Akaid 1

2020 YILI 1. DÖNEM
admin
Ekim 21, 2023
274 views

Açık Lise Akaid 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


Soru 1) “De ki: ‘Hak, Rabb`inizdendir; artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...` ”

(Kehf suresi, 29. ayet)

Bu ayetten din ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


Soru 2) Bütün iman esaslarının kendisine bağlı bulunması sebebi ile “aslü`lusûl” denilen iman esası aşağıdakilerden hangisidir?


Soru 3) Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin amaçlarından biridir?


Soru 4) Akaid; doğrudan Kur`an ayetleri ve mütevatir hadislerdeki, hiçbir yoruma meydan vermeyecek biçimde açık ve net olan bilgilerden yararlanır.

Bu cümlede akaid ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmıştır?


Soru 5) İslam akaidinin temel özellikleri ile ilgili,

I. fıtrata uygundur,

II. değişebilir bir akidedir,

III. apaçık ve nettir

ifadelerinden hangileri söylenebilir?


6. Aşağıdakilerden hangisi akaid ilmine ait müstakil eseri bulunan âlimlerdendir?


7. Aşağıdakilerden hangisi imanın temel rüknü kabul edilir?


8. “Gönlü imanla dolu olduğu hâlde, zor altında olan kimse müstesna, inandıktan sonra Allah`ı inkâr edip gönlünü kâfirliğe açanlara Allah katından bir gazap vardır; büyük azap da onlar içindir.”

(Nahl suresi, 106. ayet)

Bu ayette iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?


9. Bir kişi, namaz, oruç gibi ibadetlerin farz olduğunu; içki içme, adam öldürme gibi yasaklanan fiillerin haram olduğunu kesinlikle kabul ettiği hâlde farzları yerine getirmez, yasaklardan kaçınmazsa, imandan çıkmaz ama imanının olgunluğunu yitirmiş ve onu tehlikeye düşürmüş olur.

Bu açıklama aşağıdaki konuların hangisi ile ilgilidir?


10. “Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman ‘Allah`a inandık ve O`na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik.` derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah`ın kulları hakkında değişmeyen âdeti budur. İşte o zaman kâfirler hüsrana uğrayacaklardır.”

(Mü`min suresi, 84-85. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


11. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr veya şirk özelliği taşıdığı iddiasıyla inanç, söz veya davranışından dolayı kâfir saymaya ne ad verilir?


12. “De ki: ‘O, Allah birdir. Her şey Allah`a muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O`nun hiçbir dengi yoktur.` ”

(İhlâs suresi)

Bu surede Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


13. Âlemin sonradan yaratıldığı gerçeğinden yola çıkılarak elde edilen ve Allah`ın varlığı ile ilgili delil aşağıdakilerden hangisidir?


14. Yüce Mevla`nın tüm isimlerinin yanında başka hiçbir varlıkta bulunmayan, başka hiçbir varlık için kullanılmayan, sadece O`na has olan ismi aşağıdakilerden hangisidir?


15. “...O`nun benzeri hiçbir şey yoktur. O; işitendir, görendir.”

(Şûrâ suresi, 11. ayet)

Bu ayette Allah`ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?


16. Aşağıdakilerden hangisi Allah`a imanın insana kazandırdıklarından biri değildir?


17. Allah`a teslimiyetin sembolü olarak fiziki âlemle, zaman ve mekân sınırları içerisinde yer almayan ilahlık makamı arasında köprü vazifesi görürler. Allah`ın birliğinin şahitleri sayıldığı gibi O`nun mesajlarının peygamberlere ve dolayısıyla insanlara iletilmesinin de ilk elden gözlemcileridir. Allah`ın, tabiatın yönetiminde kendilerine görevler yüklediği varlıklardır.

Bu metin, melekler ile ilgili aşağıdaki soruların hangisine cevap oluşturmaz?


18. “Andolsun ki Peygamber onu, Sidretü`l-Müntehâ`nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.”

(Necm suresi, 13-14. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki meleklerin hangisinden bahsedilmektedir?


19. Melekler ve cinler hakkında ortak olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


20. Aşağıdakilerden hangisi Kur`an-ı Kerim`de vahiy meleği için kullanılan isimlerden biri değildir?

Açık Lise Akaid 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Akaid 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Akaid 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Akaid 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Akaid 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Akaid 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Akaid 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Akaid 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Akaid 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Akaid 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Akaid 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR