Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem


1. Edebiyat, kültürü gelecek nesillere aktararak toplumsal birliğin ve iletişimin gerçekleşmesini sağlar. Millî bir dil, millî kültürü; millî kültür ise millî bir devlet anlayışını meydana getirir. Bu unsurlardan birini diğerinden ayrı düşünmek mümkün olmadığı için edebiyatı insandan, insanı da toplumdan ayrı düşünmek mümkün değildir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


2. • Akıl ve sağduyuya dayanır.

• Hayal ve duyguya önem verilir.

• Toplum bir laboratuvar, sanatçı ise bilgin olarak görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümlelerin herhangi biriyle eşleştirilemez?


3. Bu edebî akımın sanatçıları;

• imge ve söz sanatlarına önem vermiş, anlatımda kapalılığı tercih etmiştir.

• eşya ve insanı aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmiştir.

• şiirde ahengi ölçü ve uyakla değil, musiki ve anlatım zenginliği ile sağlamıştır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu akımın temsilcilerinden değildir?


4. Aşağıdakilerden hangisi “II. Yeni akımı” ile ilgili değildir?


5. Yazın kavurucu sıcağında olup bitenleri izliyordu. Havada ateş böceği gibi bir şeylerin uçtuğunu fark etti. Bunu bir başkası, bir başkası daha ve nihayet ardı arkası kesilmeyen birçokları takip etti. Kadın dalgın gözlerle birbirini kovalayan bu acayip böceklerin teker teker eriyişlerini seyretti.

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur?


6. 1940-1960 Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde farklı eğilimler görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde (I)Sait Faik insan ve toplumu esas alan, (II)Sabahattin Ali toplumcu gerçekçi, (III)Ömer Seyfettin millî ve dinî duyarlılıkları III yansıtan ve (IV)Haldun Taner modernist hikâyeler yazmıştır. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?


7. I. Şişhaneye Yağmur Yağıyordu

II. Keşanlı Ali Destanı

III. Mahalle Kahvesi

IV. Medar-ı Maişet Motoru

Numaralanmış eserlerden hangileri Haldun Taner’e aittir?


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yanlış gösterilmiştir?


9. “Toprak saha ıslanmış, meşin yuvarlak çamura bulanıp ağırlaşmış.”

cümlesi ile ilgili;

• İkiden fazla yüklem vardır.

• Gerçek özne kullanılmıştır.

• Yüklem, sıfat tamlamasıdır.

ifadeleri doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


10. Bir tiyatro oyunu yazmaya karar verildiğinde ilk olarak şu sorunun cevabı bulunmalıdır ( ) Neden yazıyorum ( ) Örneğin bir yazar bu soruya, benim amacım hayatı tüm yönleriyle sahnede yansıtmaktır ( ) cevabını verir ( )

Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


11. (I) Gerçekçi roman da herşeyden önce öykünün inandırıcılığı gözetilir. (II) Bunun için söylemi denetliyen de bu inandırıcılık ilkesidir. (III) Yazar, gerçek günlük yaşamı yansıtırken şüpheyle bakılabilecek olaylara yervermez. (IV) Yaşar Kemal belki daha gerçekçi romanın peşinde olduğu için bu ilkeyi çiğnemekden kaçınmaz.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?


12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın I. dönem şiirinde sıkça işlenen konulardan değildir?


13. Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı hükûmetten … Hakîr olduysa, millet şânına noksan gelir sanma Yere düşmekle cevher sâkıt olmaz kadr u kıymetten

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?


14. Bu dönem şairleri parnasizm ve sembolizm akımından etkilenmiştir. Divan şiiri nazım biçimleri yerine Batı edebiyatında yaygın olan sone, triyole terza-rima gibi biçimler kullanılmıştır.

Bu parçada sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışını benimseyen sanatçıların özelliklerinden değildir?


16. Delîlimin koca bir şey takıldı... Baktım ki: Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski. Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken; On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden, Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye: Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


17. - - - - “millî romantik duyuş tarzı”nın ilk temsilcisiydi. Oldukça sade bir dil kullanmayı tercih etti. Şiirde güzelliği değil faydalıyı arayan şair, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı. Konularını halkın hayatından ve Türk tarihinden aldı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


18. Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu, Kerem’in sazına cevap veren bu, Kuruyan gözlere yaş gönderen bu... Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.

Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


19. Teknolojik gelişmeler ve yaşanan çevre dolayısıyla, çocukların yaşam alanında birçok video oyunu bulunmakta ve bu oyunların sayısının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu artışın yanı sıra yapılan araştırmalarda en iyi oyunlar arasında gösterilen bazı oyunların diğerlerine oranla çocuklar tarafından daha çok oynandığı görülmektedir.

Bu parça ile ilgili;

I. Nesnel bir tutum vardır.
II. Alıntılamaya başvurulmuştur.
III. Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
IV. Nükteli sözler ve deyimlerden yararlanılmıştır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?


20. Geçenlerde, attan pekiyi anlayan bir dostumla görüşüyorduk. Atlara her şeyi öğretmenin mümkün olduğunu söylüyordu. Yeter ki at, istenen bir hareketi yaptığı zaman ödüllendirileceğini kavrayabilsin. Ona içten ve sevecen davranıldığında sizin için yapmadığı şey kalmıyormuş.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

açık lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav sorularından 2019 2020 yılı 1. döneme ait sorulardan oluşuyor. Açık öğretim lisesi okuyan öğrenciler aol çıkmış sınav sorularına hazırlanarak derslerde başarılı olmak istiyorlar. Sitemiz açık lise test çöz de Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 online sınav sorularıda yer alıyor. Bir çok öğrenci açık lise telegram kanallarında çıkmış sınav sorularını pdf olarak arıyorlar. bu hizmeti sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Aol online sınav denilince akla gelen açık lise test çöz uygulamamızı da android ve ios telefonlarınıza indirebilir ve Soru Arama ile sorulara çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. 2020 2020 yılı aol online sınav 2021 yılı çıkmış online sınav soruları sitemizde mevcuttur. 1. dönem de çıkmış sınav sorularından 20 adet soru bulunuyor. Açık öğretim lisesi sınavlarından başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekir.

açık lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav soruları

açık lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav soruları

aöl Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinden ne kadar yüksek puan alırsanız diploma notunuz ve ortaöğretim başarı puanız da yüksek olacaktır. aol çıkmış sınav soruları aramasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersinin diğer dönem ve yıllara ait sorularını online çözmek için alt kısımda benzer sınavlardan seçerek sınava başlayabilirsiniz. 2023 yılı ve 2024 yıllarında yapılacak olan sınavlara sitemiz üzerinden ders çalışarak başarılı olabilirsiniz. Ayrıca sitemizde Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 pdf soru kitapçığını bilgisayar telefon ve tabletlerinize indirebilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularınıda arayabilirsiniz. Uygulamamızı indirmek için

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/us/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR