Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem


1. Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


2. İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki belgelerden hangisi 1789 yılında kabul edilmiştir?


3. Kişinin siyasal gücün kullanımına katılmasını sağlayan haklara “siyasal haklar ve ödevler” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasal haklar ve ödevlerden biridir?


4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan III. Kuşak Haklar arasında yer almaz?


5. • Devletin egemenlik alanını oluşturan toprak parçasıdır.

• Ortak bir amaçla bir araya gelmiş insanlara denir.

• Ülke içinde devlete rakip başka bir gücün bulunmaması ve uluslararası alanda diğer devletlerle eşit iradeye sahip olmasını ifade eder.

Verilen tanımlarla ait oldukları kavramlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?


6. Türk Milleti egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.

Verilen ifade Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı aşağıdaki temel esasların hangisiyle ilgilidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetim yollarından biri değildir?


8. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden biridir?


9. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası belgelerde belirlenen ve ırk, cinsiyet, sınıf vb. ayrımı olmaksızın herkesin sahip olduğu insan haklarının kullanılması yönündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin en temel görevlerinden biridir.

Demokrasinin metinde sözü edilen bu temel görevi demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle desteklenmektedir?


10. Bir devlette yasaların; yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması, temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması, devlet erklerinin birbirlerinin alanına müdahale etmemesi, yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması, kişilerin hukuk önünde eşit olmaları, yargının hür ve bağımsız olması durumuna - - - - adı verilir.

Verilen tanımdaki boşluğa getirilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


11. Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerinin sınırlandırılabileceğini gösteren ilk belge olması açısından Türk Anayasacılık hareketlerinde önemli bir yere sahip olan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


13. Aşağıdakilerden hangisi aile içi demokratik yaşam biçimine aykırı bir davranıştır?


14. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler’in “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi” ne göre kurulmuştur?


15. Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin parlamenterlerinden oluşan ve danışma niteliğinde olan organı aşağıdakilerden hangisidir?


16. I. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi için çalışırlar.
II. Çevre kirliliğinin önlenmesini belli bir bölgeyle sınırlandırırlar.
III. Açlığın, kıtlığın ve salgın hastalıkların ortadan kaldırılması için çaba gösterirler.

Verilenlerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetleriyle ilgili doğru bilgilerdir?


17. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan sorunlardan değildir?


18. I. Akılcı bir anlayışla hareket edilmesi
II. Çağdaş uygarlık seviyesinin yakalanması
III. Geleneklerin hakim olduğu sistemlerin benimsenmesi

Verilenlerden hangileri Atatürk inkılabının özelliklerinden değildir?


19. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?


20. “Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak ve bunun da üzerine çıkmak çabası” aşağıdaki Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?


Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden 20 adet soru çözüyorsunuz. 2020 yılı 1. dönem çıkmış sınav sorularından oluşan online testimizde başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekir.

Açık lise ders geçme notu 45 dir. Bu nedenle sınavlarda her sorunun 5 puan değeri vardır. Açık öğretim lisesinde diploma notunuzun yüksek olmasını istiyorsanız daha fazla puan almalısınız. Aöl Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden ne kadar yüksek puan alırsanız ortaöğretim başarı puanı da yüksek olacaktır.

Okulda 4 yanlış 1 doğru sorunun puanını silmemektedir. Aol sınavlarında boş soru bırakmayınız. Açık lise test çöz sitemizde Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinin toplam 5 dönem sınav soruları yer alıyor bunlar 2019 yılı 1. dönemi, 2019 yılı 2. dönemi, 2019 yılı 3. dönemi ve 2020 yılı 1. dönem, 2020 yılı 2. dönem sınav soruları yer alıyor.

Online açık lise sınavlarında çıkmış sınav sorularını telegram kanallarında arayan öğrenciler uygulamamız üzerinden de bu soruları çok rahat bir şekilde arayıp ulaşabilirler.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları

Açık Lise Test Çöz uygulama linkimizi alt kısımda bulabilirsiniz. Aöl Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 soru cevap pdf kitapçığını dosyalar kategorisinden ulaşabilirsiniz. Yer alan pdf de aöl çıkmış tüm dönemin her dersi mevcuttur. Yine “Açık Lise Ders Özetleri” kategorimizde de Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ders özeti ve Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 konu anlatımı uzman öğretmenler tarafından yazılanmış ve sizlere sunulmuştur.

2023 yılı 3. dönem ve 2024 yılı 1. dönem, 2024 yılı 2. dönem online sınav soruları, açık lise 2022 yılı online test soruları,

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR