Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem


1.“Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazını da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.”
( Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayette namazın aşağıdaki faydalarından hangisinden bahsedilmektedir?

2. Sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekât namaz kılsın.
Bu hadis ile aşağıdaki namazlardan hangisi tavsiye edilmektedir?

3. “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”
(Bakara suresi, 264. ayet)
Bu ayette sadaka ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

4. Sahabelerden bazıları Hz. Peygamber’den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. O, elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti: “Yanımda bir şey olsaydı, sizden esirgemez verirdim.”
Bu parçadan Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

5. Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine gönüllü olarak yapılan her türlü yardıma ne ad verilir?

6. İbadete açık olan bir mescitte, kişinin Allah’ın rızasını kazanmak için ramazanın son on gününde ibadet niyetiyle kalmasına denir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

7. Mideyle beraber göz, kulak, dil gibi duyu organları ile bütün kalbi duyguları kontrol altında tutmayı da gerektiren bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de insanın ahlaki gelişimini ve nefis terbiyesini sağlayan bir ibadet olduğu vurgulanmaktadır.
Hakkında bilgi verilen bu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

8. Mekke şehrindeki Kâbe’yi ve civarındaki mukaddes yerleri belirli bir vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmeye ve yapılması gereken kuralları yerine getirmeye _________ denir.
Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

9. Hz. Ömer, hakkında açık hüküm olmayan meselelerde görüşlerini Hz. Peygamber ile paylaşırdı. İsabetli görüşleri dolayısıyla Resul-i Ekrem kendisiyle birçok konuda istişare ederdi. Bazı görüşleri de nazil olan ayetlerle teyit edilmiştir. Bunlara Muvafakat-ı Ömer denir.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

10. Allah yolunda can, mal, din ve ilim gibi her türlü vasıtayla gayret göstermektir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer’in cesareti ile ilgili bir örnek değildir?

12. Hz. Ebu Bekir yaşlı babasını Peygamberimizin yanına getirdi. Resulullah müteessir oldu ve “İhtiyara, zahmet vermeseydin de onu evinde ziyaret etseydik olmaz mıydı?” buyurdu.
Bu örnekten Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

13. Bedir Savaşı’nda Hz. Peygamber’in amcası Abbas esir edilmişti. Esirler fidye parası vermeleri karşılığında serbest bırakılıyordu. Bazı sahabeler, Hz. Peygamber’e akrabalığından dolayı “Ey Allah’ın Resulü izin verin de amcanızın fidyesini bağışlayalım” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Hayır, bir dirhem dahi bağışlamayın.” buyurdu.
Hz. Peygamber’in bu tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?

14. I. Erkek olması
II. Güvenilir olması
III. Yaşça büyük olması
IV. Liyakat sahibi olması
Numaralanmış ifadelerden hangileri istişare yapılacak insanda bulunması gereken özelliklerdendir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in ticareti güçlendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

16. Hz. Peygamber bir gün pazara çıkmıştı. Buğday satan bir tüccarla karşılaştı. Elini buğday yığınının içine daldırınca parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya: ‘Bu ıslaklık da nedir?’ diye sordu. Tüccar: “Ey Allah’ın Resulü! Yağmur ıslattı.” dedi. Hz. Peygamber: ‘İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üzerine çıkarsaydın ya!’ dedikten sonra şöyle buyurdu: “Bizi aldatan bizden değildir.”
Hz. Peygamber bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

17. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ahde vefa anlayışı ile bağdaşmaz?

1. Hudeybiye Sözleşmesi imzalandıktan hemen sonra Mekke’de hapsedildiği zindandan kaçan Ebu Cendel Müslümanlara sığınmıştı. Müşrikler onun geri verilmesini istediler. Ebu Cendel ise kendisini müşriklere teslim etmemeleri için âdeta yalvarıyordu. Hz. Peygamber ve sahabeler bu duruma üzülmelerine rağmen Ebu Cendel’i sözleşmenin şartları gereği müşriklere iade etmek zorunda kaldılar.
Bu metinde Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

19. • Hz. Peygamber’in damadıdır.
• İslamiyet’i ilk kabul edenlerdendir.
• Savaş meydanlarında yiğitliği ile nam salmıştır.
Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

20. “...Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”
(Nahl suresi, 43. ayet)
Bu ayet ile tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık lise 2023 yılı sınavları ve aöl 2024 yıllarından Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 dersinden sınava girecek olan öğrenciler hazırlanmak için çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. Sitemizde 2019 yılı 1. dönem sınav soruları, aöl 2019 yılı 2. dönem test soruları, 2019 yılı 3. dönem sınav soruları, aol online 2020 yılı 1. dönem Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 sınav soruları ve 2020 yılı 2. dönem Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 sorularını ücretsiz şekilde çözebilirsiniz.

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Bu sayfada 2019 yılı 2. dönem sorularından 20 adet soru bulunuyor bu sorulardan en az 9 tanesine doğru cevap verdiğinizde dersten başarılı olursunuz. Açık öğretim lisesi sınavlarında 9 doğru yapmanız halinde 45 puan alırsınız. buda dersi geçmek için yeterli puandır. Fakat açık öğretim lisesinde diploma notunuzu yüksek tutmak istiyorsanız ne kadar fazla doğru cevap verirseniz diploma notunuz ve orta öğretim başarı puanınız o kadar yüksek olacaktır. Sitemizde Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 ders özetleri, aöl Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 konu anlatımı uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış olup “Açık Lise Ders Özetleri” kategorisi üzerinden içeriklere ulaşabilirsiniz.

açık lise (aöl) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları

Telefon tablet ve bilgisayar gibi araçlarla çok rahat açık lise çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. Açık Lise Test Çöz sitemizde Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 soru cevap kitapçığını dosyalar kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz. Toplam 5 dönem sınav sorusu bulunuyor sitemizde. Yer alan sınav sorularını çözerek sınavlara çok rahat bir şekilde hazırlanabilirsiniz. 2021 yılı online sınav, 2022 yılı çıkmış online sınav soruları ve 2023 açık lise çıkmış sınav sorularını sitemiz üzeriden arama yaparak ulaşabilirsiniz. Artık online sınavlarda çıkmış sınav sorularını aöl telegram kanallarından aramanıza gerek yoktur. Yapmanız gereken sitemizde arama yapmak veya açık lise test çöz uygulamamızı indirmek sizler için yeterli olacaktır.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Peygamberimizin Hayatı 4 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 4 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Peygamberimizin Hayatı 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR