(446) SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 20, 2023
30 views
(446) SEÇMELİ BİYOLOJİ 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi insana ait
solunum sistemi yapısı değildir?
A) Dalak B) Bronşlar
C) Gırtlak D) Burun

2. Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken meydana gelen olaylardandır?
A) Diyaframın gevşemesi
B) Akciğer basıncının artması
C) Kaburgalar arası kasların gevşemesi
D) Göğüs boşluğunun genişlemesi

3. Kanda solunum gazlarının taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) O2 tamamen kan plazmasında
taşınır.
B) CO2 kanda farklı şekillerde taşınabilir.
C) O2 ve CO2 alyuvarda aynı hemoglobine bağlanarak birlikte taşınır.
D) CO2 molekülleri plazmada çözünmez.

4. Aşağıdakilerden hangisi solunum
sistemi hastalıklarından değildir?
A) KOAH B) Astım
C) Sistit D) Zatürre

İnsan üriner sistem yapıları şekilde gösterilmiştir.

Nefronlar hangi harfle gösterilen kısımda bulunur?

A) K B) L C) M D) N

6. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı
bir insanda idrarla vücut dışına
atılmaz?
A) Glikoz B) Üre
C) Su D) Amonyak

7. Aşağıdakilerden hangisi böbreklerin işlevidir?
A) Fazla glikozu glikojene çevirerek
depolama
B) Su iyon dengesini sağlama
C) Safra üretme
D) Sindirim enzimlerini üretme

8. Aşağıdakilerden hangisi böbrek
yetmezliği durumunda kanın tıbbi
yöntemlerle temizlenmesidir?
A) Aşılama B) Aktif boşaltım
C) Hemodiyaliz D) Geri emilim

9. Aşağıdakilerden hangisi dişide
depo edilmiş yumurtaların korunmasını ve beslenmesini sağlar?
A) Yumurtalık B) Fallopi tüpü
C) Rahim D) Serviks

10. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminde sperm atılırken idrarın karışmasını önleyen yapıdır?
A) Üretra B) Testis
C) Epididimis D) Prostat

11. Dişinin menstrual döngüsünde
aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra meydana gelir?
A) Ovulasyon (yumurtlama)
B) Korpus luteumun bozulması
C) Rahim duvarının kalınlaşması
D) FSH etkisiyle folikülün gelişmesi

12. Aşağıdaki gelişim evrelerinden
hangisi diğerlerinden sonra meydana gelir?
A) Döllenme B) Gastrulasyon
C) Organogenez D) Segmentasyon

13. Aşağıdakilerden hangisi komünite
için doğrudur?
A) Tek türün oluşturduğu topluluktur.
B) Bir tür canlının doğal yaşam
ortamıdır.
C) Belirli bir alandaki farklı popülasyonlar topluluğudur.
D) Bir yaşam alanındaki bütün cansız
faktörlerdir.

İki farklı türün yalnız başlarına gelişimleri ve aynı ortamda birbirini etkilemesine bağlı gelişimleri şekilde gösterilmiştir.

Buna göre aynı ortama konulduğunda meydana gelen sayısal değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Besin rekabeti

B) Mutualist yaşam
C) Eş için rekabet
D) Kommensal yaşam

15. Aşağıdakilerden hangisinde canlıların her ikisi de birliktelikten fayda
sağlar?
A) İnsan ve tırnak mantarı
B) Köpek balığı ve Echeneis cinsi
uydu balık
C) Aynı avla beslenen aslan ve sırtlan
D) Bal arısı ve tozlaşmasına yardım
ettiği çiçekli bitki

16. Yanardağ patlamasıyla oluşan yeni
bir karasal ortamda toprak oluşumundan başlayıp klimaks komünite oluşturma ile tamamlanan süreç
nedir?
A) Amensalizm B) Ekoton
C) Ekosistem D) Süksesyon

17. Aşağıdakilerden hangisinin artmasıyla popülasyon yoğunluğu azalır?
A) Birey sayısı B) Ölüm oranı
C) Doğum oranı D) İçe göç

18. Bir habitatın bozulma olmaksızın
taşıyabileceği maksimum birey
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre direnci
B) Doğum oranı
C) Taşıma kapasitesi
D) Yaşam alanı

Şekilde memeli bir hayvan popülasyonuna ait bir büyüme eğrisi verilmiştir.

Buna göre hangi zaman aralığında üreme hızı en yüksektir?
A) t1 B) t2 C) t3 D) t4

20. Doğum oranı ölüm oranından az
olan bir popülasyonda birey sayısının artmasını aşağıdakilerden
hangisi sağlar?
A) Yaşam alanının azalması
B) Hastalıkların artması
C) Dışa göçlerin artması
D) İçe göçlerin artması

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR