Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem


1. Aşağıdakilerden hangisi edebî akımların oluşmasında etkili olan unsurlardan değildir?


2. • Realizmin ileri aşaması olarak değerlendirilir.

• Hayal ve duyguya önem verilir, olayın anlatımında tamamen öznel davranılır.

• Fen bilimlerindeki determinizm edebiyata uygulanmaya çalışılır.

Bu cümleler “natüralizm” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


3. Aşağıdakilerden hangisi parnasizm akımının etkisinde eser veren sanatçılardan değildir?


4. Edebî eserlerin neyi anlattıkları kadar nasıl anlattıkları da önemlidir. Kendi adıma ben, hikâye ve roman yazarlarının hatta sinema ve tiyatro yönetmenlerinin, eseri, uydurulmuş bir şey havasından kurtarıp düpedüz gerçekmiş gibi sunmaları, kendilerini iyice belirsizleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Öyle ki okurken ve seyrederken her şeyi unutup tam manasıyla eserin atmosferine girebileyim. Kısaca, okuyorsam anlatılanı; seyrediyorsam gösterileni yaşayabileyim.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


5. Metroya bindiğim zaman yanımdaki boş yere, heykeli bırakmadım. Hâlâ omuzlarımdaydı. Oradan ağır ağır vücuduma, içime süzüldüğünü ve bir zehir gibi kanıma karıştığını hissettim. Kalbim vuruşunu artırmıştı. Eve bir sıtma nöbeti içinde vardım; bir kartpostal büyüklüğünde kalmış, erimiş heykeli sırtımdan âdeta kopararak masamın üzerine bıraktım ve yatağımın üstüne boylu boyunca uzanıp bir sıtmalı gibi saatlerce titreye titreye kaldım.

Bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


6. – Edebiyatımızda modern anlamda hikâyecilik ne zaman başladı, bu tarzın ilk temsilcileri kimlerdir?

– Evvela, modern sözü ile neyi kastediyorsunuz? Onun üzerinde anlaşmamız lazım. Modern sözü göreceli bir kavramdır. Ömer Seyfettin bugün eskidir fakat zamanında pekâlâ moderndi. Nitekim bugün modern geçinen hikâyecilere 20-30 yıl sonra belki de eski tarz diyecekler.

– Ben modern sözüyle çağımızın sanat anlayışını kastediyorum.

– Bu anlayıştaki Türk hikâyeciliğinin öncüsünü soruyorsanız bu, bence Memduh Şevket Esendal’dır. Sait Faik Abasıyanık ise modern hikâyeciliğimizin en ünlü temsilcisidir.

– Aralarındaki fark nedir?

– Biri objektif, diğeri sübjektif olarak yazar. Biri insanları, diğeri kendini anlatır. Ortak vasıfları modern oluşlarıdır.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


7. Sabun, moleküllerden oluşan bir maddedir. Sabun molekülleri uzun bir zincir gibi düşünülebilir. Bu zincirin bir bölümü su moleküllerine, diğer bölümüyse yağ moleküllerine tutunur. Kirlerin büyük bölümü yağlı bileşikler hâlindedir ve suda çözülmez. O nedenle yalnızca suyla temizlenemez. Sabun moleküllerinin yağ moleküllerine tutunan bölümleri kirleri parçalar ve onlara tutunur. Böylece durulama sırasında sabun ve kirler suyla birlikte akıp gider.

Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


8. Benim işim gücüm kendimi incelemek. Yapacak başka işim yok zaten. Bakıyorum da öyle çürük taraflarım var ki söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam, oturaklı neyim var? Her an sendeleyip düşebilirim. Gözlerim bir öyle görüyor, bir böyle. Açken başka adamım sanki yemekten sonra başka. Keyfim yerindeyse, hava da güzelse kötü kişi değilim. Aynı atın yürüyüşü bir rahat gelir bana, bir rahatsız; aynı yolu bir uzun bulurum, bir kısa; aynı biçim bir hoşuma gider, bir zıddıma. Bir gün her işe yatkınım, bir başka gün hiçbir şey gelmez elimden. Bugün sevindiğim şeye yarın üzülebilirim. İçimde durmadan değişen, ele avuca sığmayan bir sürü duygu...

Kendini bu şekilde ifade eden kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir?


9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Beş Hececiler’in temsilcilerindendir?


10. I. Genellikle toplumsal olayları konu edinmişlerdir.

II. İmge ve çağrışıma dayalı bir dil kullanmışlardır.

III. Sembolist şairlerin görüş ve şiirlerinden etkilenmişlerdir.

IV. Divan şiirinin geleneklerine bağlı kalmışlardır.

Numaralanmış cümlelerden hangileri saf şiir anlayışını benimseyen şairlerin genel özelliklerindendir?


11. Rü’yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle, Her ânını, her rengini, her şi’rini hazdan. Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle! Bir gün bir uzak hâtıra özlersen o yazdan

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


12. Felsefi düşünce açısından bakıldığında insan-doğa ilişkisi ilk çağlardan beri süregelen bir ilişkidir. İlk çağ filozoflarının doğaya yönelişlerinin temelinde doğaya egemen olma değil, onu anlama çabası yatmaktadır. Doğayla arasına mesafe koymayan insan, tersine onunla bütünleşmeyi seçmiştir. Hâlbuki 16. ve 17. yüzyıllara gelindiğinde özellikle Bacon ve Descartes’la başlayan ve aklın tek ölçüt olarak görülmesiyle formüle edilen bu anlayış, yani bilimsel dünya görüşü, insanın hem kendisini hem de çevresini algılama biçimini tamamen değiştirerek mekanik bir doğa tasarımına yol açmıştır.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


13. Küçük gümüş balıklarının çırpıntısıyla hâlâ yaşar gibi duran bu ağ çoktan eskimiş( ) yırtılmıştır. Şu dizlerindeki ağa gülen çocuğu görüyor musun( ) Çoktan yaşlanmıştır( ) Bu taranmadan, rüzgârda bile güzel saçlar( ) bir gün tarandıktan sonra bile çirkinleşmiştir.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


15. (I)Tevfik Fikret, (II)edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem’in etkisiyle (III)Batılı sanat anlayışını (IV)benimsemiştir.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf tümlecidir?


16. “Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar.” derlerse inanın. Bize hayır ve mürüvvet hususunda eksiklik geldiği günden beri açlığı hatırımızdan çıkaramamış olduğumuzu az çok düşünmekle idrak edebiliriz. Pek etraflı hatırlarım ki akşamüstü evine, konağına girer girmez ilk adımından sonra:

– Sofralık gitti mi? diye telaş gösteren zatlar çokça idi.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


17. Bilimsel metinlerde dil, - - - - kullanılır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


18. Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma… Kolay gibi gözükür ama kolay değildir bu. “Ahlak… ahlak…” diye yasalar, kurallar uydurmağa çalışmaları da zaten bunun kolay olmaması yüzündendir. Size yapılmasını istemediğiniz işi siz de başkasına yapmayacaksınız, yani kendinizi başkasının yerine koyacaksınız, bencilliğinizden silkineceksiniz; sizin bir etiniz, kemiğiniz olduğu gibi onun da bir eti, kemiği olduğunu, onun da acılar duyabileceğini düşüneceksiniz.

Bu parçadan hareketle fıkra türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


19. Aşağıdaki eserlerin hangisi Sait Faik Abasıyanık’a aittir?


20. (I)Yakup Kadri Karaosmanoğlu (II)realizm akımından etkilenmiş, (III)Kiralık Konak ve Yaban adlı romanlarında (IV)bu akımın özelliklerini yansıtmıştır.

Bu cümledeki numaralanmış söz- cüklerden hangisi özne görevinde kullanılmıştır?

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık lise çıkmış sınav soruları 2019 2020 yılı 2. döneme aittir. Bu sorulardan en az 9 tanesini doğru bilmeniz halinde dersten başarılı olursunuz. Seçmeli dersler arasında yer alıyor. Bu dersi ortak derslerden olan Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi ile karıştırmayın. Açık öğretim lisesi öğrencileri derslerden başarılı olmak için çıkmış aol sorularına çalışıyorlar. Sizlerde yukarıda yer alan testleri çözebilirsiniz. Ayrıca sitemizde aöl Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış soruların diğer yıl ve dönem listesi aşağıda yer alıyor. Açık öğretim lisesi ve mesleki aol çıkmış sorulardan yapılan online sınav sorularını da sitemizi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1

Aöl Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları

AÖL online sınav a girecek olan öğrenciler bu derse çalışarak başarılı olurlar. 2023 yılında ve diğer yıllarda gerçekleşen aol online sınav sorularını sitemizde arama yaparak bulabilirsiniz. Açık öğretim lisesisinin gerçekleştirmiş olduğu bu online sınavlarda nasıl başarılı olmak istiyorsan çıkmış sınav sorularına çalışmanızı tavsiye ederiz. Telegram açık lise gruplarında çıkmış sınav sorularını artık aramanıza gerek yoktur. Açık lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav soruları başlıklı online testimizde öğrenci arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularınıda arayabilirsiniz. Uygulamamızı indirmek için

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/us/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR