Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem


1.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) yazarlarından değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir bakış açısıyla yazılmıştır?

3. Abdi Ağa, beş köyün sahibidir. Köy halkına zulüm etmektedir. Baskıyı, haksızlığı, zulmü içine sindiremeyen İnce Memed başka bir köye kaçar. Abdi Ağa bunu duyunca İnce Memed’i geri getirtir. Kendisine ve anasına dayanılmaz zulümler, baskılar uygular. Mevsim boyunca yetiştirdikleri ürünlerin dörtte üçünü, ağalık hakkı diye alır. Anne oğul aç kalırlar. On sekizine giren İnce Memed ile Hatçe birbirlerini severler. Arkadaşlarıyla şehre inen İnce Memed orada ağasız yaşanabildiğini görür. Bu arada Hatçe’yi Abdi Ağa’nın kel yeğeni ile nişanlarlar. Bunu duyan İnce Memed Hatçe’yi kaçırır. Abdi Ağa bu durumu onur meselesi yapıp İnce Memed’in peşine adamlarıyla gider.
Bu parçanında sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi köy romanı yazmamıştır?

6. Aşağıdakilerin yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

7. İkinci Dünya Savaşı Dönemi ve Çok Partili Dönem’in bunalımlı yılları Türk tiyatrosunda yeni bir yazar kuşağı ortaya çıkarmıştır. Eserlerde Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, paranın bayağılığı ve insan ahlakı üstündeki olumsuz etkileri, değişen değer yargıları, ekonomik sorunlar, aile dramları vb. konular işlenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren yazarlardan değildir?

8. 1960 sonrasında tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı gelişmeye başlamış, özel tiyatroların sayısı artmış, üniversitelerde tiyatro eğitimi başlatılmıştır. Dramatik yazarlıkta; insanlık, toplum ve dünya sorunlarının genellemesine yönelen, efsane ve tarihe dayanarak çağın eleştirisini yapmaya çalışan oyunlar ağırlık kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yazılan oyunlardan biridir?

9. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyılda tiyatro alanında eser veren yazarlardan biridir?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

11. Mehmet Ali’nin evini ( ) bu odayı, hatta bu delikten seyrettiğim manzarayı ( ) Zaten, Cihan Savaşı’nda kolumu kaybetmezden önce bütün şiir kabiliyetimi ( ) bütün sade dilliliğimi kaybetmiş bulunuyordum ( )
Bu parçanında ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

12. Güzel notlar alınca öğretmenin gözünden düştü.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

13. Bir sanat veya düşünce eserini tanıtırken zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın gerçek değerini yansıtma amacıyla yazılan yazılara _________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

14. Aynı yazıda, hatta aynı tümcede (cümlede) yeni bir Öz Türkçe sözcüğün yanında aynı anlamda eski bir Osmanlıca sözcüğü görmek işten bile değil! Bakıyorsunuz, yepyeni bir terim aynı anlama gelen köhne bir deyimle kol kola girmiş! Katıksız Türkçe bir sözü birkaç satır arayla, aynı anlamda kullanılan ya Farsça ya da Arapça bir kelam kovalıyor. İş bu kadarla kalsa, neyse. Osmanlıcaları yetmiyormuş gibi, bunlara bir de İngilizce, Fransızca sözler ekleniyor. Böylece yazılar tatsız tuzsuz bir dil çorbasına dönüyor. İşin acıklı yanı, bu yabancı sözcüklerin hepsinin de Türkçe karşılıklarının var oluşudur.
Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda örneği verilen metin türünde bir eseri yoktur?

1. Halikarnas Balıkçısı takma adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı; öykücü ve romancı olarak Ege ve Akdeniz kıyılarımızın, ekmeği çekişe dövüşe denizden çıkaran yoksul ama namuslu insanların yaşam serüvenini anlatır. Bu bölgenin taşı, toprağı, ormanı, dağı, mitolojisi ve efsanesini; şiirsel bir anlatımın bütün sıcaklığıyla çoşa taşa edebiyatımıza mal eden ilk ve tek kişidir.
Bu parçanın aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

16. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü eleştiridir?

17. Bu oyunu başarılı bir şekilde sahnelemesiyle Ankara Sanat Tiyatrosu’nun ayakları bu topraklara değer oldu. Bu köşenin en çok umut bağladığı, bu umut yolunda da en çok hırpaladığı bu topluluğun böyle olumlu bir adımı atmasını büyük bir sevinçle karşıladım. Asaf Çiyiltepe, oyunu sağlam bir düzen üzerine oturtmuş ve bu düzende Anadolu ve onun insanlarının sesi en inandırıcı bir biçimde duyuluyor.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

1. Topuz — Sonra kendinizi tamamen şiire verdiniz, değil mi?
Kısakürek — Tamamen şiire verdim.
Topuz — Neler yazdınız o sıralarda?
Kısakürek — İlk eserim “Örümcek Ağı” idi. Hatta Paris’e gitmeden önce yazıldı. Ondan sonra dönüşümde “Kaldırımlar”ı yazdım.
Topuz — Siz zaten “Kaldırımlar Şairi” olarak tanındınız.
Kısakürek — Bu tabiri mütemadiyen kullanırlar. Hâlbuki “Kaldırımlar Şairi” olmaktan ziyade “Çile” isimli şiirimin şairi olmayı tercih ederim.
Bu metin türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

19. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin mülakat türünde eseri yoktur?

20. Fevzi’nin lokantasının önünden geçerken içeri dalıverdik. Ne o bir şey söyledi ne ben, öylesine içeri dalıverdik. İçerde yüzü allak bullak oldu, oturmak istedi oturamadı, kapıya baktı, dönüp kaçmak ister gibi bir hâl aldı, kaçamadı. Gözlerini bana dikti, hüzünlü. Yutkundu bir süre, bir şey söyleyecek oldu söyleyemedi. Zorla ağzından dökülürcesine, özür dilercesine: “Benim param hiç yok ki...” dedi. “Aldırma.” dedim. “Ne olacak paran yoksa, benim var.” dedim... “Şöyle bir karnımızı doyuralım da...” “Ben az yemeliyim.” dedi. “Ben zaten çok az yemek yerim. Ben az yerim her zaman. Ama istersen yiyelim. Senin sahi paran var mı?” Kısık, kesik kesik konuşuyordu. İkircik içindeydi. Şaşkınlığa dönüştü her hâli.
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden test çözüyorsunuz. Burada yer alan aöl online sınavı 2019 yılı 1. dönem Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularından oluşuyor. aol çıkmış sorular çöz aramasında ulaştığınız online teste çalışarak açık öğretim lisesi sınavlarına hazırlanabilirsiniz. açık lise 1. dönem çıkmış sınav sorularından Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersine ait 20 soru bulunuyor. Bu soruların bir çoğu online olarak gerçekleştirilen sınav sorularının içerisinde de çıkmıştır.

açık lise 20 sorudan en az 9 tanesini doğru cevap vermeniz halinde Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden başarılı olursunuz. Açık öğretim lisesi sınavlarında yanlış cevaplar herhangi puan düşmemektedir. Bu yüzden bilmediğiniz soruların cevabını boş geçmeyiniz. 9 doğru cevap veren açık öğretim lisesi öğrencisi 45 puan alır. Bu puan sınavda başarılı olmanız için yeterlidir. 2020 yılı online sınav, 2022 yılı online sınavlarda ve 2023 aol online soruları sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 - 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları

Ayrıca Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinin çıkmış sınav soru ve cevap kitapçığını sitemizin dosyalar kategorisi içerisinden indirebilirsiniz. Ders özetleri kısmında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 denin konu anlatımı ve ders kitapçığı mevcuttur. Pdf olarak oluşturulan sınav sorularını bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek dersinize çalışabilirsiniz. 2023 yılı 3. dönem sınavı online olup olmadığı şuan belli değildir. açık lise 3. dönem sınavına başarılı olmak için bol bol soru çözmenizi tavsiye ederiz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR