Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem


1.Yenilmemek ve unutulmamak için yaşamam gerekiyor. Gerçekleri yarınlara ancak bu yolla iletebilirim. Bunu yapıyorum. Yürümekten başka hiçbir şey bilmeden tarihin bir molasında tüm çaresizlere ulaşmayı umuyorum. Onların beni anlayabilecekleri bir molaya kadar beklemeyi bilirim. Kaç bin yıl olursa olsun… Beni anlayacak olanlar: Onlar!...
Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

2. (I) Bekir Yıldız, ilk romanlarında Almanya’da çalışan işçilerin sorunlarını işler. (II) Muzaffer İzgü, eserlerinde gecekondu halkının yoksul yaşantısını konu edinmiştir. (III) Oktay Rıfat, “Fikrimin İnce Gülü”nde işçi sorunlarını ele almıştır. (IV) Pınar Kür ve Sevgi Soysal gibi yazarlar romanlarında kadınların karşılaştıkları sorunları ele aldılar.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

3. (I) Sabahattin Eyüpoğlu’nda, Tanzimattan bu yana aydınlarımızın yaptığı gibi körü körüne bir Avrupa hayranlığı yoktur. (II) O en geçerli sanat ürünlerinin doğudaki değerleri anlamak ve benimsemek olduğunu savunur. (III) Türkiye’nin ve Türk insanının çağdaş kültür düzeyine ulaşması için uluslararası varlıkları dilimize çevirmeye çalışmıştır. (IV) O’nu yalnızca usta bir çevirmen olarak bilenler yanılırlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

5. İlk makalelerini lise yıllarında okul gazetesinde yayımladı. “Yaşlı Adam ve Deniz” adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Bazı eserleri şunlardır: Silahlara Veda, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Ya Hep Ya Hiç, Klimanjaro’nun Karları…
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?

7. Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerindaAşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

8. Batılı şiirde eski kural, biçim ve düzenlerin yıkılması yapı işini kolaylaştırmış değil, zorlaştırmıştır. Eski düzeni yıkan yeni şair, yeni bir düzen yaratmak zorundadır. Birçoğuna göre yeni şiirdeki serbestlik; işin kolayına kaçmak, kuramadığı yapıyı küçümsemektir. Yeni şairler arasında işin kolayına kaçanlara göre, şiirin yapısına önem verenler dünkünden daha çoktur.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

9. Nef’i – Üslup meselesi, padişahım! Her ulus kendine göre kahraman ister Kanunî’den sonraki padişahlar çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerek.
Sultan Murat – Kanımdaki kıpırdanmalara yön verirsin şair!
Nef’î – Sözdür eylemin yolunu açan, hünkârım! Meyve tam olgunlaştı mı, çürümeye başlar hemen.
Sultan Murat – Bu millet hızını aldı, gücü aldı. Yorgun bir küheylâna bindim ben, gerçek.
Nef’î – O küheylânın eskisi gibi koşabilmesi için küheylândan daha çok yorulması gerek binicinin.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10. Ahmet Bey bu kasabada yaşıyor ve çok seviyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatro yazarlarından değildir?

12. Hafif bir rüzgâr dolduruyordu odayı ( ) Güneş yüzüne dokunuyor ( ) bir an eğleştikten sonra gidip karşı duvarda bir gölet oluşturuyordu. Yüzüme baktı ( ) “Neredeydin ( )” dedi.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

13. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Hafız’ın Kabrinde” adlı şiiri, Batılı yapının basit ama sağlam bir örneğidir. Somut bir gülle başlayan şiir gelişe gelişe soyut bir gülle, şairin ölümsüzlüğü düşüncesiyle bitiyor. Bütün benzetmeler bayat denecek kadar eski ve Doğulu ama yapı Batılı ve bizim için yeni. Hiçbir dizeye tutarsız, gelişigüzel diyemezsiniz. Ama bunun için her sözün gelişme içindeki yerini, sondaki düşünceye doğru gidişteki payını aramalısınız.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmıştır?

14. Aşağıdakilerden hangisi mülakat türü için söylenebilir?

1. Aşağıdakilerden hangisi (1960 sonrası) Cumhuriyet Dönemi’nde yazılmış tiyatro eserlerindendir?

16. ─ Bize Çukurova’dan bahseder misiniz?
─ Yollar tozsu kokar. Gece yolculuğu bir hoştur Çukurova’da. Adam, ayak bileklerine kadar toza gömüle gömüle yürür. Her bastıkça iki yana serin bir toz fışkırır. Ve gecenin karanlığında yıldızlar… Yıldızlara çiy düşmüştür. Yıldızlar ıslak ıslaktır. Gecenin karanlığında insan düz ovayı, alabildiğine dümdüz, bedeninin her yerinde duyar, ürperir. Bu ürperti hoşa gider.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir?

17. Aşağıdakilerden hangisi röportajın özelliklerinden değildir?

1. ─ Üzerinizde en fazla tesir yapanlar kimler olmuştur?
─ Bizim edebiyatın ve Fransız edebiyatının tesirleri, hemen hemen aynıdır. Bizim eskilerden en çok okuduğum Evliyâ Çelebi, Naîmâ, Nedim, Nef’î … Yenilerden, Hüseyin Rahmi ve Reşat Nuri.
─ Süleyman Nazif’i unuttunuz. Ercüment Ekrem Bey bu sorumu, bir an bile cevapsız bırakmadı:
─ Süleyman Nazif’i bir iksir gibi sakladım.
Bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır?

19. Röportaj türü en çok hangi edebiyat döneminde gelişme göstermiştir?

20. Aşağıdakilerden hangisi röportaj türünde eser veren sanatçılardan değildir?

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Aol Türk Dili ve Edebiyatı 6 online sınava girecek ve yüzyüze yapılan sınava girecek olan öğrenciler dersten başarılı olmak için 20 sorudan en az 9 tanesine doğru cevap vermelidir. 2023 yılı 3. dönem sınava girecek olan öğrenciler 9doğru cevap verdiğinde 45 puan alacaktır. Bu puanda açık öğretim lisesi derslerinden geçmek için yeterli puandır. Fakat Türk Dili ve Edebiyatı 6 ve diğer derslerden ne kadar yüksek puan alırsanız diploma notunuz ve ortaöğretim başarı puanınız o kadar yüksek olacaktır.

açık öğretim lisesi online sınavlarda çıkmış sınav sorularını sitemizden arama yaparak bulabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi aol de ortak dersler arasında yer alıyor yani zorunlu ders bu dersten ne yazık ki muaf olunmuyor. Bu dersten başarılı olmazsanız açık öğretim lisesinden mezun olamazsınız. 2022 online sınav, aöl 2023 online sınav sorularını aol telegram kanallarında aramıza gerek yoktur. Sitemiz üzerinden online çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

açık lise (aöl) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları

Açık lise, mesleki açık lise ve açık imamhatip lisesi okuyan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi çıkmış sınav sorularını sitemiz açık lise test çöz sayfasından online olarak çözebilirler. Türk Dili ve Edebiyatı 6 aol ders özetlerini “Açık Lise Ders Özetleri” kategorisi üzerinden ulaşabilirsiniz. Uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ders özetlerine bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınzla ders çalışabilirsiniz. Ayrıca sitemizde Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi tüm çıkmış sınav soru ve cevap kitapçığına pdf olarak indirebilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 3. Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 3. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 3. Dönem Test Çözme Taktikleri 2019 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2018 – 2019 yılı 3. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 6 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR