(481) SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
8 views
(481) SEÇMELİ SANAT TARİHİ 1 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi malzemelerden yontularak veya kalıba
dökülüp biçimlendirilerek yapılan
dört boyutlu eserlere ne ad verilir?
A) Resim B) Heykel
C) Operet D) Çini

2. Aşağıdakilerden hangisi fonetik
sanatlardandır?
A) Müzik B) Bale
C) Tiyatro D) Dans

3. İnsanın fiziki yapısını sistemli ve
karşılaştırmalı olarak inceleyip
insan ırkını sınıflandıran bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Filoloji B) Paleografya
C) Antropoloji D) Etnografya

4.   • İnsanın üretici yaşama geçtiği dönemdir.
• Bitki ve hayvan türleri evcilleştirilmiştir.
• Yerleşik yaşam başlamış, ilk köyler
ve kentler kurulmuştur.
Verilen bilgiler aşağıdaki çağlardan hangisine aittir?
A) Paleolitik Çağ B) Mezolitik Çağ
C) Neolitik Çağ D) Kalkolitik Çağ

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk köy ve
kent oluşumunun görüldüğü yerleşim yeridir?
A) Konya – Çatalhöyük
B) Çanakkale – Truva
C) Samsun – Tekkeköy
D) Burdur – Hacılar

6. Kral Midas’a ait olan, Gordion’daki
Büyük Tümülüs aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?
A) Urartu B) Lidya
C) Hitit D) Frig

7. Urartu saraylarında “apadana” adı
verilen – – – – bulunmaktaydı.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) aslanlı kapılar
B) çok sütunlu salonlar
C) erzak depoları
D) kral heykelleri

8. Sümer tapınaklarına verilen isim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziggurat B) Orthostat
C) Potern D) Mastaba

9. Mısırlıların eczacılık alanında gelişme sağlamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piramit adı verilen büyük anıt mezarlar inşa etmeleri
B) Nil Nehri’nin taşkınlarından korunmak amacıyla hesaplamalar yapmaları
C) Ölülerin bedenlerinin sağlam kalması amacıyla mumyalama yapmaları
D) Hiyeroglif adı verilen resim yazısını icat edip kullanmaları

10. Eski Yunan’da şehirlerin merkezinde yer alan pazar yeri olarak da
bilinen geniş alanlara ne ad verilir?
A) Stadium B) Agora
C) Odeon D) Gymnasium

11. Bizans uygarlığına ait aşağıdaki
yapılardan hangisi sivil mimari
örneğidir?
A) Bozdoğan Su Kemeri
B) Efes Meryem Ana Kilisesi
C) Ayasofya Camii
D) İstanbul şehir surları

12. Aşağıdakilerden hangisi “dikilitaş”
anlamına gelir?
A) İkona B) Obelisk
C) Fresk D) Sarnıç

13. Aşağıdakilerden hangisi Dor nizamına göre yapılan tapınaklardandır?
A) Efes Artemis Tapınağı
B) Atina Zeus Tapınağı
C) Assos Athena Tapınağı
D) Didim Apollon Tapınağı

14. Floransalı Medici ailesi, sanata ve
sanatçıya önem vermeleriyle aşağıdakilerden hangisinin öncüsü
olmuşlardır?
A) Fransız İhtilali B) Sanayi Devrimi
C) Reform D) Rönesans

15. Renkli camlarla yapılan süslemeye
ne ad verilir?
A) Portal B) Katedral
C) Vitray D) Şapel

16. Gotik sanatın öncüsü olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa B) İngiltere
C) Almanya D) İtalya

17. Aşağıdakilerden hangisi
Brunelleski’ye ait eserlerden biri
değildir?
A) Pazzi Kilisesi
B) Öksüzler Yurdu
C) Kapitol Meydanı
D) Pitti Sarayı

18. Sistine Şapeli’nin duvar ve tavan
freskleri aşağıdakilerden hangisi
tarafından yapılmıştır?
A) Donatello
B) Michelangelo
C) Leonardo Da Vinci
D) Albrecht Dürer

19. Fütürizm sanat akımının öncüsü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Van Gogh
B) Henri Matisse
C) Salvador Dali
D) Umberto Boccioni

20. Duyguların ve iç dünyanın ön plana çıktığı 20. yy. sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kübizm B) Fovizm
C) Romantizm D) Ekspresyonizm

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR