Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem


1.Belli bir hukuk düzeni içerisinde hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

2. Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılımını sağlayan haklara katılma hakları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılma hakkıdır?

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “yaşama hakkı” ile ilgilidir?

4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslar arasında yer almaz?

5. I. İktidarı denetlemek
II. Seçimler için aday göstermek
III. Halkın ülke sorunlarına duyarlılık kazanmasını sağlamak
Verilenlerden hangileri siyasi partilerin işlevleri arasında yer alır?

6. Anayasanın “Başlangıç” bölümünde “…kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı…” ifade edilerek aşağıdakilerden hangisi güvenceye kavuşturulmak istenmiştir?

7. • Hukuk devletinin karşıtı olarak doğmuştur.
• Hukuka bağlı olmayan devleti ifade eder.
• Kamu düzenini sağlamak için hukuk dışı her yola başvurabilir.
Özellikleri verilen “polis devleti” aşağıdakilerden hangisini kabul etmektedir?

8. Hukuk devletinde devletin güçleri olan yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirlerinin alanına giremezler. Biri diğerinden daha üstün değildir.
Verilen bilgi hukuk devleti olmanın gereklerinden hangisiyle ilgilidir?

9. Vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin gerçekleştirmesi gereken durumlar arasında yer almaz?

11. I. Savaşların ortadan kaldırılması
II. Çevre kirliliğiyle mücadele
III. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerindendir?

12. Rönesans döneminde kilisenin yarattığı yozlaşmayı ortadan kaldırmak için uğraşan, “Tanrı ve kul arasına kimsenin giremeyeceğini” savunan din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

13. • Kadınların bazı bölgelerde miras hakkından mahrum bırakılması
• Kız çocuklarının okula gönderilmemesi
• Töre cinayetleri ve kan davalarının devam etmesi
Verilen örnekler demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesi önündeki engellerden hangisiyle ilgilidir?

14. İnsanlar yaşam tarzlarıyla, giyim kuşamlarıyla, inanç ve değerleriyle çok farklı özellikler gösterebilirler. Bu düşünce hiçbir inancı hiçbir felsefi görüşü, kültürü ya da dini bastırmaya, ortadan kaldırmaya çalışmaz.
Verilen ifadeler aşağıdaki demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

1. Osmanlı Devleti’nde III. Selim’in, Batı uygarlığı seviyesini yakalamak için gerçekleştirdiği yenileşme hareketi aşağıdakilerden hangisiyle anılır?

16. 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve Türkiye’nin de kabul ettiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

17. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdaki örgütlerden hangisi tarafından ilan edilmiştir?

1. “Eğer bir toplum akılla değil de dogmalarla ve geçerliliğini yitirmiş toplumsal kurallarla yönetiliyorsa karanlığın içinde olduğu söylenebilir.”
Verilen ifadeden hareketle aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz?

19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer almaz?

20. Halkın iradesini üstün tutmak ve halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturmak aşağıdaki Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?


Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınavlarından 20 adet soruyu çözmektesiniz. 2019 yılı 2. dönem sınav sorularından oluşan bu online testte başarılı olmak için en az 9 soruya doğru cevap vermeniz gerekir. 2023 yılı 3. dönem sınavına girecek olan  ve 2024 yılı 1. dönem, aöl 2024 yılı 2. dönem soruları, 2024 yılı 3. dönem açık lise sınavlarından başarılı olmak için geçmiş dönem sınav sorularına hazırlanarak sınavlara katılabilirsiniz.

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden 9 doğru cevap verdiğinizde 45 puan alırsınız bu puan açık lise sınavlarında başarılı olmak için yeterli puandır. Açık öğretim lisesi sınavlarında her soru değeri 5 puandır. Sınavlarda ne kadar yüksek not alırsanız diploma notunuz o kadar yüksek olacaktır. Aöl Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersi ve diğer tüm derslerden 45 puan altında aldığınızda diploma notunuza herhangi bir etkisi olmayacaktır. Açık öğretim lisesi müdürlüğü 2020 online sınav soruları, aöl 2021 online test soru cevapları, açık lise 2022 çıkmış online sınav soruları ve 2023 yapılmış olan açık öğretim lisesi online test soruları sitemizin havuz sisteminde yer alan sorulardan hazırlanmıştır.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları

Açık öğretim lisesi Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 ders anlatımı, Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 konu özetleri uzman öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. İçeriğe “Açık Lise Ders özetleri” kategorisinden ulaşabilirsiniz. Dosyalar kategorisi içerisinde ise aöl 2019 yılı soruları, açık lise 2020 soru cevapları, aol 2021 yılı sınav soruları, 2023 yılı çıkmış soru cevapları pdf formatında bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek sorulara göz atabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR