(441) BİYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
9 views
(441) BİYOLOJİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi canlılarda
görülen boşaltım türlerinden değildir?
A) Yaprak dökme
B) Terleme
C) Sindirim atıklarını atma
D) Solunumla karbondioksit atılması

2. Kış mevsiminde donmuş bir göldeki
buz parçası suyun yüzeyini kaplayarak yalıtım görevi görür. Bu sayede
buzun altındaki kısım donmadığından gölde yaşayan canlılar bu sayede hayatta kalır.
Suyun hangi özelliği bu duruma
neden olmaktadır?
A) Buzun yoğunluğunun sudan küçük
olması
B) Su moleküllerinin kopmadan bir
arada durması
C) Öz ısısının yüksek olması
D) Doğada katı, sıvı ve gaz hâllerinin
bulunması

3. İnsandaki vücut sıvılarının bazılarının
pH’sı şu şekildedir.
Kan : 7,4
Mide öz suyu : 0,9 – 2
Pankreas öz suyu : 8 – 8,3
Buna göre insandaki vücut sıvılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) İnsanda asidik ortam bulunmaz.
B) İnsanda hem asidik hem de bazik
sıvılar bulunabilir.
C) İnsanda sadece bazik sıvılar bulunur.
D) İnsan vücudundaki tüm sıvılar
nötrdür.

4. Alyuvarlarda bulunan hemoglobinin ve bazı enzimlerin yapısına
katılan, solunum gazlarının taşınmasında etkili olan mineral aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir B) Çinko
C) İyot D) Sodyum

5. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından zengin bir yiyecektir?
A) Et B) Tereyağı
C) Yumurta D) Makarna

6. Aşağıdakilerden hangisi yağların
insan vücudundaki görevlerinden
değildir?
A) Bazı hormonların yapısına katılır.
B) Yalıtım görevi görerek vücudun ısı
kaybını önler.
C) B ve C vitaminlerinin taşınımını
sağlar.
D) Düzenleyici olarak görev yapar.

7. Sentezlenen proteinlerin çeşitliliğini
aşağıdakilerden hangisi etkilemez?
A) Amino asitler arasındaki bağlar
B) Amino asit sayısı
C) Amino asitlerin dizilimi
D) Amino asitlerin çeşidi

8. Fabrikada bekleyen pancarlar hızlı
bir şekilde kaynar suya daldırılıp çıkartılır ve o şekilde saklanır.
Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A) Enzimatik olayların hızlanmasına
B) Enzimlerin bozulmasına
C) Şeker üretiminin hızlanmasına
D) Renklenmesine

9. Bir hastalık sonucu hastaneye başvuran bireyde A, D, E ve K vitaminlerinin eksikliği tespit edilmiştir.
Bu vitaminlerin eksik olmasının
sebebi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Vücuda yeterli su alınmaması
B) Yeterli egzersiz yapılmaması
C) Vücutta yeterli enerji üretilmemesi
D) Vücuda yeterli yağ alınmaması

10. Aşağıdaki moleküllerden hangisi
DNA’da yoktur?
A) Deoksiriboz B) Adenin
C) Urasil D) Fosfat

11. Aşağıdakilerden hangisi ATP üretilen reaksiyonlardandır?
A) Sindirim
B) Oksijenli solunum
C) Aktif taşıma
D) Sinirsel iletim

12. Aşağıdakilerden hangisi dengeli
beslenmenin tanımı olarak kabul
edilebilir?
A) Tüm besin ögelerinden yeterli miktarda alınmasıdır.
B) Tüm besin ögelerinden fazla miktarda alınmasıdır.
C) Her besin grubundan istediğimiz
kadar alınmasıdır.
D) Yağların hiç tüketilmemesidir.

13. Aşağıdaki cihazlardan hangisinin
icadı hücre araştırmalarının hızlanmasında etkili olmuştur?
A) Teleskop B) Dürbün
C) X ışınları D) Mikroskop

14. Aşağıdaki hücresel yapılardan
hangisi prokaryot hücrelerde bulunurken ökaryot hücrelerde
bulunmaz?
A) Ribozom B) Kapsül
C) Mitokondri D) Hücre zarı

15. Hayvan hücrelerinde bulunan hücre
zarına sağlamlık ve esneklik veren
steroid yapılı madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gliserol B) Glikolipitler
C) Kolesterol D) Nişasta

16. Yassı keseciklerin üst üste dizilmesiyle oluşan; lipit, protein ve
karbonhidratlardan çeşitli salgılar
oluşturan organel aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Granüllü endoplazmik retikulum
B) Lizozom
C) Lökoplast
D) Golgi aygıtı

17. Bazı hücrelerde bazı organeller DNA
içerebilir.
Aşağıdakilerin hangisinde DNA
bulunduran yapılar doğru verilmiştir?
A) Golgi aygıtı, lizozom, sentrozom
B) Çekirdek, mitokondri, kloroplast
C) Çekirdek, ribozom, koful
D) Mitokondri, kloroplast, Golgi aygıtı

18. Aşağıdakilerden hangisi hücre
iskeleti elemanlarından değildir?
A) Mikroflament B) Mikrotübül
C) Ara filament D) Kamçı

19. Suda eritilen bir şekerin suyun
tümüne eşit olarak dağılması aşağıdaki madde taşınım yöntemlerinden hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Aktif taşıma
B) Kolaylaştırılmış difüzyon
C) Difüzyon
D) Ekzositoz

20. Yoğunluğu hücrenin sitoplazma
yoğunluğuna eşit olan çözeltilere
verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İzotonik B) Hipotonik
C) Hipertonik D) Saf su

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR