Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem


1. Kutul Yaylası’nda masmavi gözlü yağız Dursun Ağa’nın, iki odalı hanında konaklıyoruz. Elli yıldır sahibi olduğu hanın ve yaylaların geçmişini anlatıyor. Daha on beş yıl öncesine kadar karşıda iki katlı, kırk yataklı han varmış, hemen yanında da bir fırın. Güreşler, panayırlar, boğa güreşleri, cirit oyunları yapılırmış. Hanlarla birlikte bunlar da yoka vurmuş. Bugün karakucak güreşleri Çuruspil Yaylası’nda, Ardanuç’un ünlü ozanı Efkari Âşıklar Şenliği’nde düzenleniyor.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?


2. Mehmet Seyda : Gerçeği birçok yönüyle kavrayabilmek için, çağdaş roman ve hikayede nasıl bir yol izlenmelidir?
Selahattin Hilav : Bir sanat eserinin gerçek başarısı ve değeri çeşitli metotların ötesinde yer alır. Önemli olan, günümüz insanının gerçek savaşını ve dünya karşısındaki tavrını sanat diliyle yaratabilmektir.
Mehmet Seyda : Bugünkü Türk şiiri, romanı, hikayesi ve eleştirisinin birbirine olan üstünlükleri var mıdır?
Selahattin Hilav : Türk şiiri, Batı’dan alınmış olan hikaye ve roman gibi biçimlere oranla daha yüklü bir gelenek taşıdığı için daha zengin ve doyurucu görülmektedir.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?


3. 1923-1999 yılları arasında yaşadı. Gazete satıcılığı, kitapçılık, matbaacılık ve çiftçilik yaptı. Yılkı Atı, Can Şenliği, Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak, Anılarda Yumak Yumak belli başlı romanlarıdır. Romanlarında Orta Anadolu gerçeklerini yansıttı. Kişileri, toplumsal sorunları içinde ele aldı.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


4. – Kolay mı yazarsınız? Dudaklarına götürdüğü bardağı yana çekerek: – Hayır... diyor ve suyunu içtikten sonra, devam ediyor:
– Konuyu kafamda uzun boylu işlerim. Nihayet kağıt üzerine naklederken de hayli yorulurum.
– Zevklerinizi sorabilir miyim üstadım? Hafifçe gülümsüyor Mehmet Âkif. Ve dünyada “zevk” diye bir şey var mı der gibi yüzüme bakıyor:
– Zevk mi? Benim zevklerim mi? Eğer eserleri okumak, hoşlandığı mevzuları yazmak, bir köşeye çekilerek düşünmek bir zevkse… Eh, benim de zevklerim var demektir.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


5. Hikayelerinin konuları genellikle gazetelere yansımış olaylardan alınmıştır. Dili yer yer tutuk, düzensiz, bir sanat eserinde insanı yadırgatacak kadar duygudan yoksundur. Anlatımındaki acemilik kendini okura hemen gösterir. Kişileri de bir kukladan farksızdır.

Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinden hangisine aittir?


6. Gözlerini o da Kır Abbas gibi kısarak Sellik’e, Purluk’a, Ankara yoluna baktı. Toprakları ince ince taradı. Taraya taraya yeniden Ovacık yolunun altındaki Purluk’a geldi. Belki hiç sürülmemiş kavlak topraklar. Üstünde hiç ot, çöp kalmamış. Bu toprağı adam etmek için epey uğraşmak gerekiyor. Kır Abbas şimdi Rıza’nın hangi otlardan böyle gözüyle görüyor gibi söz ettiğini anlamıyor. “Kumu, tını aynı! Kuz yanının Gökkaya tepesiyle kapalı oluşu çok iyi. Hafifçe eğimi de var. Her şey aynı, hiç ayırdı yok.”

Bir romandan alınmış bu parçada işlenen konu aşağıdakilerden hangisidir?


7. (I) Ben roman okumayan insana “aydın” demem. (II) Roman okumayan insan ne kadar çok şey bilirse bilsin onun hep sığ kalacağını düşünürüm. (III) Böyle biri kesinlikle ne kendisini ne de çevresini doğru şekilde değerlendiremeyebilir. (IV) Böyleleri, başka fikir ve yorumlara hoşgörüyle bakamaz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?


9. Osman Bey, orta boyluydu ama geniş omuzlu, kalın pazılıydı. Kollarının, bacaklarının, gövdesine göre uzunluğu; doğuştan iyi savaşçı, iyi binici olduğunu gösteriyordu. Çatık kaşları, kemerli burnu, köşeli çenesi tuttuğunu koparma gücünü; biçimli ağzının ucundaki yumuşak gülümseme, gerektiği zaman insanların suçlarını bağışlama yeteneğini meydana koyuyordu.

Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


10. Tencerelerin dip çapı (I)mutfaktaki ocaklarla uyumlu olmalı ve ocağa oturmalı. (II)Çünkü düz olmayan, ateşe II göre çok büyük veya çok küçük olan tencere dipleri enerji (III)kayıbına neden oluyor. Ayrıca çelik tencereler, yemeği daha çabuk pişirir. Düdüklü tencereler (IV)daha da marifetlidir.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?


11. Barış Manço kendini şu ifadelerle anlatıyor ( ) ( ) Ben çağdaş bir halk ozanı, günümüzün Nasrettin Hoca’sı değilim ( ) sadece 20. yüzyıla damgasını vurmaya çalışan biri olarak bu yüzyılın Türk müziğini yapıyorum ( )

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


12. Ertuğrul Bey inlememek için kendini zorluyordu. Sinirlerinin ucunda gene dayanılmaz sızılar başlamıştı. Gözlerini kapattı. Bütün yaşlılar gibi kendisinden sonra acemilikler edilebileceğinden, yanlışlar yapılacağından, bıraktıklarının tehlikeye düşürüleceğinden korkuyordu. Bundan da biraz kendisi suçluymuş gibi gözleri kapalı konuştu.

Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?


13. Aşağıdaki parçaların hangisinde hakim bakış açısı kullanılmıştır?


14. Aşağıdaki parçaların hangisi bireylerin iç dünyalarını esas alan (psikolojik) bir eserden alınmıştır?


15. Ayhan Sümer : Bu oyununuzu alışılmış müzikallerden ayıran özellikler nelerdir?
Haldun Taner : Alışılmıştan kastınız Amerikan modeli müzikallerse hemen söyleyeyim ki bu tarza karşı ne ilgim ne de sempatim var. “- - - -”yla yepyeni bir halk tiyatrosu üslubuna gitmeyi deniyorum. Amacım akşam yemeğinden sonra hazmı kolaylaştıran bir eğlence sağlamak değil. Söyleyeceğini güldürü kılığında söyleyen, seyirciyi tedirgin eden aktif bir uyarı tiyatrosu.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


16. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?


17. GARSON – Bağışlayın beni, işimin bir başka yasasını uyguluyorum şimdi, müşteriye karşı içten davranma yasasını.
ERKEK – Evet, ben de bunu istiyorum.
GARSON – Siz şimdi burada evleneceğiniz kadını bekliyorsunuz.
ERKEK – Yaşayın, Bay Garson! Bildiniz.
GARSON – Başarılar!

Bu parça konu, dil ve anlatım özellikleri bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki dönemlerin hangisine ait olabilir?


18. Cümlede aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?


19. Devlet Ana, Kemal Tahir’in hem felsefi düşüncesi hem de sanatı bakımından manevi dünyasını oluşturan unsurları kesin ve özlü bir şekilde dile getirir. Yazar bu romanında dünya görüşünün ve sanatının belkemiğini teşkil eden konuya doğrudan doğruya girmiştir. Eserde kurulmak üzere olan Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve sosyal yapısı ile bu yapı üzerinde teşekkül eden insan ilişkilerini açıklamıştır.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine aittir?


20. Aşağıdakilerin hangisinde roman kahramanının fiziksel özelliklerinden söz edilmiştir?

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

açık lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularından 2019 2020 yılı 1. döneme ait sorulardan oluşuyor. Açık öğretim lisesi okuyan öğrenciler aol çıkmış sınav sorularına hazırlanarak derslerde başarılı olmak istiyorlar. Sitemiz açık lise test çöz de Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 online sınav soruları da yer alıyor. Bir çok öğrenci açık lise telegram kanallarında çıkmış sınav sorularını pdf olarak arıyorlar. bu hizmeti sitemiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Aol online sınav denilince akla gelen açık lise test çöz uygulamamızı da android ve ios telefonlarınıza indirebilir ve Soru Arama ile sorulara çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. 2020 2020 yılı aol online sınav 2021 yılı çıkmış online sınav soruları sitemizde mevcuttur. 1. dönem de çıkmış sınav sorularından 20 adet soru bulunuyor. Açık öğretim lisesi sınavlarından başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekir. Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden ne kadar yüksek puan alırsanız diploma notunuz ve ortaöğretim başarı puanız da yüksek olacaktır.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

açık lise (aöl) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları

aol çıkmış sınav soruları aramasında Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinin diğer dönem ve yıllara ait sorularını online çözmek için alt kısımda benzer sınavlardan seçerek sınava başlayabilirsiniz. 2023 yılı ve 2024 yıllarında yapılacak olan sınavlara sitemiz üzerinden ders çalışarak başarılı olabilirsiniz. Ayrıca sitemizde Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 pdf soru kitapçığını bilgisayar telefon ve tabletlerinize indirebilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularınıda arayabilirsiniz. Uygulamamızı indirmek için

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/us/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR