Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem


1.12 Kasım 1931 Salı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Seni cihanda büyük ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerle izah ettiğini de öğrendim: “Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm.” Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü, Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum.

Gazi M. Kemal
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

2. TARIK – (Avazı çıktığı kadar bağırır.) Yeter be!
SAFİYE – Ne oluyorsun? TARIK – Yeter artık. Anlamıyor musun? O kadar. Bıktım artık bu martavallardan.(Altındaki mavi işçi pantolonu, üstünde kirli bir atlet fanilasıyla banyoya girer. Kapı şiddetle kapanır. Bir sessizlik.)
B. ANNE – Uşaklar!(Sessizlik. Dikkatle mutfağa bakar, ağzı kıpırdar, birinin gelmemesine şaşmıştır. Tarık’a öfkelenmiştir. Güvenli bir edayla ellerini çırpar.) Uşaklar!
SAFİYE – (Solgun yüzlü, yorgun, sabırlı, kararlı büyükanneye karşı yumuşak) Yine ne var anne?
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

3. Aşağıdaki parçaların hangisinde zaman, mekân ve kişi unsurları birlikte verilmiştir?

4. Cuma, 22 Haziran
Kaç gündür İstanbul’dayım. Ne güç bu şehirde yaşamak. Bir işin mi var? Uzun uzun gideceksin. İstanbullular günlerinin yarısını yolda geçiriyorlar. Ben Ada’da oturduğum için, bana öyle mi geliyor, diye düşündüm. Değil, pek az kimse işine yakın bir yerde oturabilir. Bütün gün bir taşıt arkasından koşacak: tramvay, otobüs, dolmuş…
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5. • Başarılı Türk romanlarından biri olarak kabul edilen “Aşk-ı Memnu”, _________ Dönemi sanatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil’e aittir.
• Türk edebiyatında ilk çeviri roman örneği, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği _________ adlı eseridir.
• Dünya edebiyatında _________ türünün ilk örneğini 16. yüzyılda İspanyol yazar Miguel de Cervantes, Don Kişot adlı eserle vermiştir.
Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

6. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe’deki Başkumandan Karargâhı’nın gözetleme yerinde duramıyor. Yüreği millet olmuş, yüreği ordusu olmuş; milleti, ordusu ile birlik çarpıyor. Kendini kapıp koyuverecek Kocatepe’den şahinler gibi düşman üstüne… Gözlerini bir söken şafağa, bir düşman hatlarına çeviriyor.
Bu parça aşağıdaki roman türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

7. İç Anadolunun(I) gözden uzak bu dağ köyünde evler, kirbit(II) kutularına benziyordu ve köy sene de(III) bir kez sonbaharda üzüm bayramıyla(IV) şenlenirdi.
Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

8. İnsanın başlangıçtan bugüne kadar ki yaşama macerasını iki kelimeyle özetleyebilirim ( ) Değişim, gelişim ( ) Tarih boyunca bazen yavaş, bazen süratli fakat sürekli bir akış içinde olmuşuz ( ) daha iyiye( ) daha güzele, daha kolaya doğru.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

9. 1914’te İstanbul’da doğdum. Babam armoni orkestrası şefi Veli Kanık. Anne tarafımdan da sanatla uğraşanlar varsa da hep amatör kalmışlardır. Çocukluğum umumiyetle İstanbul’da geçti. Cihangir’de ve İstanbul’un muhtelif semtlerinde oturduk. Annem bir eşraf kızıdır. İlk tahsilimi Galatasaray’da yaptım. Sonra babamın işi Ankara’ya nakledilince Ankara Lisesinde okudum.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

10. Anlatıcı ve onun hâkim bakış açısıyla kurulur. Bu teknikte anlatıcı, karakterin zihnine rahatça nüfuz eder. Onun düşüncelerini “diye düşündü” şeklinde edilgenleştirerek anlatır. Ayrıca karakterin düşüncelerini davranışlarıyla aynı anda da verebilir. Bu teknikle karakterin iç dünyası hiçbir kaygı olmadan okuyucuya aktarılır.
Bu parçada romanda kullanılan anlatım tekniklerinin hangisinden söz edilmiştir?

11. Mürşit Efendi’yi ince bir şilteye yatırmışlar, üstüne eski bir asker battaniyesi örtmüşlerdi. Zehra artık kendini zapt edemedi:
– Baba… Benim zavallı babam, diye feryat etti. Yüzüstü yere kapandı, gözlerinden sel gibi yaşlar akarak babasının ayaklarına kapandı.
– Baba… Zavallı babam… Affet beni… Zehra’nın artık hiçbir eksiği kalmamıştı. Acımayı öğrenmiş olarak Anadolu’daki mektebine döndü.
Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi yoktur?

12. Sevgili Filiz’im,
Şeker gibi güzel mektubuna çok teşekkür ederim… Benim asıl evim İstanbul değil, sizin yanınız fakat işlerden başımı alamıyorum. Vâlâ teyzenin ördüğü başlığa teşekkür et, başlığın içindeki mektuba cevap yaz. Gözlerinden, yanaklarından öperim canım.
Baban Sabahattin Ali
Bu parça mektup türlerinden hangisine örnektir?

13. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

14. Aşağıdakilerden hangisi klasik trajedi ve komedinin ortak özelliklerinden değildir?

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?

16. Nurullah Ataç der(I) ki: “Her toplumun ileri, geri bireyleri vardır(II); ileri olanlar(III), o toplumun asıl eğilimlerini daha kuvvetle duyup daha kuvvetle gösterirler(IV).”
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangileri fiildir?

17. Sabah ayazında güneş sarp kayalıkların ortasındaki bu kaleyi ışıl ışıl aydınlatıyordu.
Bu cümledeki fiil aşağıdakilerin hangisiyle çekimlenmiştir?

1. (I) Toprağı gizlemişler. (II) Sanki göğü unutturmak istiyorlar. (III) Kalabalıkta buram buram yalnızlık tütüyor. (IV) Ne yapacağımı bilemiyorum. Numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi “geçişsiz” fiildir?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?

20. ELİF (Şefik’e) : Sağlıcakla kal, yavrum.
ŞEFİK(Çekingen):Otursaydın Elif Ana…
ŞÜKRÜ : Bak, senden doğmadığı hâlde ana der sana oğlum.
ELİF : Nasıl oturayım, Şefik oğlum, kovulmaktan beter oldum. Allah’ın emrini Peygamberin kavlini takmayan umursar mı bencileyin bir kul parçasını?
ŞEFİK : Aman Elif Hala, başımız üzre yerin var! Bizler ana biliriz seni, öyle severiz.
Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden sınava girecek olan öğrenciler sınava hazırlık için bu sayfada 2019 yılı 3. dönem çıkmış sınav sorularını çözebilirler. 20 adet sorudan oluşan online testimizde başarılı olmak için en az 9 soruya doğru yanıt vermeniz gerekiyor. 2023 yılı 3. dönem sınavına girecek olan öğrenciler ve diğer dönemlerde de Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden başarılı olmaları gerekiyor.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Açık lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 sınavı, mesleki açık lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 testi, açık imam hatip lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinden muaf olunulmamaktadır. Bu dersi kesin bir şekilde geçmeniz gerekiyor yoksa açık öğretim lisesinden mezun olamazsınız. Sitemizde Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersinin toplam 5 dönem çıkmış sınav soruları yer alıyor alt kısımda diğer dönemlere ait soruları görüntüleyebilirsiniz. Açık lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi her dönemi için 20 sorudan oluşan testlerimiz mevcuttur.

açık lise (aöl) Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları

Aöl Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularına çalışmanız sizlerin yararına olacaktır. aöl Türk Dili ve Edebiyatı 2 ders özeti, maol açık lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 konu anlatımı sitemizde ders özetleri kategorisinden ulaşabilirsiniz. Bu özetler ve konu anlatımı uzman öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Aol Türk Dili ve Edebiyatı 2 soru cevap pdf kitapçığına dosyalar kategorisinde arama yaparak bulabilirsiniz. Pdf  olarak hazırlanmış olan içerikleri telefon tablet ve bilgisayar gibi araçlarınıza indirerek çalışabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 3. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi 3. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 2 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR