Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem


1.Romanda dünyadan elini eteğini çekmek isteyen bir aydın kişinin acı ve korkunç bir hakikatle karşı karşıya gelmesinin tepkilerini anlatır. Aydın kişi ile köylüler (acı ve korkunç hakikat) arasındaki düşünce ayrılığı bütün ayrıntılarıyla verilmiştir. Yazar, hep Ahmet Celal’in karamsar gözüyle bakar olaylara, kişilere. Ama bu, söylenmesi yürek isteyen birtakım acı gerçeklerin söylenmemesine engel olmaz.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

2. I. İnce Memed
II. Yılkı Atı
III. Tutunamayanlar
Numaralanmış eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangi yazar dışta kalır?

3. Aşağıdakilerden hangisi 1950- 1980 Cumhuriyet Dönemi romancılarından değildir?

4. (I) Birşey olduğu yoktu.
(II) Balık ağır ağır gezinip duruyordu.
(III) Yaşlı adam bir santim bile çekememişti onu.
(IV) İpi sağlamdı, sırtında öyle gerilmişdi ki sular sıçrıyordu ipten.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

5. Üzgün bir haber alınca moralimiz hemen bozulurdu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6. I. Örümcek Ağı
II. Bir Adam Yaratmak
III. Avrupa’da Bir Cevelan
IV. Sergüzeşt
Numaralanmış eserlerden hangileri Necip Fazıl Kısakürek’e aittir?

7. (I) 1950-1960 yıllarında tiyatro ele aldığı sorunları sergilemekle kalmayıp yorumlamaya yönelmiş, yazarlar bireysel sorunları aşarak toplum sorunlarını ele almışlardır. (II) “Tanrılar ve İnsanlar” (Orhan Asena), “Cengiz Han’ın Bisikleti” (Refik Erduran) bu dönem eserlerinden bazıdır. (III) 1960 sonrası tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı gelişmeye başlamış, özel tiyatroların sayıları artmış, üniversitelerde tiyatro eğitimi başlatılmıştır. (IV) “Midas’ın Kulakları” (Cenap Şahabettin), “Ayak Bacak Fabrikası” (Sermet Çağan) bu dönemin belli başlı oyunlarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

8. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

9. 19. yy. dünya edebiyatı tiyatrosuna _________ akımı etkili olmuştur. Schiller ve Goethe, Victor Hugo gibi önemli isimler bu akıma öncülük etmişlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

10. Sıralı ve bağlı cümlelerde, yüklemdeki eyleme göre öznenin olmaması ya da bir öznenin birden fazla yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Buna özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?

11. Yeni çıkan kitabı karıştırırken Orhan Veli için ilk yazdığım yazılardan birini hatırladım ( ) Hemen hiçbir yazımı saklamadığım gibi onu da saklamadım ( ) Eski gazetelerden onu kim bulup çıkaracak ( ) Dursun durduğu yerde ( ) bugün onu belki ben de beğenmem.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

12. Hikâyede alelade gerçek ile ulvi değerler arasında bir tezat vardır. Kahve, satılan eşya ve para fikrî hayatın bir yönünü; kitap, aşk, ölüm ve şehadet başka bir yönünü gösterir. Hikâye basit gibi görünmekle beraber zengindir. Bir giriş vazifesi gören birinci paragrafta yazar, zaman ve mekânı belirtirken derin psikolojik bir görüşe de yer verir.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

13. • Zafername
• Demdeme
• Tahrib-i Harabat
Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

14. (Gece. Bir köy evinde bir oda, Huri, sağda, bir yer döşeğinde yatmakta; uyuyamadığı için bir sağa bir sola dönmekte. Soldaki kapı yavaşça açılır, Osman girer. Huri doğrulur.)
HURİ ― Osman sen misin?
OSMAN ― Benim ana. Sen daha uyumadın mı?
HURİ ― Nerde kaldın yine yavrum bu vakte dek? Nerdeyse tan sökecek.
OSMAN ― Durmuş’la çene çaldık biraz köşe başında. Sen ne diye uyumadın?
HURİ ― (Yataktan kalkar, duvara asılı gaz lambasını yakar, odanın bir başka köşesine serili yatağı göstererek):
Uyku mu girer benim gözüme sen yatağa girmedikçe? Ananı bilmez misin?
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

1. Sanat yaşamına şiirle başladı. Folklor araştırmaları, fıkra, röportaj, hikâye, roman, tiyatro ve senaryo türlerinde eserler verdi. Yurt gerçeklerini yansıtan röportajları ve dergilerde yayımlanan hikâyeleriyle ünü yaygınlaştı. Eserlerinde, çoğunlukla Çukurova insanlarının yaşamlarını anlattı. Eserlerinden bazıları; Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf’tur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

16. (I) Bir gazetecinin, ünlü ya da uzman bir kişiyle yaptığı görüşmeleri aktardığı yazılara mülakat (görüşme) adı verilir. (II) Sorular mülakat sırasında doğaçlama sorulur. (III) Görüşme kayıt altına alınır. (IV) Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

17. Bu eserdeki hikâyelerin dil ve üslubunda eski edebiyatımıza ait özellikler görülür. Tamlamalar ve uzun cümleler burada da karşımıza çıkar.Bununla beraber hikâyelerde kelime, tamlama ve cümlelerde Türkçeye doğru belirgin bir yönelme vardır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

1. ― Yeni bir roman hazırlıyor musunuz?
― Düşünüyorum.
― Bugün için felsefe ve sanatın birbiriyle olan münasebetini nasıl açıklarsınız?
― Felsefe ile münasebeti olmayan hiçbir insan faaliyeti yoktur. Batı’da da, bütün insanlar felsefi bir temele dayanırlar.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

19. Türk edebiyatında eleştiri _________ Dönemi’nde gazeteler sayesinde gelişmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem “Takdir-i Elhan” ile “Zemzeme Mukaddimesi”ni bu dönemde kaleme almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

20. Basketbol oynamaya başladığımızda ben on, kardeşim sekiz yaşındaydı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilebilir?

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık öğretim lisesinde öğrenciler en çok Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularına çalışıyorlar. 2023 yılında ve 2024 yıllarında sınava girecek olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersini seçmişler ise sitemizde bu derse ait toplam 100 adet soru bulunuyor. 5 dönemden oluşan açık lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi online testi sitemizden çözebilirsiniz.

2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 6 aol çıkmış sorulardan 20 adet bulunuyor. Bu dersten en az 9 tane doğru cevap verdiğinizde başarılı olmuş olursunuz. Açık öğretim lisesi geçme notu 45 dir. O yüzde 9 doğru cevap size 45 puan kazanmanızı sağlayacaktır.  Zorunlu dersler arasında yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden kesinlikle başarılı olmanız gerekiyor. Aksi taktirde açık öğretim lisesinden mezun olamazsınız. Açık lise de diğer tüm dersler muaf olunabilirken bu dersten muaf olma hakkı bulunmuyor.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

açık lise (aöl) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları

Aöl Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış soru cevap kitapçığını pdf olarak sitenize indirebilirsiniz. Dosyalar kategorisi içerisinde aol çıkmış sınav soru ve cevapları arama yaparak istediğiniz dönem ve yıla ait soruları bulabilirsiniz. 2023 yılı 3. dönem sınavı online mi olacağında dair kesin bilgi yoktur. O yüzden açık lise telegram kanallarında çıkmış sınav sorularını sitemiz açık lise test çöz de ulaşabilirsiniz.

Sitemizde uzman öğretmenler tarafından hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı 6 ders özetini de açık lise ders özetleri kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 6 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR