Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem


1.Aşağıdaki parçalardan hangisinde birinci kişili anlatım kullanılmıştır?

2. Dünyada insanların mesut olabilmesi için topu topu iki yol varmış. Bunlardan biri bütün istediklerini elde etmek ki şüphesiz bu fevkalade bir şeydir. İkincisi ise elde edebileceklerini istemesini bilmektir. Birincisi pek zor, her kula nasip olmaz bir mazhariyet olduğuna göre dünyaya böyle bir talih ile gelmeyenler, eğer akıllı iseler ikinci yoldan gitmeliymişler. Peki, akılsız ise hangi yoldan gidecekler?
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

3. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak!
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak,
Ağaçlar bir derin hülyaya varmış,
Saçında yepyeni teller ağarmış.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4. Üsküdar gezintileri Nuran’a
İstanbul’u tanımak hevesini vermişti.
Bu cümlenin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

5. İlk şiirlerinde “Mehmet Agâh” ismini kullanmıştır. Baudelaire ve Verlaine gibi çağdaş Fransız sembolistlerinin öz şiir anlayışını benimsemiştir. Türk uygarlık tarihine ilgiyle yaklaşmıştır. Şiirlerinin yanı sıra makale, gezi, anı, deneme, fıkra, mektup, hikâye, monografi türlerinde eserler vermiştir. “Kendi Gök Kubbemiz”, “Aziz İstanbul” ve “Eğil Dağlar” eserlerinden birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

6. İznik, tarihî zenginliği kadar doğal güzellikleriyle de öne çıkmaktadır. Zeytinlikler, meyve bahçeleri ve yaylalarla çevrili İznik Gölü; ıhlamur, kavak, kestane ve alımlı salkım söğüt ağaçlarıyla bezeli geniş kıyı şeridi ile saklı bir hazine gibidir.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

7. • Fen bilimlerinde uygulanan determinizmi edebiyata uygulamaya çalışmışlardır.
• Toplumu büyük bir laboratuvar, insanı deneme ve inceleme konusu olarak görmüşlerdir.
• Emile Zola, John Steinbeck önemli temsilcilerindendir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?

8. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

9. Herhangi bir konudaki görüşlerin; belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanılarak anlatıldığı; okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlayan yazılara _________ denir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

10. Ben bütün bir gecelik cûşiş-i ahzânımla,
O hayâlât-ı perîşânımla
Müteşekkî, lâim,
Karşıdan safvet-i mahmurunu seyretmedeyim...

Bu dizeler biçim ve içeriği bakımından dikkate alındığında Türk edebiyatının hangi dönemine ait olabilir?

11. Atomun parçalanması, uzay çalışmalarındaki başarılar, sibernetik biliminin ortaya çıkışı yeni bir çağın öncüleri olarak görülmüş ve bu yeni çağ “Atom Çağı”, “Uzay Çağı”, “Sibernetik Çağı” olarak adlandırılmıştır. Ancak günümüzde bilgi üretiminin olağanüstü boyutlarda artması, bilgiyi depolama ve yayma konusunda olağanüstü imkânlar sağlayan bilgisayarların gelişmesi gibi sebeplerle “Bilgi Çağı” tabiri yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

12. Kumsala iyice yaklaşmıştım ki geceki sesi tekrar duydum. Ama bu sefer korkmadım. Güldüm ( ) Amma da aptalmışım ha ( ) Efendim dün geceki ses ne imiş biliyor musunuz ( ) Rüzgârmış ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

13. Çiçeğim bu yaşamak değil
Tek tek
Ne geceler bir şeye benzer ne yollar böyle
Tek tek

Kuzular meler mi ıssızlıklarda
Kuş uçar mı
Kavaklar sallanır mı hiç
Tek tek

Bu dizelerde hâkim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

14. Sait Faik’i her mayıs hatırlarız. Sait Faik, hiç şüphesiz Türk edebiyatının en iyi hikâyecilerinden biridir. Ama onu mayıstan mayısa hatırlayışımızın sebebi bu değildir. Öyle olsa onu bu ay değil, her zaman hatırlamamız gerekir. Öyle olsa onun kadar değerli başka hikâyecilerimizi de hatırlamamız gerekir. Sait Faik’i mayıs ayında güncelleştiren neden, kendi adına düzenlenen Sait Faik Armağanı’dır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den değildir?

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

17. • Hayal ve duyguya önem verilmiştir.
• “Sanat, toplum içindir.” ilkesini benimsenmiştir.
• Genellikle “aşk, ölüm, tabiat” konuları işlenmiştir.
Bu özellikler aşağıdaki edebî akımlardan hangisine aittir?

1. 1930’lu yıllardan itibaren kimi sanatçılar toplumcu gerçekçi bir anlayışla hikâye yazmışlardır. Köylüden, işçiden, dar gelirliden söz eden bu sanatçılar; ilk kez işçilerin, Anadolu köylerinin ve köylülerin sorunlarını; büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı problemleri edebiyata taşımışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan değildir?

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?

20. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in eserlerinden değildir?

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık Lise online sınav yapıldığında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinin çıkmış sınav sorularını sitemiz üzerinden arama yaparak ulaşabilirsiniz. 2023 yılı 3. dönem sınavlarında bir çok öğrenci sınavın online olup olmayacağını merak ediyor. Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 2019 yılı 2. dönem de çıkmış sınav sorularını çözüyorsunuz. burada 20 soru bulunuyor. Aöl sınavlarında başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekiyor. 9 Doğru cevabınızda 45 puan almış olursunuz.

Bu puan da açık öğretim lisesinde Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 ve diğer derslerde kredi almanız için yeterli puandır. Fakat açık öğretim lisesi sınavlarında ne kadar yüksek not alırsanız diploma notunuz ve ortaöğretim başarı puanınız o kadar yüksek olacaktır. Sitemiz açık lise test çöz de Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden 100 soru bulunuyor. Yani toplam 5 dönemin çıkmış sınav sorularına yer verilmiştir. 2023 yılı aöl online sınav, açık lise 2024 yılı online sınav hakkında bu içerikte çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 pdf çıkmış sınav sorularınıda bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirip ders çalışabilirsiniz. Aöl telegram kanallarında çıkmış sınav sorularını aramanıza artık gerek yoktur. Açık öğretim lisesinin online geçmiş dönem sınav sorularını havuz içerisinden ulaşabilirsiniz. aöl sınav girişini öğrenci paneliniz üzerinden online sınav butonuna tıklayarak gireceğiniz derslerin sınav listesini görüntülersiniz. aöl çıkmış sorular arayan öğrenciler dosyalar kategorisi üzerinden tüm dönemlerin çıkmış sınav sorularını indirebilir. Bu aöl çıkmış sorular pdf kitapçığında tüm derslerin sınav soru ve cevapları yer alıyor.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/us/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR