(444) BİYOLOJİ 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 31, 2023
18 views
(444) BİYOLOJİ 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Belirli bir alanda yaşayan aynı tür
canlıların oluşturduğu topluluğa popülasyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi popülasyon örneğidir?
A) Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri
B) Denizli’deki balıklar
C) Mersin’deki ağaçlar
D) Afyon’daki çam ağaçları

2. Ekolojik düzen içerisinde yer alan
aşağıdaki birimlerden hangisi diğerlerine göre en geniş kapsamlıdır?
A) Biyosfer B) Ekosistem
C) Popülasyon D) Komünite

3. Komşu ekosistemlerin kesişme noktasına ekoton denir.
Aşağıdakilerden hangisi ekotona
örnek verilebilir?
A) Marmara Denizi
B) Sahra Çölü
C) Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e
kavuştuğu bölge
D) Kuzey Kutbu Dairesi

4. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi etkileyen canlı faktörlerdendir?
A) Işık B) Üreticiler
C) Su D) Mineraller

5. Ekosistemde bulunan canlılardan
hangisi inorganik maddeleri oksitleyerek enerji ve besin üretir?
A) Fotoototrof canlılar
B) Tüketiciler
C) Çürükçül mantarlar
D) Kemoototrof canlılar

6. Aşağıdaki canlılardan hangisi
karnivor (etçil) canlılardandır?
A) Geyik B) Fil
C) Zebra D) Aslan

7. Bitki – Fare – Yılan – Şahin’den
oluşan bir besin zincirinde hangi
canlıda biyolojik birikim daha yüksek olur?
A) Bitki B) Şahin
C) Fare D) Yılan

8. Besin piramidinde aşağıdan yukarıya çıkıldıkça aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
A) Biyokütle artar.
B) Vücut büyüklüğü azalır.
C) Enerji kaybı azalır.
D) Birey sayısı azalır.

9. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksit tüketimini sağlayan olaylardandır?
A) Hayvan solunumu
B) Fosil yakıtların yakılması
C) Fotosentez
D) Ayrıştırıcı faaliyetleri

10. Azot döngüsü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Azot doğada çift yönlü hareket
eder.
B) Bitkiler, amonyağı doğrudan kullanamaz.
C) Döngüde bakteriler de rol oynar.
D) Bitkiler doğrudan atmosferdeki
azottan faydalanırlar.

11. Aşağıdakilerden hangisi güncel
çevre sorunlarının nedenlerinden
değildir?
A) Yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı
B) Hızla artan nüfus
C) Yapay tarım ilaçları
D) Plansız sanayileşme

12. Aşağıdaki canlılardan hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi
altında olan canlılardandır?
A) Sazan balığı
B) Çam ağacı
C) Deniz kaplumbağaları
D) Meşe ağacı

13. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının sonuçlarından değildir?
A) Toprağın pH değerini değiştirir.
B) Topraktaki kirleticileri yok eder.
C) Ağır metaller canlılarda sağlık
sorunlarına yol açar.
D) Tarihî eserlerin zarar görmesine
neden olur.

14. Aşağıdakilerden hangisi erozyona
karşı alınacak önlemlerdendir?
A) Baraj ve göllerin su toplama alanları ağaçlandırılmalıdır.
B) Ormanlar tarlaya dönüştürülmelidir.
C) Araziler eğim doğrultusunda sürülmelidir.
D) Hasattan sonra anız örtüsü yakılmalıdır.

15. Çevreye verilen zararların azaltılması için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?
A) Evde kâğıt havlu yerine bez havlu
kullanmalıyız.
B) Evlere ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş ya da doğal gaz enerjisini
kullanmalıyız.
C) Su, kâğıt ve elektrik tüketimine
dikkat etmeliyiz.
D) Karton yerine plastik çatal kaşık
kullanmalıyız.

16. Aşağıdakilerden hangisi çevre dostu yeşil binalarda kullanılmaması
gereken bir malzemedir?
A) Güneş paneli
B) Kömür sobası
C) Yağmur suyu deposu
D) Yalıtımlı pencereler

17. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik
çeşitliliğin bileşenlerinden değildir?
A) Tür çeşitliliği
B) Genetik çeşitlilik
C) Beslenme çeşitliliği
D) Ekosistem çeşitliliği

18. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülen endemik canlılardan
değildir?
A) Sivas kangalı
B) Van ters lalesi
C) Sazan balığı
D) Hopa engereği

19. Aşağıdakilerden hangisi yapay
koruma alanlarındandır?
A) Tabiatı koruma alanları
B) Hayvanat bahçeleri
C) Millî parklar
D) Özel çevre koruma bölgeleri

20. Biyolojik çeşitliliğin korunması
adına aşağıdakilerden hangisinin
yapılması uygun değildir?
A) Kullanılacak canlıların tamamı
toplanmalıdır.
B) Bitkilerin aşırı toplanması önlenmelidir.
C) Kaçak avlanma engellenmelidir.
D) Türlerin korunması için mekanizmalar geliştirilmelidir.

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR