Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem


1.I. Başkalarını hor ve hakir görmesi
II. Kendisini başkalarından üstün tutması
III. Allah’ın kendisine verdiği imkânları nimet olarak görmesi
IV. Meziyetlerini canlıların yardımına koşmak için kullanması
Numaralanmış tutum ve davranışlardan hangisi tevazu sahibi bir insandan beklenir?

2. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile...”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayet ile Hz. Peygamber’e tavsiye edilen erdem aşağıdakilerden hangisidir?

3. “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde (sav.) Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

4. Ebu Cehil, bir tüccardan mal aldı fakat parasını ödemedi. Mağdur olan tüccar, Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek ondan yardım istedi. O da tüccarla birlikte Ebu Cehil’in evine gitti. Hilfü’l-Fudûl’da alınan kararları hatırlatıp kendisini uyardı. Tüccarın hakkını almasına yardımcı oldu.
Bu olayda Hz. Peygamber’in aşağıdaki davranışlarından hangisine örnek oluşturmaz?

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Osman ile ilgili değildir?

6. Hz. Peygamber tebliğ görevini aşağıdakilerin hangisinden başlayarak yerine getirmiştir?

7. Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde inen ayetlerin genel özelliklerinden biri değildir?

8. Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Peygamber’in teşri görevine örnektir?

9. Kalbi, ruhu ve nefsi inkâr, isyan ve gafletten arındırmaya; kendini veya başkasını kusurdan uzak tutup temize çıkarmaya; cehalet, şirk, küfür, günah, çirkin düşünce gibi manevi kirlerden temizlemeye denir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

10. Hiçbir iyiliği küçük görme! Kardeşinle güler yüzlü konuş! Çünkü bu da bir iyiliktir. Elbiseni yerde sürünecek kadar uzatma! Çünkü bu kibirden ve kendini beğenmekten ileri gelir. Allah kibirlenip kendini beğenenleri sevmez. Eğer bir kimse sana söver veya gördüğü bir şey sebebiyle seni ayıplarsa sen o kişiyi, hakkında bildiğin şeyler sebebiyle ayıplama! Onun davranışının vebali kendine aittir.
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste teşvik edilen tutum ve davranışlardan biri değildir?

11. “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde yüceltmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Resulü deyin!
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

12. Allah beni peygamberlik ile şereflendirmeden önce de hiçbir kötülüğe teşebbüs etmedim.
Bu hadisten, Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

13. Aşağıdakilerden hangisi sabırlı bir insandan beklenilen davranışlardan biri değildir?

14. Hz. Peygamber, Yemen’e vali olarak gönderdiği Muaz bin Cebel’e: “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” tavsiyesinde bulunmuştur.
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

1. Hz. Peygamber, İslam’ı insanlara anlatmaya başladığı andan itibaren birçok zorlukla karşılaştı. Çeşitli baskılara ve engellemelere maruz kaldı. Çoğu zaman müşriklerin tehdit ve baskıları altında Kâbe’ye gitti, namaz kıldı ve Kur’an okudu. Böyle durumlarda en ufak bir korku duymadı. Hiçbir telaş göstermedi. Kendisine yapılan her türlü sözlü ve fiilî saldırıya karşı kararlılıkla direndi.
Bu açıklama ile Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisi vurgulanmaktadır?

16. “And olsun ki sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için, Allah’ın Resulü’nde güzel bir örnek vardır.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağıdaki görevlerinden hangisine öncelikle değinilmiştir?

17. Hz. Peygamber’in, her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o güne kadar nazil olan kısmını Cebrail’e okumasına ne ad verilir?

1. Aşağıdaki sahabelerden hangisi Hz. Ebu Bekir’in kızıdır?

19. Birçok hafızın şehit olması sebebiyle Kur’an-ı Kerim’in mushaf haline getirilme kararı aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda alınmıştır?

20. Bazı müşrikler “Muhammed bizi kölelerimizle eşit tutuyor. Böyle bir dine nasıl girelim!” diyerek Müslüman olmayı reddettiler.
Buna göre, müşrikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Peygamberimizin Hayatı 3 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

açık öğretim lisesi sınavlarından Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersinden sınava girecek  olan öğrenciler sınav hazırlık için Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek başlıyorlar. Aslında açık lise sınavlarıda başarılı olmak için ders kitabı birinci çalışma kaynağıdır. Fakat kitapları okumamayı tercih eden öğrenciler Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 online test çöz ile sınavlarda başarılı olmak istiyorlar. Sitemiz açık lise test çöz de Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersine ait son 3 yılın çıkmış sınav soruları yer alıyor. 8 döneme ait olan bu sınavların toplam 160 sorudan oluşuyor.

Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersi açık lisede adından da anlaşıldığı gibi seçmeli bir ders olup zorunlu değildir. Sınavlarda Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersinden başarılı olamadıysanız diğer dönem de karşınıza zorunlu olarak çıkmayacaktır. Bu ders açık öğretim lisesinde yer alan zorunlu olan Peygamberimizin Hayatı 3 dersi ile karıştırılabilir. Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersinin kitabı ve ders konuları tamamen Peygamberimizin Hayatı 3 dersinden farklıdır.

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Açık lise Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersinden sınava girecek olan öğrenciler bu dersten en az 9 soruya doğru cevap verdiğinde başarılı olacaktır. Sınavlarda yüksek not almanız ise sizlerin diploma notunuzun yüksek olmasını sağlayacaktır. Açık lise diploma notu hesaplama sisteminde Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersini seçerek aldığınız puanı yazdığınızda hesapla butonuna tıkladığınızda Diploma Notunuzu göreceksiniz. Diğer bir yandan ise açık lise ortaöğretim başarı puanı na olan etkisidir. Bunu da yine açık lise ortaöğretim başarı puanı hesaplama aracımız ile hesaplayabilirsiniz.

açık lise (aöl) Peygamberimizin Hayatı 3 Çıkmış Sınav Soruları

Soru çözerek derslerinize çalışabilirsiniz. Özellikle açık öğretim lisesi Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 çıkmış sınav sorularına çalışmak sizin çok yararınıza olacaktır.  Açık lise 2023 yılı 2. dönem sınavının online olup olmayacağına dair bir çok haber yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü yapılacak olan aol 2. dönem sınavı hakkında herhangi bir paylaşımda bulunmamıştır. Açık Lise Online Sınavlar için telegram kanallarından bilgi paylaşımı yapılıyor.

Bir çok telegram kanalında açık öğretim lisesi öğrencileri yer alıyor. Sizlerde aöl telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Aöl Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 online test çöz kelimesini arayarak sitemize ulaşan öğrenciler alt kısımda yer alan listede sınavlara katılabilirler.  Açık Öğretim lisesi geçme puanı 45 dir. Sizde bu notu alarak dersten başarılı olursunuz.

Aöl Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 PDF ders kitabı

Açık öğretim lisesi pdf ders kitabı 2 tanedir. Yani açık öğretim lisesinin kitaplar listesinde coğrafya 5 ve coğrafya 6 dersleri Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersi için çalışılması gereken ders kitabıdır. Aol de mezuniyet kredilerini tamamlamak için seçmeli dersleri seçmektedir. Seçmeli derslerin kredisi yüksek olduğu için seçen öğrenciler bu dersin pdf kitabı arıyorlar. Sitemizde Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 dersinin pdf kitapları Dosyalar kategorisi içerisinde yer alıyor. Bu Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 3 pdf ders kitaplarını bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek dersinize çalışabilirsiniz.

Peygamberimizin Hayatı 3 Açık Lise Test Çöz

‘’Peygamberimizin Hayatı 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. Dönem

Peygamberimizin Hayatı 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Peygamberimizin Hayatı 3 dersi 3. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 3 dersi 3. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 3 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Peygamberimizin Hayatı 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Peygamberimizin Hayatı 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Peygamberimizin Hayatı 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR