(512) FIKIH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Ağustos 1, 2023
46 views
(512) FIKIH 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. Namaz kelimesi Kur’an-ı Kerim’de
aşağıdakilerden hangisi ile ifade
edilmektedir?
A) Sala B) Salât
C) Selam D) Savm

2. Aşağıdakilerden hangisi kamet ile
ilgili bir bilgi değildir?
A) Namaz vaktinin girdiğini ilan etmek demektir.
B) Sözlükte ayağa kalkmak, durmak
gibi anlamlara gelir.
C) Namazın kılınmaya başlandığını
bildirir.
D) Her namazın farzından hemen
önce okumak sünnettir.

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
ezan lafızlarından biri değildir?
A) es-Salâtu hayrun mine’n-nevm
B) Kad kameti’s-salah
C) Hayye ale’s-salah
D) Hayye ale’l-felâh

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde
namazın hükmü vurgulanmaktadır?
A) “Gerçekten namazlarında huşu
içinde olan müminler kurtuluşa
ermiştir.”
(Mü’minûn suresi, 1-2. ayetler)
B) “De ki: Şüphesiz benim namazım,
ibadetim, hayatım ve ölümüm,
âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
(En’âm suresi, 162. ayet)
C) “ … Şüphesiz namaz, müminlere
belirli vakitlere bağlı olarak farz
kılınmıştır.”
(Nisâ suresi, 103. ayet)
D) “Kendisini kötülüklerden arındıran,
Rabb’inin adını anıp namaz kılan
mutluluğa ermiştir.”
(A’lâ suresi, 14-15. ayetler)

5.   • Kâbe’nin bulunduğu yöne doğru
dönmek
• Namazda örtülmesi gereken yerleri
örtmek
• Hangi namazı kılacağını bilmek ve
Allah için yapmayı kalben dilemek
Bu açıklamalarda namazın aşağıdaki şartlarından hangisine yer
verilmemiştir?
A) Niyet
B) Setr-i avret
C) İstikbal-i kıble
D) Hadesten taharet

6. Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak
eğilmek ve “sübhane rabbiyel azim”
diyecek kadar hareketsiz durmaktır.
Bu açıklama namazın aşağıdaki
rükünlerinden hangisine aittir?
A) İftitah tekbiri B) Kıraat
C) Rükû D) Secde

7. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle
kılınması zorunlu olan namazlardan biridir?
A) Cuma namazı
B) Beş vakit namaz
C) Cenaze namazı
D) Teravih namazı

8. “Dinen zengin sayılan Müslümanın
sahip olduğu malın bir bölümünü Allah
rızası için belirli kişilere karşılıksız
olarak vermesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fitre B) Fidye
C) Zekât D) Hibe

9. Aşağıdakilerden hangisi zekât ve
sadaka ile ilgili kavramlardan biri
değildir?
A) Öşür
B) Nisap
C) Havl-i havelan
D) Ru’yeti hilal

10. Aşağıdakilerden hangisi zekâtı verilmesi gereken mallardan biridir?
A) Oturulan ev
B) Toprak mahsulleri
C) Binilen araba
D) Ev eşyaları

11. “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret
gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa
kakmak ve gönül kırmak suretiyle
yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Her hayırlı iş sadaka hükmündedir.
B) Sadaka vererek iyilikte bulunulmalıdır.
C) Sadakalar ihtiyaç sahiplerine verilmelidir.
D) Sadaka, ihtiyaç sahibini incitmeden ve gizlice verilmelidir.

12. Gücü yeten Müslümanların, sağlıklı
olmalarının bir şükrü olarak, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları
her kişi için ramazan ayının sonuna
kadar ihtiyaç sahiplerine vermekle
yükümlü oldukları sadaka çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadaka-i fıtr
B) Sadaka-i cariye
C) Karz-ı hasen
D) Fidye

13. “…Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin,
için. Sonra da akşama kadar orucu
tam tutun…”
(Bakara suresi, 187. ayet)
Bu ayetten oruç ile ilgili kavramlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Sahur B) Mukabele
C) İmsak D) İftar

14. Aşağıdakilerden hangisi orucu
bozan durumlardan biri değildir?
A) Göze ilaç damlatmak
B) Kasten ağız dolusu kusmak
C) Sigara dumanını bilerek içine çekmek
D) İftar vaktinin geldiğini zannederek
bir şey yiyip içmek

15. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmanın mekruh olduğu günlerden
biridir?
A) Pazartesi-perşembe günleri
B) Zilhicce ayının ilk günleri
C) Şevval ayında altı gün
D) Cuma günü

16. Aşağıdakilerden hangisi haccın
farzlarından biri değildir?
A) İhrama girmek
B) Tavaf etmek
C) Mina’da şeytan taşlamak
D) Arafat’ta vakfe yapmak

17. Aşağıdaki bilgilerden hangisi umre
ibadeti ile ilgilidir?
A) Sünnet bir ibadettir.
B) Yılda bir kez yapılır.
C) Yılın belirli günlerinde yapılır.
D) Ziyaret tavafının yapılması şarttır.

18. Kurban Bayramı günlerinde kesilen kurbana ne ad verilir?
A) Adak B) Ceza
C) Akika D) Udhiye

19. Fıkıh ilminde sosyal hayat konusunu inceleyen bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadat B) Muamelat
C) Ukubat D) Feraiz

20. “Bir malı, parayı borç veya ödünç
vermek onu sadaka olarak vermekten daha hayırlıdır.”
Bu hadiste altı çizili bölüm aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Alış veriş akti
B) Helal kazanç
C) Karz-ı hasen
D) Karz-ı ribevî

Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR