Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem


1. Aşağıdakilerden hangisi farz namazlara örnektir?


2. “Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yardım etmek” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


3. “Zekatlar; Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu toplayan memurlara, kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklara verilir; kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğrunda sarf edilir. Allah bilendir, hakimdir.”

(Tevbe suresi, 60. ayet)

Bu ayetten zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


4. Bir gün bazı Müslümanlar, Hz. Peygamber’den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Hz. Peygamber, elindekiler bitinceye kadar verdi. Verebileceği şeyler tükenince de onlara şöyle dedi: “Yanımda bir şey olsaydı, sizden esirgemez verirdim.”

Hz. Peygamber’in bu tutum ve davranışı onun hangi özelliğine örnek oluşturur?


5. “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın…”

(Bakara suresi, 264. ayet)

Bu ayette yardımlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


6. I. Allah rızasını kazandırması

II. Toplumsal dayanışmanın güçlenmesi

III. Kişinin sorumluluk bilincini geliştirmesi

IV. Merhamet, muhabbet ve saygıya dayalı bir toplum oluşması

Numaralanmış bilgilerden hangileri zekat vermenin sosyal sonuçlarındandır?


7. Oruç ne zaman farz kılınmıştır?


8. Her yıl ramazan ayında milyonlarca Müslüman, mescitlerde bir araya gelip karşılıklı Kur’an okuyarak ve namaz kılarak adeta yeryüzünü büyük bir mescit haline getirmiş olurlar.

Bu metnin altı çizili bölümünde aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasına yer verilmiştir?


9. Aşağıdakilerden hangisi ramazan ayında yapılan ibadetlerden biri değildir?


10. “Kim Allah’a inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?


11. “Hac yapmak isteyen acele etsin. Olur ki insan hastalanır, bineği kaybolur veya bir ihtiyaç ortaya çıkar.”

Bu hadiste haccın hangi yönü vurgulanmaktadır?


12. • Nefsi yenmek ve kötü duygularla mücadele etmek

• Her türlü tehlikeye karşı kendini ve Müslümanları savunmak

• Allah yolunda can, mal, dil ve ilim gibi her türlü vasıta ile gayret göstermek

Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?


13. “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz...”

(Âl-i İmran suresi, 110. ayet)

Bu ayette Müslümanların yükümlülüklerinden hangisine değinilmemiştir?


14. Hz. Peygamber’in - - - - anlayışında iki temel unsur vardır. Birincisi maksadın gerçekleşmesi için insanın yapması gerekenleri en mükemmel şekilde yerine getirmesidir. İkincisi ise işin sonucu hakkında Allah’ın rahmetine güvenip hikmetine teslim olmasıdır.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


15. Hz. Ömer’e “Faruk” unvanının verilme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


16. Hz. Peygamber: “Bir adam yolda yürürken çok susadı. O sırada bir kuyuya rastladı ve inip su içti. Çıktığında susamış bir köpek gördü. ‘Bu köpek de benim gibi susamış.’ diye düşünerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısı ile su çıkarıp köpeğe verdi. Allah onun bu davranışından razı oldu ve günahlarını affetti.” dedi. Sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü, hayvanlara yaptığımız iyilikler için de bize ecir var mı?” diye sorunca Hz. Peygamber de “Evet, her canlıya yaptığınız iyilik için ecir vardır.” buyurdu.

Bu metin ile Hz. Peygamber’in aşağıdakilerden hangisini tavsiye ettiğine ulaşılamaz?


17. • Bedir Savaşı’nda muhacir ile ensarın görüşlerine başvurması • Kadınların bilgi sahibi oldukları konularda görüşlerine başvurulmasını istemesi

• Hendek Savaşı’nda Selman-ı Farisi’nin teklifi ile hendek kazılmasına karar vermesi

Bu örneklerde Hz. Peygamber ile ilgili verilen ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?


18. Medine’de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve diğer din mensuplarının barış içinde yaşamaları için yapılan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


19. Hz. Peygamber’in hicretten sonraki ilk icraatlarından biri Medine’de bir pazar kurmak olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu pazarın kurulma sebeplerinden biri değildir?


20. Aşağıdakilerden hangisi Semra bin Nuheyk ile ilgili bir bilgidir?

Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 dersi 2020 yılı 1. dönem çıkmış sınav sorularından 20 adet soru bulunuyor. Aöl Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 çıkmış sınav sorularından oluşan bu testlere çalışarak sınava hazırlık yaparsınız. 20 Sorudan oluşan bu online test de ve açık öğretim lisesinin yaptığı sınavlarda başarılı olmak için en az 9 doğru cevap vermelisiniz. Sınavlarda 9 doğru yanıt verdiğinizde 45 puan almış olursunuz.

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Geri kalan 11 soruyu yanlışta cevaplasanız sorun olmayacaktır. Aöl geçme notu tüm dersler için 45 dir. Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 dersi seçmeli dersler arasında yer alıyor. Sitemiz açık lise test çöz de Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 dersinin toplam 5 dönem sınav sorularını online olarak çözebilirsiniz. 2021 online sınav, açık lise 2022 online test ve 2023 yıllarında yapılan açık öğretim lisesi sınavlarında yer alan sorulara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

açık lise (aöl) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları

5 dönemden oluşan sınav sorularını alt kısımda diğer dönemlere ait online testleri de açabilirsiniz.  Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 pdf ders kitabını dosyalar kategorisi içerisinde indirebilirsiniz. Pdf olarak barındırılan ders kitabını bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek ders çalışabilirsiniz. www.aciklisetestcoz.com web sitemizde açık öğretim lisesine dair tüm bilgileri ve duyuruları öğrenebilirsiniz. Aol Seçmeli Peygamberimizin Hayatı 4 ders özetlerinide “Açık Lise Ders özetleri” kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Peygamberimizin Hayatı 4 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Peygamberimizin Hayatı 4 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Peygamberimizin Hayatı 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Peygamberimizin Hayatı 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Peygamberimizin Hayatı 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR