Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem


1.Çoğaltan ellerini seviyorum kaç kişi
Dokundukça dokundukça aslanlara
Parklarda yakışıklı aslan heykelleri
Birdenbire önümüze çıkıyorlar buysa çok güzel
Bizim bu aşkımızın aslan heykelleri
Şahane değişik hüzün heykelleri yani

Bu dizeler aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir?

2. “Türkçe Şiirler” adlı şiir mecmuasıyla Millî edebiyat şiirinin öncülüğünü yapmıştır. Onun bütün şiirlerinin ortak paydası; milletine kimliği ve tarihini hatırlatarak kendine güven duygusunu aşılamak, maddi ve manevi açılardan ülkesinin kalkınmasını sağlamaktır. Şiirde güzeli değil, faydalıyı arayan şair, bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Eserleri: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan...
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

3. Üzüntülerimiz, günlük hayattaki görevlerimizi normal bir şekilde yapmamızı engelliyor.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

4. Geçer boş sokaktan, hayâlet gibi,
Şitâbân u pûşîde-ser bir sabî.
O dem leyl-i yâdımda, solgun, tebâh,
Sürür bir kadın bir ridâ-yı siyâh.
Öter gûş-ı ruhumda boş bir enîn,
Boğuk bir tezâd-ı sükûn u tanîn

Bu dizeler, dil ve üslup özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

5. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları ve çevresel etkileri nedeniyle tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıyla elektrik enerjisi üretilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde çoğunlukla hidrolik kaynaklar ile linyit, doğal gaz, kömür gibi termik kaynaklar kullanılmaktadır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

6. • Akıl ve sağduyuya dayanır.
• Yazarlar, eserlerinde kendi kişiliklerini gizlemişlerdir.
• Victor Hugo, Namık Kemal önemli temsilcilerindendir.
Bu cümleler klasisizm açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama ağıdakilerden hangisi olur?

7. Aşağıdakilerin hangisinde üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır?

8. Bilmem size de öyle gelir mi? Evlerde, odaların içinde beslenen, kucaklarda dolaşan kedilerle köpeklerin suratlarında pek mahzun bir hâl vardır. Ne yapacaklarını bilmedikleri için yüzünüze âdeta ağlar gibi bakarlar. Onların faydasız, lüzumsuz olduklarını hissettiklerine, bir iş görmeden oturdukları için kederlendiklerine hükmetmek herhâlde yanlış olmayacaktır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

9. Türklerde sohbet kültürünün kökleri 13. yüzyıl Anadolu’sundaki Ahi Teşkilatına hatta daha eskilere kadar uzanmaktadır. Ahi Teşkilatının üyeleri akşamları zaviyelerinde yemek yer, sohbet eder, eğlenirdi. Bu toplantılarda yeme içme, oturup kalkma ve güzel konuşmaya ilişkin kurallar uygulanır ve öğretilirdi.
Bu parçanın anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

10. Sunum ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

11. Görüyorum ki matbuat münakaşaları gittikçe bir şakalaşma hâlini alıyor. Muharrirler şimdi münakaşa meydanına atılırken en keskin, en şaşmaz silah olarak seçiyorlar. Oysa mizah süpürge sopası değildir; vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

12. Bir telgraf haberi ( ) uçak ile dünyanın çevresini dolaşmanın 64 saate indiğini söylüyor ( ) Şimdi “Dünya ne kadar küçükmüş ( )” diyen eski Türk hakanına hak veriyorum ( )
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

13. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının temsilcilerinden değildir?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

1. Aşağıdakilerden hangisi saf şiir anlayışının >özelliklerinen değildir?

16. İlk örnekleri 16. yüzyılda görülür. Bu akımın ünlü şairlerinden birkaçı Aydınlı Visali, Tatavlalı Mahremi ile Edirneli Nazmi’dir. Divan şiirinde görülen bu akım dilde Türkçe kelimeler kullanmayı biçim ve özde yenileşmeyi amaçlamıştır. Bu akımda atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına önem verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

17. Ben öleceğim, kimse seyretmesin,
Güneş ve düşünceler içinde.
Soyunacağım elbiselerden ve hatıralardan.
Bir semalar sessizliğinde.

Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati sanatçılarının özelliklerinden değildir?

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi gizli öznedir?

20. Bir eserin kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık öğretim lisesinde öğrenciler en çok Türk Dili ve Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularına çalışıyorlar. 2023 yılında ve 2024 yıllarında sınava girecek olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersini seçmişler ise sitemizde bu derse ait toplam 100 adet soru bulunuyor. 5 dönemden oluşan açık lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersi online testi sitemizden çözebilirsiniz. 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 5 aol çıkmış sorulardan 20 adet bulunuyor. Bu dersten en az 9 tane doğru cevap verdiğinizde başarılı olmuş olursunuz.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Açık öğretim lisesi geçme notu 45 dir. O yüzde 9 doğru cevap size 45 puan kazanmanızı sağlayacaktır.  Zorunlu dersler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersinden kesinlikle başarılı olmanız gerekiyor. Aksi taktirde açık öğretim lisesinden mezun olamazsınız. Açık lise de diğer tüm dersler muaf olunabilirken bu dersten muaf olma hakkı bulunmuyor.

açık lise (aöl) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları

Aöl Türk Dili ve Edebiyatı 5 çıkmış soru cevap kitapçığını pdf olarak sitenize indirebilirsiniz. Dosyalar kategorisi içerisinde aol çıkmış sınav soru ve cevapları arama yaparak istediğiniz dönem ve yıla ait soruları bulabilirsiniz. 2023 yılı 3. dönem sınavı online mi olacağında dair kesin bilgi yoktur. O yüzden açık lise telegram kanallarında çıkmış sınav sorularını sitemiz açık lise test çöz de ulaşabilirsiniz.

Sitemizde uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı 5 ders özetini de açık lise ders özetleri kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 5 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR