Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem


1.Cumhuriyet’in ilk dönem yazarları topluma eğilmiştir. Bazı yazarlar Anadolu’yu savaş yıllarında tanımış ve eserlerinde yansıtmıştır. Bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan eserler vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser vermemiştir?

2. Yazı masasının başına geçip oturdu. Ama, yazacağı yerde, kollarını masaya dayadı, başını da kollarına yasladı ve çocuklar gibi, bütün göğsüyle sarsılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Durumunun açıklığa, aydınlığa kavuşacağı yolundaki hayallerinin sonsuz olarak yıkıldığına ağlıyordu. Her şeyin eskisi gibi kalacağını hatta eskisinden çok daha kötü olacağını önceden biliyordu.
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

3. Aşağıdakilerden hangisi 1970-1980 arası Cumhuriyet Dönemi romanlarında işlenen konulardan değildir?

4. (Bir süre rahvan giden bir atlı sesi.)
YOLCU ― Daha hızlı, daha hızlı! Vaktim yok fazla.
ARABACI ― At yoruldu. Bey, yol bozuk zaten!(Bir kamçı sesi.)
(Tekerlek, nal sesleri bir süre çoğalır; at kişner. Yolcu da arabacı da gürültüden bağırır gibi konuşurlar.)
YOLCU ― Bu işi hemen bitirmem lazım. Gidecek başka yerler çıkabilir, bakarsın. Ne kadar da uzakmış! Hızlı sür daha hızlı!
ARABACI ― Hem uzak hem de yol yol değil ki!

Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

5. Sıkıntısını çektiğimiz İkinci Dünya Savaşı ve yeni siyasi dönem, roman yazarlarını yeni konulara eğilmeye yöneltmiş, bu da konuların çeşitlenmesini sağlamıştır. “Köy edebiyatı” olarak adlandırılan ve 1970’e kadar genişleyerek süren bu edebiyat köy ve köylünün sorunlarına eğilen yazarlar yetiştirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dönem romancılarından değildir?

6. Anlam veya yazım bakımından birbirine yakın kelimelerin, birbirlerinin yerine kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?

7. Ağaç ve Büyük Doğu dergilerini çıkardı. Millî Mecmua, Hayat, Varlık dergilerinde çıkan şiirlerinde, halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlandı. Bunlara Batılı, çağdaş bir özellik kazandırdı. Sonraları mistik bir anlayışla şiirler yazdı. Heceyi ustalıkla kullandı. Felsefi görüşlerini, etkileyici bir şekilde dile getirdi. Eserlerinden bazıları: Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül
(,) anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır?

9. • Keşanlı Ali Destanı
• Tohum
• Köşebaşı
Bu eserlerin türü aşağıdakilerden hangisidir?

10. Geç eve geldiği için annesi ona kızmıştı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğununun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

11. Çalışmak istiyorsanız iş bizde de var ( ) Burada çalışır ( ) burada oturabilirsiniz. Ev biraz ufak ama kalmanızı çok isterim ( ) Bilmem, hemen gitmeniz gerekiyor mu ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

12. Hikâyenin birinci kısmında zaman, mekân ve üzümcünün portresi, duyu organlarına çarpan, dış âleme ait unsurlarla tasvir edilmiştir. Bunlar bizde bir “genç duygusu” uyandırıyor. Yazar, üzümcünün portresini sıfatlarla, üzerinde bıraktığı tesiri benzetmelerle betimliyor. Görünen manzara için de sanatkârane bir üslup kullanıyor.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

13. Bu dönemde yanlız(I) roman değil, tiyatro yazarlığı da(II) büyük bir gelişme(III) göstermişdir.(IV)
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

14. Aşağıdakilerden hangisi konularına göre eleştirilerden değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiri yazarlarından biridir?

16. Aşağıdakilerden hangisi röportajla mülakatın benzerliklerinden değildir?

17. Türk edebiyatında ilk mülakat örneği _________ ’ın “Diyorlar ki” adlı eseridir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

19. Komedi ve trajedi türünde, dünyanın sayılı büyük yazarlarından kabul edilir. Oyunlarında Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear vb. kahramanlar ölümsüzleşmiştir. Konularını genellikle tarihten, tarihsel olay ve kişilerden alan yazarın eserlerine, toplumsal ve siyasal değişmeler en çarpıcı yanlarıyla yansımaktadır. Othello, Yanlışlıklar Komedyası, Hamlet, Hırçın Kız, Romeo ve Juliet eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

20. ― Tiyatro alanında yeni çalışmalarınız var mı, yeni piyesler hazırlıyor musunuz?
― Üzerinde çalıştığım piyesler vardır fakat bu mevsim için hazır değilim.
― Peki, şiir yazmaya devam ediyor musunuz, buna vaktiniz oluyor mu?
― O benim her zamanki hastalığım yahut tam tersine; sağlığım… Nefes almak gibi bir şey.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık Lise online sınav yapıldığında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinin çıkmış sınav sorularını sitemiz üzerinden arama yaparak ulaşabilirsiniz. 2023 yılı 3. dönem sınavlarında bir çok öğrenci sınavın online olup olmayacağını merak ediyor. Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 2019 yılı 2. dönem de çıkmış sınav sorularını çözüyorsunuz. burada 20 soru bulunuyor. Aöl sınavlarında başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekiyor. 9 Doğru cevabınızda 45 puan almış olursunuz.

Bu puan da açık öğretim lisesinde Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 ve diğer derslerde kredi almanız için yeterli puandır. Fakat açık öğretim lisesi sınavlarında ne kadar yüksek not alırsanız diploma notunuz ve ortaöğretim başarı puanınız o kadar yüksek olacaktır. Sitemiz açık lise test çöz de Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden 100 soru bulunuyor. Yani toplam 5 dönemin çıkmış sınav sorularına yer verilmiştir. 2023 yılı aöl online sınav, açık lise 2024 yılı online sınav hakkında bu içerikte çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 - 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 pdf çıkmış sınav sorularınıda bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirip ders çalışabilirsiniz. Aöl telegram kanallarında çıkmış sınav sorularını aramanıza artık gerek yoktur. Açık öğretim lisesinin online geçmiş dönem sınav sorularını havuz içerisinden ulaşabilirsiniz. aöl sınav girişini öğrenci paneliniz üzerinden online sınav butonuna tıklayarak gireceğiniz derslerin sınav listesini görüntülersiniz. aöl çıkmış sorular arayan öğrenciler dosyalar kategorisi üzerinden tüm dönemlerin çıkmış sınav sorularını indirebilir. Bu aöl çıkmış sorular pdf kitapçığında tüm derslerin sınav soru ve cevapları yer alıyor.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR