilerden hangisi özel motorlu taşıt sürücü kurslarında kursiyerlere uygulamalı olarak verilen
derstir?
A) Trafik adabı
B) Araç tekniği
C) Trafik ve çevre
D) Direksiyon eğitimi

12. Aşağıdakilerden hangisi 2017 yılından sonra B sınıfı sürücü belgesini almaya hak kazanan bir kişinin kullanabileceği araçlardandır?
A) Minibüs
B) Otomobil
C) Otobüs
D) Kamyon ve çekici

13. Aşağıdakilerden hangisinde sürücü veya yolcular emniyet kemeri
kullanmak zorundadır?
A) Şehirler arası otobüs yolculuğunda
B) 25 km/sa.i geçmeyen hızla geri
gidildiğinde
C) Görev ya da ekip çalışması ile özel
pozisyonlarda bulunduklarında
D) Yerleşim yeri içinde, servis araçları hariç, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde

14. Yer altı treni, tramvay ve hızlı tren
gibi ulaşım araçlarında güvenli bir
yolculuk için uyulması gereken
kurallarla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Trenden inenlere öncelik tanınması
B) Koridorların ve ara geçiş kapılarının gereksiz yere meşgul edilmesi
C) Demir yolu hattına inilmemesi ve
bu hatlarda karşıdan karşıya geçilmemesi
D) Peronlarda belirlenmiş emniyetli
bölgenin (sarı çizgi) içinde beklenmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi, trafikte
yayaların sürücüler tarafından fark
edilmelerini sağlamak için alaca
karanlık ve gece karanlığında alması gereken önlemlerdendir?
A) Üzerinde yansıtıcılı kıyafetler ve
aksesuarlar bulundurmak
B) Fark edilmeyi sağlayacak koyu
renkli kıyafetler giymek
C) Yolun iki tarafında banket olduğu
durumlarda gidiş yönüne göre sağ
banketten yürümek
D) Yolun iki tarafında yaya yolu veya
banket olmadığı veya bunların
kullanılmadığı durumlarda gidiş
yönüne göre taşıt yolunun sağından yürümek


Şekildeki trafik kazasının aşağıdaki unsurlardan hangisine bağlı
olarak meydana geldiği kesinlikle
söylenir?
A) Yol B) Taşıt
C) İnsan D) Çevre

17. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan kural ihlallerinden biri değildir?
A) Kavşaklarda sollama yapmak
B) Takip mesafesini korumak
C) Kırmızı ışıkta geçmek
D) Aşırı hız yapmak

18. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası sonucu bedenen ve ruhen engelli kalan bireylere yapılan rehabilitasyon hizmetlerinin amacıdır?
A) Güvenli yolculuk için gerekli önlemler konusunda bilinç oluşturmak
B) Trafik güvenliği konusunda bilinçli ve
sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek
C) Trafik düzenini sağlamak için insanlar arası dayanışmayı güçlendirici değerleri ön plana çıkartmak
D) Bireyin toplumda yeniden yaşaması, çalışması ve öğrenmesi için
gerekli olan fiziksel, entelektüel ve
duygusal becerileri kazandırmak

19.   • LPG gibi alternatif yakıtların ve
elektrik enerjisinin taşıtlarda kullanımının yaygınlaştırılması
• Motorlu taşıtlarda egzoz emisyonlarının istenen değerlere çekilebilmesi
için otomobilin egzoz çıkış borusuna
bağlanan ve zararlı gaz emisyonunu
azaltan cihazın (katalitik konvertör)
kullanımının teşvik edilmesi
Trafik kaynaklı çevre kirliliğini
en aza indirmek için alınacak
önlemlerle ilgili verilenler doğru
(D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden
hangisi olur?
A) D – Y B) Y – D
C) D – D D) Y – Y

20. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet
kullanımının çevreye sağladığı katkılardandır?
A) Canlılara verilen zararları azaltır.
B) Stres ve depresyonu engeller.
C) Kilo verilmesini ve yağların yakılmasını sağlar.
D) Tansiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR