(438) SEÇMELİ KİMYA 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
5 views
(438) SEÇMELİ KİMYA 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Yarı açık formülü verilen alkanların hangisinden bir hidrojen eksildiğinde etil grubu oluşur?

A) CH₄ B) CH₃ – CH₃ C) CH₃ – CH₂ – CH₃ D) CH₃ – CH₂ – CH₂ – CH₃

2. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi izopentan olarak adlandırılır?

A) CH₃ – CH₂ – CH₂ – CH₃ B) CH₃ – CH – CH₃ C) CH₃ – CH₂ – CH₂ – CH₂ – CH₃ D) CH₃ – CH|CH₃ – CH₂ – CH₃

Yukarıdaki bileşik, IUPAC kuralına göre adlandırıldığında metil gruplarının alacağı numaralar hangisidir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 3 ve 4 D) 4 ve 5

4. CH₄ gazının CI₂ ile yer değiştirme tepkimesi sonucu apolar moleküllerden oluşan ve kuru temizleme işlemlerinde de kullanılan zehirli madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metil klorür (CH₃CI) B) Dikloro metan (CH₂CI₂) C) Kloroform (CHCI₃) D) Karbon tetraklorür (CCI₄)

5. Aşağıdaki alkanlardan hangisinin izomeri vardır?

A) CH₄ B) C₂H₆ C) C₃H₈ D) C₄H₁₀

6. CH₂ = CH₂ bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Alkenlerin ilk üyesidir. B) Doymamış hidrokarbondur C) Karbon sayısı aynı olan alkanla izomerdir. D) Bromlu suyun kırmızı rengini giderir.

7. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi cis-trans izomerliği gösterir?

A) CH₃ – CH₃ B) CH₂ = CH₂ C) CH₂ = CH – CH₃ D) CH₃ – CH = CH – CH₃

8. 1 mol asetilene (C₂H₂), 2 mol H₂ molekülü platin katalizörlüğünde katılırsa oluşacak ürünün adı hangisidir?

A) Etan B) Eten C) Etin D) Etil

9. Aşağıdakilerden hangisi polifonksiyonel bileşikler sınıfındadır?

A) B) C) D)

10. Aşağıdaki alkollerden hangisinin aynı koşullarda kaynama sıcaklığı diğerlerine göre daha fazladır?

A) B) C) D)

11. Lokman ruhu olarak bilinen ve eskiden anestezik madde olarak kullanılan eter aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH₃ – O – CH₃ B) CH₃ – O – C₂H₅ C) C₂H₅ – O – C₂H₅ D) CH₃ – O – H

Yukarıdaki tepkimeye göre oluşan bileşik hangisidir?

A) CH₃ – CH2 – OH B) C) CH₃ – O – CH₃ D) CH₃ – CH₃

13. Karboksilik asitlerle ilgili aşağıdaki bileşiklerden hangisinin ait olduğu sınıf yanlıştır?

A) B) C) D)

14. Bir organik bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• Aldehitin indirgenmesiyle oluşur.

• 1 molü yandığında 3 mol CO₂ gazı oluşur.

Buna göre özellikleri verilen organik bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

Bir karboksilik asit ve alkol tepkimeye girmiş ve esteri ile su oluşmuştur.

Bu esterin oluşabilmesi için kullanılan karboksilik asit ve alkol çifti hangisidir?

Karboksilik asit ——— Alkol

A) B) C) D)

16. Aşağıdakilerden hangisi kömür çeşidi değildir?

A) Kerosen B) Linyit C) Turba D) Antrasit

17. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından değildir?

A) Güneş B) Rüzgâr C) Fosil yakıt D) Jeotermal

18. Aşağıdakilerden hangisi biyokütle enerjisinin faydalarından değildir?

A) Sürdürülebilir enerjiye ve kalkınmaya destek olur. B) Kırsal kesimin sosyo - ekonomik yapısının iyileşmesini sağlar. C) Doğal enerji kaynaklarının ve çevrenin korunmasını sağlar. D) Petrol ithalatının artmasına neden olur.

19. Yapı sektöründe; kapı, pencere, çatı ve zemin kaplamalarında da sık kullanılan polimer türü hangisidir?

A) Polietilen B) Polivinil klorür C) Kauçuk D) Polyester

20. Aşağıdakilerden hangisi sentetik polimerdir?

A) Naylon B) Protein C) Nişasta D) Selüloz

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR