Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem


1. Belirli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.

Bu açıklamada sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


2. “Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile adlandırılır?


3. Gerçekte yönetilenlere haklar vermekten çok, asillere ayrıcalıklar veren ve kralın kendi imzaladığı belge ile kendi yetkilerini kısıtlaması açısından ilk olan belge aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan “III. Kuşak Haklar”dandır?


5. Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?


6. Herhangi bir konuda mağdur olan, devletin ya da kişilerin demokrasi ve insan haklarına aykırı davranış ve uygulamalarına maruz kalan bireylerin mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirerek mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını isteme hakkıdır.

Bu açıklama aşağıdaki haklardan hangisine aittir?


7. Yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlık aşağıdakilerden hangisidir?


8. İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olması hukuk devleti olmanın gereklerinden hangisine karşılık gelmektedir?


9. Ülkemizde sosyal devlet anlayışı ilk defa aşağıdaki Anayasalardan hangisinde yer almıştır?


10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?


11. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre 18 yaşını doldurduğu hâlde aşağıdakilerden hangisi oy kullanamaz?


12. Bir toplumda yerleşik bulunan ve yanlış olarak nitelendirilen töreler, gelenek ve görenekler, yanlış dinî inanışlar, değer yargıları ve alışkanlıklar demokrasi ve insan haklarının gerçekleştirilmesinin önündeki en büyük engellerdendir.

Bu açıklamada insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisi üzerinde durulmuştur?


13. Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşam tarzını benimsemiş bireylerde görülen davranışlardandır?


14. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan komitelerden değildir?


15. Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatının bünyesinde olan ve ülkeler arasında doğabilecek çatışmaların önlenmesi için faaliyet gösteren organ aşağıdakilerden hangisidir?


16. 18 Nisan 1951’de Avrupa’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması, İkinci Dünya Savaşı’nın verdiği acıların tekrarlanmaması için Almanya ve Fransa’nın öncülüğünde altı Avrupa ülkesi tarafından imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile temeli atılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


17. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan sorunlardandır?


18. Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelmektedir?


19. “Halkın iradesini üstün tutmak, halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturmak” ifadesi Atatürk inkılabının aşağıdaki ilkelerinden hangisine karşılık gelmektedir?


20. Devletçilik ilkesiyle aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?


Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık öğretim lisesi 2020 yılı çıkmış sınav sorularından Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinin  20 adet sınav sorularını çözüyorsunuz. Açık lise sınavlarında başarılı olmak için çıkmış sınav sorularına çalışarak kendinizi hazırlayabilirsiniz.

Sitemiz www.aciklisetestcoz.com da 20221 yılı aol online sınav, açık lise 2022 çıkmış online sınav soruları ve aöl 2023 yılı online yapılmış sınav sorularınada rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Açık öğretim lisesi telegram kanallarında https://t.me/mebacikogretimlisesi kanalından sayfamıza ulaşabilirsiniz.

2023 yılı 3. dönem sınava girecek olan öğrenciler ve 2024 yılında yapılacak 1. dönem sınav soruları, aöl 2. dönem sınav soruları, açık öğretim lisesi 3. dönem çıkmış sınav sorularını sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularından en az 9 tanesine doğru yanıt verdiğinizde bu dersten başarılı sayılırsınız.

Açık öğretim lisesi geçme notu 45 dir. Yani her doğru cevap size 5 puan kazandıracaktır.  9 doğru soru cevapladığınızda kalan 11 soruyu yanlış veya boş bıraksanızda 45 puan alırsınız.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları

Ama sizlere tavsiyem kesinlikle boş cevap bırakmayınız. Açık lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 soru cevap pdf kitapçığını sitemizin dosyalar kategorisinden indirebilirsiniz. Tüm geçmiş dönem sınav soruları pdf olarak sizlerle paylaşılmıştır. Ayrıca Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ders özeti, ve Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 konu anlatımı uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış ve “Açık Lise Ders Özetleri” kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Sitemizde yer alan tüm dosyal ve pdf leri bilgisayar telefon tablet gibi araçlarınıza indirip ders çalışabilirsiniz. Açık öğretim lisesinden mezun olma için açık lise test çöz sitemizi takip ediniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR