(609) SEÇMELİ MATEMATİK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
28 views
(609) SEÇMELİ MATEMATİK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

denklem sisteminin çözüm kümesinde bulunan elemanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-2, 3) B) (-4, 3) C) (-2, 2) D) (-4, 2)

2. Farkları 8, kareleri toplamı 50 olan iki sayının çarpımı kaçtır?

A) -7 B) -9 C) -12 D) -18

3. 2x² – 7x + 5 ≤ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-∞, 5/2] B) [1, 5/2] C) [-1,5/2] D) [1,3]

4. x² – 2x > -3x + 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (-∞, -1) ∪ (2, ∞) B) (-2, 1) C) (-1, 2) D) (-∞, -2) ∪ (1, ∞)

5. (x² – 6x – 7) . (x² – 9) 1 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır?

A) 7 B) 10 C) 13 D) 15

6. x-2 / 1-x ≥ 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (1, 2] B) [1, 2] C) (1, 2) D) [1, 2)

eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

8. x² + 4x – m + 1 > 0 eşitsizliği ∀x∈R için sağlandığına göre, m’nin alabileceği en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -4 B) -3 C) -2 D) -1

Şekildeki O merkezli çemberin yarıçapı 6 cm ve [AB] kirişinin merkeze olan en kısa uzaklığı 3 cm’dir.

Buna göre |AB| kaç santimetredir?

A) 3 B) 3√3 C) 6 D) 6√3

Şekildeki A, B, C, D, E noktaları O merkezli çember üzerinde ve m(ABC) = 32°, m(CDE) 25° dir.

Buna göre m (AOE) kaç derecedir?

A) 57 B) 76 C) 95 D) 114

Şekilde [CA, A noktasında çembere teğet, B ve D noktaları çember üzerinde ve |AB| = |AC|, m(BAD) = 60° dir.

Buna göre x kaç derecedir?

A) 40 B) 42 C) 44 D) 46

Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli yarım çember üzerinde, [PA yarım çembere A noktasında teğet ve |PA| = 6 cm, |PB| = 2 cm’dir.

Buna göre bu yarım çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli yarım çember üzerinde ve m(ABC) = 60°, |AB| = 2 cm’dir.

Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? (π değerini 3 alınız.)

A) 9 + 2√3 B) 12 – 2√3 C) 6 – 2√3 D) 3 + 2√3

Şekildeki A, B, C noktaları O merkezli çember üzerinde, |OA| = 4 cm ve | ABC | = 3π/5cm’dir.

Buna göre m (AOC) kaç derecedir?

A) 45 B) 36 C) 27 D) 24

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde |AD| = 4 cm ve |DC| = 6 cm’dir.

Bu dikdörtgenin [BC] etrafında 180° döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi kaç π santimetreküptür?

A) 48 B) 72 C) 96 D) 144

16. Yarıçapının uzunluğu r olan kürenin hacmi 4/3 π r³ formülü ile hesaplanır.

Hacmi 288 π cm³ olan kürenin yarıçapı kaç santimetredir?

A) 12 B) 6√6 C) 6 D) 3√6

Şekildeki tepe noktası T, taban merkezi O olan dik dairesel koninin yanal yüzeyinin alanı 12

A) √7 B) √10 C) 4 D) 5

18. Bir dik silindirin taban yarıçapının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 3 cm olduğuna göre bu silindirin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

A) 24π B) 32π C) 40π D) 56π

19. İki zar atıldığında üst yüze gelen sayıların asal olduğu bilindiğine göre bu sayılardan yalnızca birinin çift sayı olma olasılığı kaçtır?

A) 1/4 B) 4/9 C) 2/3 D) 5/6

20. E örnek uzayında A ve B olayları için , P (A´) = 1/3, ve P (B) = 2/5 ve P (A ∩ B) = 1/5 olduğuna göre P(A ∪ B) kaçtır?

A) 7/15 B) 8/15 C) 11/15 D) 13/15

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR