(422) FİZİK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
21 views
(422) FİZİK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel anlamda iş yapmıştır?

A) Düz yolda yürürken sırt çantası taşıyan öğrenci B) Omzunda yük ile duran işçi C) Sayfalarca kitap okuyan öğretmen D) Market arabasını iterek hareket ettiren adam

2. Bir cisme F kuvveti uygulanıp x kadarlık yol aldığında yapılan iş W’dür.

Aynı cisme aynı kuvvetle 2x kadar yol aldırıldığında yapılan iş kaç W olur?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8

Şekildeki tahta kutuya 20 N’luk bir kuvvet uygulanarak 4 m yol aldırılıyor.

Kutu ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvveti 4 N olduğuna göre yapılan net iş kaç Joule’dür?

A) 64 B) 80 C) 105 D) 124

4. Maddenin iş yapabilme yeteneğine – – – – K denir. – – – – L bir işin ne kadar kısa sürede yapıldığının ölçüsüdür. Uygulanan kuvvet cismi kendi doğrultusunda hareket ettirerek cismin yer değiştirmesini sağlıyorsa fiziksel anlamda – – – – M yapılmış olur.

Buna göre K, L ve M boşluklarına aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

K L M

A) güç —- Enerji —- iş B) enerji —- Güç —- iş C) güç —- İş —- enerji D) iş —- Enerji —- güç

5. Bir öğrenci özdeş K, L, M ve N kutularını h yüksekliğindeki duvarın üzerine sırasıyla 4 s, 3 s, 7 s ve 9 s’de çıkarıyor.

Buna göre öğrenci hangi kutuyu duvarın üzerine çıkarırken en az güç harcamıştır?

A) K B) L C) M D) N

6. Hızları v kütleleri m, 2 m, 4 m ve 10 m olan aşağıdaki kamyonlardan hangisinin öteleme kinetik enerjisi en fazladır?

A) B) C) D)

Eşit kütleli K, L ve M taşları h, 3h ve 4h yüksekliğinde şekildeki gibi duruyor.

Buna göre taşların yerçekimi potansiyel enerjileri PEk, PEı ve PEm’nin büyüklük ilişkisi nedir?

A) PEm > PEı > PEk B) PEm = PEı > PEk C) PEk = PEı > PEm D) PEı > PEk > PEm

8. Esnek bir yayın esneklik potansiyel enerjisi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Yayın rengine B) Yayın gerilme miktarına C) Yayın sıkışma miktarına D) Yayın yay sabitine

Yarış parkurunun K noktasında bulunan şekildeki kayakçının yerçekimi potansiyel enerjisi 30.000 J kinetik enerjisi ise sıfırdır.

Buna göre kayakçı yarışı L noktasında bitirdiği zaman mekanik enerjisi kaç Joule’dür? (Sürtünme kuvveti ihmal ediliyor.)

A) 10.000 B) 30.000 C) 60.000 D) 75.000

10. Bilinçli birer tüketici olarak enerji verimliliğini artırmak için tedbirler almalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi enerji verimliliğini artırmaya yöneliktir?

A) Çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolmadan çalıştırılması B) Enerji verimliliği çok az olan elektrikli aletlerin kullanılması C) Aydınlatmada kullanılan lambaların gereksiz ise kapatılması D) Ulaşımda kullanılan araçların periyodik bakım zamanlarının geçirilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarına ait bir özelliktir?

A) Enerji santrallerini kurma maliyeti düşüktür ama çevreye zarar verir. B) Çevreye zarar vermeyen temiz enerji kaynaklarıdır. C) Enerji santrallerini kurmak maliyetlidir. D) Enerjinin kaynağı sınırsızdır.

12. Floresan bir lamba 80 J’lük enerjisinin 40 J’lük kısmını ışık enerjisine dönüştürebilmektedir.

Buna göre lambanın verimi % kaçtır?

A) 20 B) 40 C) 50 D) 80

13. Sıcaklık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Vektörel bir büyüklüktür. B) Kalorimetre kabı yardımıyla hesaplanır. C) Bir sistemde rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesidir. D) Maddeden maddeye veya aynı maddenin bölgeleri arasında aktarılan enerjidir.

14. Sıcaklığın çok yüksek olduğu bir ekmek fırınında aşağıdaki hangi termometre çeşidini kullanmak gerekir?

A) Sıvılı termometre B) Gazlı termometre C) Hasta termometresi D) Metal termometre

Termometreler ölçeklendirilirken deniz seviyesinde saf suyun donma ve kaynama noktaları şekildeki gibi referans alınır.

Buna göre Kelvin cinsinden 274 olarak sıcaklığı ölçülen cisim Fahrenheit cinsinden kaç °F’dır?

A) 222,5 B) 27,4 C) 30,6 D) 33,8

16. Saf bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 °C arttırmak için gerekli ısı miktarı öz ısı olarak tanımlanır.

Buna göre öz ısı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ayırt edici bir özelliktir. B) Maddenin kütlesine bağlıdır. C) Birimi kg / Joule’dür. D) Maddenin hacmine bağlıdır.

17. Sıvı bir maddenin kaynama ve buharlaşma olayı ile ilgili,

I. Buharlaşma sıvının yüzeyinde ve her sıcaklıkta gerçekleşir.

II. Kaynama sıvısının her yerinde ve belli bir sıcaklığa ulaştığında gerçekleşir.

III. Kaynama sırasında buharlaşmanın hızı en düşük düzeye ulaşır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

18. Maddelerin enerji alışverişi sırasında sıcaklıklarının değişmesi sonucu hacimlerinde meydana gelen değişiklik hangisi ile ifade edilir?

A) Işıma B) İletim C) Genleşme D) Yoğuşma

19. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yüklerine ait bir özellik değildir?

A) Yüklü cisimler birbirlerine elektriksel kuvvet uygular B) Nötr bir cisim çevresine elektriksel bir etki göstermez. C) Elektriklenme temel parçacık olan proton alışverişi ile olur. D) Bir cisim elektron alırsa negatif elektrik yüklü olur.

Buna göre yükler arası uzaklık üç katına çıkarılırsa elektriksel kuvvet kaç F olur?

A) 1/2 B) 1/9 C) 1/15 D) 1/30

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR