Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem


1. Dönemin kan ve barut kokan ortamından olsa gerek hayata olumsuz bakan “Garip” akımının öncüsü olan Orhan Veli, sadece belirli çevrelerin, belirli nesnelerin değil; sokağın, sokaktaki adamın da şiirinin yazılabileceğini ve bu şiirin sıradan bir insanın ağzından çıktığı gibi olabileceğini ortaya koymuştur. Gerçi Orhan Veli “İstanbul’u Dinliyorum, Anlatamıyorum” gibi son derece lirik şiirler de yazmıştır ancak onu asıl büyük yapan ve unutulmaz kılan şiirimize getirdiği bu yeni bakış açısıdır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


2. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et;

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet,

Sevenleri toprak olmuş ölmüş öksüz çocuk gibidir.

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


3.• Şiirin objektif ve bilimsel olması gerektiği savunulur.

• Dilin açık, anlaşılır ve yalın olmasına dikkat edilir.

• Refik Halit Karay ve Halit Ziya Uşaklıgil Türk edebiyatındaki önemli temsilcileridir.

Bu cümleler “parnasizm” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


4. Adın nedir senin oğlum?

– Hasan.

– Hasan, dinle.

Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.

Benim de yandı içim anlayınca derdinizi…

Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.

O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,

Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin.

– Küfeyle, öyle mi?

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


5. (I) Yoğurt yapımında en önemli etken sütün sıcaklığıdır. (II) Sonra da örtüye sarıp oda sıcaklığında 5-6 saat bekletiniz. (III) Sütü on dakika kaynatınız ve soğumaya bırakınız. (IV) Serçe parmağınızı on saniye sütün içinde tutabileceğiniz sıcaklık sütünüzün mayalanma sıcaklığıdır. (V) Maya olarak kullanacağınız 1-2 kaşık yoğurdu sütle ısıttıktan sonra kabın dibine bırakıp çok az çırpınız. (VI) Çünkü mayalanma sırasında süt sıcak veya soğuk olursa yoğurt tutmaz.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur?


6. Bu kocaman yeryüzünde, bulutları benden çok bilen, benden çok seven kişiyi gösterin hadi( ) Bulutlardan daha güzel bir şey var mıdır( ) Bulutlar oyundur, gözü avutur. Bulutlar( ) çocukluk çağımdan bu yana, benim sevgili dostlarımdır, kardeşlerimdir( )

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


7. Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında, rüzgâr enerjisinden yararlanmanın hem çevresel hem de kaynak varlığı açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut fosil kaynaklı enerji rezervlerinin gelecekte tükenecek olması, şu anda büyük bir bölümünü ithal eden bir ülke olarak Türkiye’yi, artacak fiyatlardan ve teminindeki güçlükten dolayı zora sokacaktır. Bu nedenle elektrik enerjisi üretimini yenilenebilir kaynaklara doğru yönlendirmemiz, mevcut hidrolik kaynaklarımız ile birlikte rüzgâr enerjisinden faydalanmamız gerekmektedir.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


8. Bir kadın birdenbire sapıverdi önümden dönemece.

Bu cümledeki zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?


9. Baba, ben gidip İzmir’de çalışayım. Bak, köyün yarısı gitti; İzmir’de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yevmiye bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma, gidip ekmeğimi ararım; harman zamanında yine gelir, tarlada çalışırım, demişti. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez, fikir ortaya atamaz hâle geldiği için “Peki.” dedi ve on sekiz yaşındaki delikanlı, bundan evvel İzmir’e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti.

Bu parça ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?


10. Mizah süpürge sopası değildir ki vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın… Bu bir fırçadır, dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır; nazik, ince bir iştir. Mizah haşhaş yağı gibi yutulmaz, hazmedilmez, kirletmez ki lekelemek için kullanılsın… Bu bir şuruptur, ağır yemeklerin üzerine nefis kokusuyla yudum yudum içilir, tadına kanılmaz.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


11. Yahya Kemal Beyatlı; (I)Millî Edebiyat Dönem’inde, bağımsız bir çizgide ve saf şiir anlayışıyla şiirler yazmış, bu çizgisini daha sonra da devam ettirmiştir. (II)Batı Şiirinden yararlanan, şiirinde (III)parnasizm ve sembolizm etkisi görülen şair, yalın bir dille yazdığı (IV)Sessiz gemi adlı şiirinde betimleyici bir anlatım sergilemiştir.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?


12. Odanın ortasında dikiliyor ve acılı şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi. Ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kâğıdının delik olduğu köşeye atıldı, elini delikten sokup yokladı, kâğıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da değildi yapacağı. Sobaya gitti, kapağı açıp külleri karıştırmaya başladı; pantolon parçalarından kestiği ipliklerle, yırtık cep astarı attığı gibi öylece duruyordu, demek kimse sobaya bakmamıştı! Birden, Razuhimin’in az önce sözünü ettiği çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın altındaydı çorapları…

Bu parça aşağıdaki edebî akımlardan hangisini yansıtır?


13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünun sanat anlayışıyla eserler vermiştir?


14.• Ahmet Haşim

• Şevket Rado

• Ahmet Rasim

Verilen sanatçılar aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangi eser dışta kalır?


15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nesne kullanılmıştır?


16. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda, Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda, Ateşten kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi

Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?


17. Safran süsengiller familyasından çiğdemin akrabası olan bir bitkiden çıkarılıyor. Ağustos ve ekim aylarında soğan olarak ekiliyor. Sonbaharda ise çiçek açıyor. 20-30 santimetreye kadar boy atabiliyor. Safranın ana maddesi olan, bitkinin tam ortasında uç veren kırmızımsı turuncu tepeciklerin güneş doğmadan önce toplanması gerekiyor. Rüzgâra karşı korunmuş güney yamaçlarda yetişen safran nemli havayı sevmiyor ve kuru, güneşli havalarda çiçek açıyor. Biraz kireçli ve killi topraklarda safrandan daha iyi verim alınıyor.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?


18. Millî romantik duyuş tarzının ilk temsilcisidir. Oldukça sade bir dil kullanmayı tercih eder. Bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanır. Konularını halkın hayatından ve Türk tarihinden alır. Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı, Turana Doğru, Türk Sazı eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi mahallîleşme akımıyla ilgili değildir?


20. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni akımının temsilcilerindendir?

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık öğretim lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 5 çıkmış sınav sorularından 2020 yılına ait 2. dönem gerçekleştirilen sınav sorularını çözüyorsunuz. testimizde aöl Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersinden 20 adet soru bulunuyor. Aöl Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersi zorunlu dersler (ortak dersler) arasında yer alıyor. Bu ders aöl zorunlu dersler haricinde muaf olunulmamaktadır. Bu dersi kesinlikle başarılı olmanız gerekiyor. Aksi taktirde açık öğretim lisesinden mezun olamaz ve diplomanızı alamazsınız.

Diğer Türk Dili ve Edebiyatı dersleri de aynı şekildedir, bu ders haricinde ki ortak dersler (zorunlu dersler) den muaf olabilirsiz. Açık öğretim lisesinde zorunlu ortak derslerden en az 3 defa sınava girip başarısız olursanız muaf olursunuz. Bu ders artık istemediğiniz taktirde karşınıza çıkmayacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı 5 aöl online sınav soruları, açık lise 2023 yılı online sınav soruları, aöl Türk Dili ve Edebiyatı 5 online test 2023 yılı ve 2024 açık lise sınav sorularını sitemizin “Açık Lise Çıkmış Sınav Soruları” kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem

açık lise (aöl) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersinden 20 sorudan en az 9 tanesini bildiğiniz taktirde dersten başarılı olmuş olursunuz. Sitemiz açık lise test çöz de Türk Dili ve Edebiyatı 5 soru cevap pdf ders kitapçığına dosyalar kategorisinden ulaşabileceğiniz gibi dersin Türk Dili ve Edebiyatı 5 konu anlatımı, Türk Dili ve Edebiyatı 5 ders özetini “Açık lise ders özetleri” kategorisinden ulaşabilirsiniz. Ders özetleri uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 5 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 5 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 5 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 5 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR