(999) MATEMATİK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

admin
Temmuz 29, 2023
6 views
(999) MATEMATİK 2 ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 2020 YILI 2. DÖNEM

1. a/3 = b/4 = c/5 ve a + b – c = 12 olduğuna göre b kaçtır?

A) 30 B) 24 C) 18 D) 12

2. (a – 3) sayısı ile (b + 2) sayısı doğru orantılıdır.

a = 4 iken b = -1 olduğuna göre a = 1 iken b kaçtır?

A) -4 B) -3 C) -2 D) -1

3. Bir geziye katılan kişi sayısının 3 fazlasının 4 katı 52’den azdır.

Buna göre bu geziye katılan kişi sayısı en fazla kaçtır?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

4. Erdem, 80 sorudan oluşan bir sınavda soruların tamamını cevaplamıştır.

Erdem bu soruların 3/5 ’ini doğru cevapladığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır?

A) 48 B) 44 C) 36 D) 32

5. Tuz oranı %10 olan 40 litre tuzlu su ile tuz oranı %25 olan 60 litre tuzlu su karıştırıldığında elde edilen yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

A) 35 B) 27 C) 23 D) 19

6. Maliyeti 80 TL olan bir gömleğin indirimli satış fiyatı 64 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre bu gömleğin satışından yüzde kaç zarar edilmiştir?

A) 16 B) 20 C) 26 D) 32

Şekilde ABC üçgen, m(ABE) = 120c, m (ACB) = 2x – 10° ve m (DAC) = 3x +20° dir.

Buna göre x kaç derecedir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = 53° , m (BAC) = 62° dir.

Buna göre bu üçgenin kenar uzunluklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) |AC| < |AB| < |BC| B) |BC| < |AC| < |AB| C) |AC| < |BC| < |AB| D) |BC| < |AB| < |AC|

Şekildeki ABC üçgeninde [DE] // [BA] ve |BD| = 4 cm, |DE|= 9 cm, |DC| = 12 cm ve |CE| = 6 cm’dir.

Buna göre |AB| + |AE| kaç santimetredir?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18

Şekilde ABC ~ ADE , |AE| = 3 cm, |AD| = 4 cm ve |DC| = |ED| = 2 cm’dir.

Buna göre |BC| kaç santimetredir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Şekilde [AD] // [EF] // [BC] ve |AD| = 10 cm, |EB| = 4 cm, |DF| = 9 cm, |AE| = |FC|’tir.

Buna göre |EG| kaç santimetredir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Şekildeki ABC üçgeninde m (BAD) = m (DAC) ve |BD| = 6 cm, |DC| = 9 cm, |AB| = (x + 2) cm, |AC| = (2x – 1) cm’dir.

Buna göre x kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

Şekildeki ABC üçgeninde m (BAC) = 90° ve |BD| = |DC|, |AD| = 10 cm, |AC| = 16 cm’dir.

Buna göre ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir?

A) 36 B) 42 C) 48 D) 54

Şekildeki ABC üçgeninde [BA] ⊥ [AC], [AD] ⊥ [BC] ve |BD| = 2 cm, |AD| = 4 cm’dir.

Buna göre |AC| kaç santimetredir?

A) 2 √3 B) 2 √5 C) 4 √3 D) 4 √5

Şekildeki ABC üçgeninde m(ABC) = 30°, m (ABC) = α ve |AB| = 12 cm, |AC| = 10 cm’dir.

Buna göre tanα kaçtır?

A) 3/4 B) 4/5 C) 5/6 D) 6/5

Şekilde ABC ikizkenar dik üçgen ve |AB| = |AC| = |CD| = 4 cm’dir.

Buna göre A(ACD) kaç santimetrekaredir?

A) 4 √2 B) 8 √2 C) 12 √2 D) 16 √2

Şekildeki ABC üçgeninde A (ABC) = 120 cm² ve |BD| = 4 cm, |DC| = 6 cm’dir.

Buna göre A(ABD) kaç santimetrekaredir?

A) 40 B) 48 C) 60 D) 72

18. 25, 13, 17, 7, 21, 19 sayılarından oluşan veri grubunun medyanı (ortanca) kaçtır?

A) 18 B) 17 C) 16 D) 15

19. 12, 11, 15, x, 16, 18 sayılarından oluşan veri grubunun tepe değeri 18’dir.

Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 17 B) 16 C) 15 D) 14

Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR