(448) SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 14, 2023
12 views
(448) SEÇMELİ BİYOLOJİ 4 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Çiçekli bir bitki için aşağıdaki yapı – görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Yapı Görev

A) Kök → Bitkiyi toprağa bağlama B) Gövde → Madde iletimi C) Yaprak → Fotosentez yapma D) Çiçek → Bitkinin topraktan su ve mineralleri almasını sağlama

2. Aşağıdaki bitkisel dokulardan hangisi bölünme yeteneğine sahiptir?

A) Meristem doku B) Temel doku C) İletim doku D) Örtü doku

3. Aşağıdaki bitki hormonlarından hangisi genç bitki gövdesinin ışığa yönelmesinden sorumludur?

A) Absisik asit B) Giberellin C) Oksin D) Etilen

4. Çimlenmenin başlamasını tetikleyen ve bitkide gövde uzamasını sağlayan ve eksikliğinde cüce bitkilerin oluşmasına neden olan bitki hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Absisik asit B) Giberellin C) Oksin D) Etilen

Şekildeki gibi hazırlanan düzenekte 3 yulaf filizine tek yönden ışık verilmektedir.

Buna göre hangi yulaf filizinde yönelme meydana gelmez?

A) Yalnız M B) M ve L C) K ve L D) K, L ve M

6. Bitki köklerinin toprakta gereksinim duyduğu gübre içindeki kimyasal maddelere doğru uzaması aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?

A) Hidrotropizma B) Pozitif kemotropizma C) Pozitif fototropizma D) Negatif geotropizma

7. Bitkilerin kökleriyle bağlantılı olarak bulunan ve topraktan su ve mineral alma verimini artıran faydalı mantarlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Mikoriza B) Epidermis C) Nodül D) Tüy

8. Yaprakta kullanılan ya da terlemeyle atılan suyun köklerde oluşturduğu su emme kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aktif taşıma B) Kılcallık C) Terleme kohezyon D) Kök basıncı

9. Aşağıdakilerden hangisi stomaların kapanmasını sağlar?

A) Komşu hücrelerden bekçi hücrelere K+ geçmesi B) Komşu hücrelerden bekçi hücrelere su geçmesi C) Bekçi hücrelerde turgor basıncının artması D) Bekçi hücrelerinin ozmotik basıncının düşmesine karşın komşu hücrelerde turbor basıncının artması

10. Basınç akış teorisine göre fotosentez ürünleri aşağıdaki hücrelerden hangisinde depolanır?

A) Kalburlu hücreler B) Odun borusu C) Havuz hücreleri D) Mezofil hücresi

Şekildeki gibi çapları birbirinden farklı cam borular su içerisine daldırıldığında içlerindeki su yükseklikleri birbirinden farklı oluyor.

Buna göre bu deney düzeneği bitkilerde madde taşıma yöntemlerinden hangisinin prensibini göstermektedir?

A) Kök basıncı B) Kılcallık C) Terleme kohezyon D) Aktif taşıma

12. Renkli çiçekleri bulunan bir bitkide aşağıdaki yapılardan hangisi böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur?

A) Taç yapraklar B) Çiçek sapı C) Erkek organ D) Çiçek tablası

Bir çiçek şeması verilmiştir.

Harflendirilerek gösterilen bu yapılardan hangisi polen üretimini gerçekleştirir?

A) K B) L C) M D) N

14. Çiçekli bir bitkinin üreme sürecinde aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?

A) Polen üretimi B) Meyve gelişmesi C) Tozlaşma D) Döllenme

15. Çiçekli bir bitkide aşağıdaki yapılardan hangisi tozlaşmadan sonra oluşur?

A) Dişi organ B) Erkek organ C) Tohum D) Çiçek

16. Bir fasulye tohumunun deneysel ortamda çimlenmeye başlaması için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A) Su B) Uygun sıcaklık C) Oksijen D) Verimli toprak

17. Bir bitki tohumunun uygun olmayan koşullarda uyku hâlinde bulunması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hermafrodit B) Dormansi C) Monoik D) Megaspor

18. Develerin ayak tabanlarının geniş olması kumda batmalarını önlerken uzun kirpikleri ve özel göz kapakları kum fırtınalarında gözlerinin zarar görmemesini sağlar.

Bunlar aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Zararlı mutasyon B) Yapay seçilim C) Adaptasyon D) Kalıtsal olmayan değişiklikler

19. Bir besi yerindeki X ve Y bakterilerine amfisilin antibiyotiği verildiğinde X bakterilerinin tamamının öldüğü; Y bakterilerinin ise bazılarının öldüğü, bazılarının yaşayıp çoğaldığı görülmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X bakterileri amfisiline karşı Y bakterilerinden daha dirençlidir. B) X bakterileri antibiyotik direnci geliştirmiştir. C) Amfisilin antibiyotiği tüm bakterileri öldürme özelliğine sahiptir. D) Y bakterilerinin bir kısmı bu antibiyotiğe dirençlilik özelliği taşımaktadır.

20. Büyükbaş hayvan besiciliğinde, çok süt veren dişi sığırlar, annesi çok süt veren erkek sığırlarla çiftleştirilerek çok süt veren yeni dişi yavrular elde etmeye çalışılır.

Bu uygulama aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Yapay seçilim B) Doğal seçilim C) Kalıtsal olmayan değişimler D) Mutasyon

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR