(467) SEÇMELİ MATEMATİK 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
9 views
(467) SEÇMELİ MATEMATİK 3 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Aşağıdakilerden hangisi bir üstel fonksiyondur?

A) f(x) = (x – 3)² B) g(x) = 1ˣ⁺² C) h(x) = 2ˣ D) k(x) = (-5)ˣ + 3

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2⁷ B) -2⁷ C) 2⁻⁷ D) -2⁻⁷

3. 4ˣ · 16ˣ⁺³ = 1/64 olduğuna göre x kaçtır?

A) -3 B) -2 C) -1 D) 0

4. log₂8 = a olduğuna göre f(x) = logₐx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B) C) D)

5. log₂4 + log₃81 – log₅1 + log₆6 işleminin sonucu kaçtır?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

6. log₇(2x + 6) · log₄7 = 2 olduğuna göre x kaçtır?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7

7. (2/3)ˣ⁺¹ ≥ (4/9)⁻ˣ⁺² eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-∞, 1] B) (-∞, 0] C) (-∞, -1] D) (-∞, -2]

8. Bir (aₑ) dizisinde ∀e ∈ Z⁺ için aₑ₊₃ = aₑ₊₅ + e – 7 ve a5 = 4 olduğuna göre a₉ kaçtır?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12

9. Bir aritmetik dizinin ilk üç terimi sırasıyla x + 7, 2x + 5 ve 4x – 3 ’tür.

Buna göre bu dizinin ikinci terimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 13 B) 15 C) 17 D) 19

10. Bir (aₙ) geometrik dizisinde a₁ = 2 ve a₅ = 16 olduğuna göre a₁₃ aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2¹⁰ B) 2¹¹ C) 2¹² D) 2¹³

11. 0 < x < π/4 ve cos2x = 12/13 olduğuna göre tanx değeri kaçtır?

A) 1/5 B) 5/12 C) 2/3 D) 3/4


Şekildeki ABCD dikdörtgeninde |BC| = 3 cm, |DE| = 4 cm ve |AB| = 7 cm’dir.

Buna göre cos(AEB) kaçtır?

A) -7√2/10 B) -√2/10 C) √2/10 D) 7√2/10

13. 3sin75° + cos15° ifadesinin değeri kaçtır?

A) √6 – √2 B) √3 – √2 C) √3 + √2 D) √6 + √2

14. sin(π/2-2x) + sin(π/2+x) = -1 denkleminin [0, π) aralığındaki köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) π/6 B) π/3 C) 2π/3 D) 5π/6

15. √3 · cosx + sin x = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ç = {x|x= 5π/6 + kπ, k ∈ Z } B) Ç = {x|x= 2π/3 + kπ, k ∈ Z } C) Ç = {x|x = π/3 + kπ, k ∈ Z } D) Ç = {x|x = 7π/6 + kπ, k ∈ Z }

16. 2cos2x + 1 = 0 denkleminin [0, π)
aralığında kaç kökü vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

17. cot (3x – π/6) = cot x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ç = {x|x= π/12 + kπ, k ∈ Z } B) Ç = {x|x= π/6 + kπ, k ∈ Z } C) Ç = {x|x= π/12 + kπ/2, k ∈ Z } D) Ç = {x|x= π/6 + kπ/2, k ∈ Z }

18. Analitik düzlemde A(2, -1) noktası x ekseni boyunca pozitif yönde 5 birim ötelendikten sonra y ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ötelenerek A´ noktası elde ediliyor.

Buna göre A´ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-3 ,3) B) (6, -6) C) (6, 4) D) (7, -5)

19. A(-4, 1) noktasının B(1, -2) noktasına göre simetriği C noktasıdır.

Buna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (6, -5) B) (6, -1) C) (-3, -5) D) (-3, -1)

Şekildeki ABCD dörtgeni orijin etrafında pozitif yönde 270° döndürüldüğünde oluşan A´B´C´D´ dörtgeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR