Akaid 2

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Ekim 25, 2023
258 views

Açık Lise Akaid 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam içermektedir?


2. “Eğer Peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.”

(Hâkka suresi, 44 - 47. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


3. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatları arasında yer almaz?


4. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde peygamberlerin tebliğ görevine işaret edilmektedir?


5. Peygamberler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


6. “… Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur…”

( Ra’d suresi, 38. ayet)

Bu ayette mucize ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


7. Hz. Muhammed (sav.) için “Hatemü’n-nebiyyin” kavramının kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


8. Zebur ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


9. “İnkârcılar dediler ki: ‘Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helâk eder.’ Bu hususta onların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm veriyorlar”

(Câsiye suresi, 24. ayet)

Bu ayette inkârcıların reddettiği iman esası aşağıdakilerden hangisidir?


10. Kıyamet gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkı alınacaktır.

Bu hadiste ahirete imanın delillerinden hangisi vurgulanmaktadır?


11. Kur’an-ı Kerim’de “saat, vâkıa, ğâşiye, kâria” kavramları genel olarak aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?


12. Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere kıyamet gününde ölüleri yeniden diriltmesi, onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesidir.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


13. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde amel defterine işaret edilmektedir?


14. “Rü’yetullah” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


15. • Haksızlıklar karşısında umutsuzluğa kapılmayı engeller.

• Dünyevi menfaatlerin geçici olduğunu bilmeyi sağlar.

• Güçlü bir otokontrol bilinci oluşturur.

• Yok olma korkusundan kurtarır.

Bunların tümü aşağıdakilerden hangisine iman etmenin sonuçlarındandır?


16. “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir…”

(En’âm suresi, 59. ayet)

Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi ifade edilmektedir?


17. “Allah’ın yanlış yönde hareket eden kulundan yardımını kesmesini” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


18. “Putperestler diyecekler ki: ‘Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık.’ Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberleri yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar…”

(En’âm suresi, 148. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?


19. Rızık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


20. “Bir zaman Musa kavmine: ‘Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz’ demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah, fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”

(Sâf suresi, 5. ayet)

Bu ayette altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Açık Lise Akaid 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Akaid 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Akaid 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Akaid 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Akaid 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Akaid 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Akaid 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Akaid 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Akaid 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Akaid 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Akaid 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR