(441) BİYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

admin
Aralık 2, 2023
131 views
(441) BİYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 1. DÖNEM

1. Aşağıdaki yapılardan hangisi canlıdır?

A) Hücre duvarı B) Sentriol C) Bakteri D) Çekirdek

2. “Tüm canlılar hücre ve hücrelerden meydana gelir.” cümlesinde tekil hücre ve çoğul hücreler ifadelerinin birlikte kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canlıların çoğunun çok hücreli olması B) Hastalık yapan canlıların büyük kısmının bir hücreli olması C) Yüksek çeşitlilikte hücresel yapının bulunması D) Var olan canlıların bazılarının bir, bazılarının çok hücreli olması

3. Bir yapının canlı olduğuna karar vermek için aşağıdakilerden hangisine sahip olması tek başına yeterli kanıt oluşturmaz?

A) Hareket etmesi B) Hücresel solunum yapması C) Eşeyli üremesi D) Boşaltımla homeostasiyi sağlaması

4. Metabolizma, canlının bütün yapım ve yıkım olaylarının toplamı olarak ifade edilebilir.

Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden farklı bir metabolik kategoridedir?

A) Glikozun hücre solunumuna girmesi B) Fazla tüketilen şekerin yağ olarak depolanması C) Nişastanın tükürük etkisiyle sindirilmesi D) Karaciğerde depo glikojenin glikozlara çevrilerek kana verilmesi

5. Aşağıdaki madde gruplarından hangisi insanda enerji verici olarak kullanılmaz?

A) Mineraller B) Lipidler C) Proteinler D) Şekerler

6. Suyun hangi özelliği; canlıların yaşadığı ortamın aniden ısınıp aniden soğumasıyla ortaya çıkacak şok etkisinin oluşmasını önler?

A) Kaynama sıcaklığı dışında buharlaşabilmesi B) Sıcaklığına bağlı özkütlesinin değişmesi C) Adhezyon ve kohezyon kuvvetleriyle hareket davranışlarının düzenlenmesi D) Özgül ısısının yüksek olması

7. I. Saf su

II. Organik bileşikler

III. Mide özsuyu

Yukarıdakilerden hangileri asidik özellikte olabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III.

Asidik bir çözelti eşit miktarlarda içerisinde pH`ları 7 olan X sıvısı ve saf su bulunan deney tüplerine dökülüyor ve pH değişimleri takip ediliyor.

I. tüpteki X sıvısının pH değişiminin,

II. tüpteki suyun pH değişiminden çok daha az olduğu görülüyor.

Bu durumun temel nedeni nedir?

A) X sıvısının pH değişimine daha dirençli olması B) Saf suyun bazik olması C) Saf suya asit çözeltisinin daha hızlı boşaltılması D) X sıvısı ve saf suyun başlangıç pH değerlerinin farklı olması

9. Aşağıdakilerden hangisi bir karbonhidrat çeşidi değildir?

A) Glikoz B) Galaktoz C) Oleik asit D) Nişasta

Tabloya bulunduğu canlı ve temel işlevleri bakımından polisakkaritler yerleştirilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış yerlere hangi kelimeler yazılmalıdır?

II III IV

A) Depo – Bitkisel – Hayvansal – Yapısal B) Bitkisel – Hayvansal – Yapısal – Depo C) Hayvansal – Yapısal – Depo – Bitkisel D) Yapısal – Depo – Bitkisel – Hayvansal

11. Kıvırcık saçlı bir insanın sıcak saç düzleştiricisiyle saçını düzleştirmesi (X) ve zamanla saçının eski kıvırcık hâline dönmesi (Y) olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

X Y

A) Sindirim —– Dehidrasyon B) Renatürasyon —– Denatürasyon C) Dehidrasyon —– Sindirim D) Denatürasyon —– Renatürasyon

Şekilde enzimatik bir kimyasal olay şematize edilmiştir

Burada bulunan “P” protein kısmı gösterdiğine göre verilen olay ve yapılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X bir koenzim olabilir B) Y substrattır. C) K ve L ürünlerdir. D) Olay sonrası enzim aktifliğini kaybetmiştir.

13. ATP molekülleri hücrenin şarj edilmiş pilleri gibi çalışarak enerji ihtiyacı olan olaylara enerji taşır.

İnsanda bu molekülle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sürekli üretilip sürekli tüketilir. B) Depo edilebilir. C) ATP üreten hücrelerden üretemeyenlere taşınır. D) Sindirimle üretilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi hücre teorisinin özelliklerinden biri değildir?

A) Hücrelerin başka hücrelerin bölünmesiyle oluşması B) Tüm hücrelerin çekirdek tarafından yönetilmesi C) Tüm canlıların hücresel yapıya sahip olması D) Metabolizma olaylarının hücreler tarafından gerçekleştirilmesi

15. Aşağıdaki yapılardan hangisi hem ökaryot hem prokaryot hücrelerde ortak olarak bulunabilir?

A) Pilus B) Koful C) DNA D) Mitokondri

Yukarıda hücre zarının akıcı mozaik modeli şematize edilmiştir.

Hangi numarayla gösterilen yapı, zardan madde geçişini gerçekleştirir?

A) I B) II C) III D) IV

17. Ökaryot, bir hücreli canlının sitoplazması aşağıdaki yapılardan hangisini içermez?

A) Çekirdek B) Su C) Mitokondri D) Ribozom

18. Aşağıdakilerden hangisi lizozomun görevidir?

A) Hücre dışına enzim boşaltmak B) ATP üretmek C) Embriyonik dönemde ölmesi gereken hücrelerin ölmesini sağlamak D) Hücre zarının yapısına katılacak maddeleri taşımak

19. Bir amip hücresinin içerisinden diğer yapılara zarar vermeden tüm Golgi yapıları çıkartılmıştır.

Buna göre bu hücrede aşağıdaki işlevlerden ilk olarak hangisinin gerçekleşemediği gözlenir?

A) Protein sentezi B) Paketleme C) Sindirim D) Yağ sentezi

20. Normal bir insan hücresi genç evresinde tek çekirdekli iken büyüdükçe çekirdek bölünmesi gerçekleştirip kendisi bölünmemiştir.

Bu olaya ilişkin aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) İnsanda birden fazla çekirdeğe sahip hücreler bulunabilir B) Çok çekirdekli hücreler iki kat uzun yaşar C) Bazı hücreler bölünmeden genetik materyalini çoğaltabilir. D) Hücrelerin büyümesi, çekirdeğin bölünmesi için tetikleyici etki oluşturabilir.

(441) BİYOLOJİ 1 CEVAP ANAHTARLARI

1. C 2. D 3. A 4. B 5. A 6. D 7. D 8. A 9. C 10. B 11. D 12. D 13. A 14. B 15. C 16. C 17. A 18. C 19. B 20. B

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR