Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem


1. Yazar çocuksu, sade bir anlatımı tercih etmiş. Büyük bir ustalık ve yoğunluk gerektiren bu çocuksu anlatımla gerçeklerin pek de alışkın olmadığımız yanlarına dikkat çekip onları görünür hâle getirmiş. Daha önce yayımladığı öykülerinde olduğu gibi, bu eserinde de gerçeküstü imgeleri başarılı şekilde kullanmış. En az sözle çok şey anlatmak istemiş.

Bu parça aşağıdaki metin türlenin hangisinden alınmıştır?


2. (I) Orta Asya’da çok yakında Türkiye ve Kazakistan’ın iş birliğiyle bir üniversite kurulacak. (II) Açılması planlanan bu üniversitede Türkçe ve İngilizce eğitim verilecek. (III) Burada Türk dünyasından yaklaşık tam altı bin öğrenci öğrenim görecek. (IV) İki hükûmet arasındaki bu anlaşmanın yakında imzalanması bekleniyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?


3. Duruluk, anlatımda gereksiz kelimelere, sözlere yer vermemektir. Bir söz, cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma veya bozulma olmuyorsa o söz gereksizdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir?


4. Retorik ağır basar şiirlerinde. Bunun yanı sıra sınır tanımayan çeşitli imgeler kullanır. Bu imgeleri mantıksal bir örgü içinde sunar. Bu açıdan romantiklere benzer. Bunlara şiirin genel havasına ters düşüyormuş gibi görünen fakat aslında onun kurucu bir ögesi olan kara mizahı da eklemek gerekir.

Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinden hangisine örnektir?


5. Hayatın bizi şiir kılan yüzünde önce camlara yağmur damlaları dokunur (I) Sulu sepken üzerine açılan bir paragrafla bir kış romanı başlar uzaklarda (II) Derken ilk kar taneleri gökyüzünden dökülmeye başlar (III) Yaldızlı ve mutlu bir yılbaşı kartı karesinde kalabalık caddeler, ışıklı mağazalar, insanlar, mutlu kış akşamları (IV)

Bu parçada numaralandırılmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?


6. Baba – Az önce avludan bir gölge geçti gibi gördüm.
Ana – Bana bakma sen! Benim beklemediğim gün, yanılmadığım saat mi var?
Baba – Başlama gene şu akşam duasına…
Ana – Halil’im ne zaman gelir, kim bilir?
Baba – Anma bana onun adını!..
Ana – Anmamak elde mi? Garibim ne yer ne içer, düşünmez miyim?
Baba – Adam olup da kendini düşünseydi!

Bu parçada işlenen konu aşağıdakilerden hangisidir?


7. Ali Rıza Bey, Babıali yetiştirmelerinden bir mülkiye memuruydu. Dâhiliye kalemlerinin birinde çalışıyordu. Fakat kız kardeşiyle annesinin ölmesi onu İstanbul’dan soğutmuş, Suriye’de bir kaza kaymakamlığı alarak gurbete çıkmasına sebep olmuştu.

Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi kullanılmamıştır?


8. Bana öyle (I)geliyorki konuşma dilimizin kelimeleri gittikçe azalıyor. (II)Ara sıra “Kuytu nedir?”, “Sağrı nedir?”, “Değirmi neye derler?” diye soran delikanlılara (III)rast geliyorum. Her şey kitaptan öğrenilmez. Bilgilerimizin bir (IV)kısmı da konuşmanın mahsulüdür.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


9. On yedi, on sekiz yaşlarında gözüken bir genç, sırtında bir torba olduğu hâlde yorgun argın yürüyordu. Gün doğmadan önce yola çıkmış olan bu gencin sırtındaki torba, kırık demir parçalarıyla doluydu. Güneş batmak üzere olduğu hâlde daha ağzına bir lokma koymamıştı. Büyük bir gayretle yürüyor, acele ediyordu.

Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?


10. - - - - Dönemi romanlarında Anadolu, değişik bölgeleriyle yansıtılmıştır. Örneğin Toroslar ve Çukurova, Orhan Kemal’in kaleme aldığı “Hanımın Çiftliği” ve “Bereketli Topraklar Üzerinde”; Orta Anadolu Bölgesi ise Fakir Baykurt’un “Yılanların Öcü”, “Tırpan” ve “Kaplumbağalar” romanlarına konu olmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


11. I. Bütün gece bir damla uyumamış, nal seslerini sabırsızlıkla beklemişti. Sabaha doğru o dağ başının dondurucu ayazında, kapının önünde beklemeye başladı. Üç atlının karaltısı iki yüz metre kadar aşağıdaki korudan kurtulunca kendini tutamayıp onlara doğru koştu.
II. Deli Kurt, yakın mesafeden göğsüne ok yemiş savaşçı gibi şöyle bir irkildi. Sonra kamaşan gözleriyle bir anda çevresini görmeyerek dehşete kapıldı. Bir eliyle gözlerini kapamak istedi, sonra elinde olmadan yılan sokmuşçasına fırlayıp ayağa kalktı.
III. Ayak seslerinin uzaklaşmasını dinliyordum. Bir şimendifer düdüğü… Keskin, acı acı ötüyor. Hayatımda büyük bir devrin kapandığı, korkunç yarına ilk adımı attığım an. Felaketlerimin başladığı saniyeyi tanıyorum. Hiç aldanmam.

Numaralanmış parçaların hangilerinde hakim bakış açısı kullanılmıştır?


12. Aşağıdaki parçalardan hangisi köy hayatını konu alan bir romandan alınmıştır?


13. Günaydın’ın babası çocuklarının eğitimini bahane edip alır tası tarağı, vurur İstanbul yollarına. Erol Günaydın, sekiz yaşındadır büyük şehre geldiğinde. Karadeniz şivesini düzeltmekle geçer ilkokul yılları. Ardından yatılı olarak Galatasaray Lisesine girer ve oyunculuk serüveni başlar. Tiyatroya olan yeteneğini edebiyatla besler. Günaydın o zamanları şöyle anlatır: “O dönemde büyük bir edebiyat akımı vardı. Bütün edebiyatçılar Lambo’nun yerinde toplanırdı. Burada hep edebiyat konuşulurdu. Biz de takip ederdik.”

Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır?


14. • Sorular tarafsız bir şekilde, önceden hazırlanır.

• Cevaplar olduğu gibi okura aktarılır.

• Resim ve belgelerle zenginleştirilir.

Bu cümleler “mülakat” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


15. ‒ Sizde yazı nasıl doğar, gelişir, sürer ve kâğıda aktarılır?
Gerek hikâyede, gerek romanda hiçbir plan çıkartmıyorum. Biraz oluruna bırakarak gidiyor sonra başa dönüp yeni baştan yazmaya koyuluyorum.
Romanınız yeni çıktı ama tezgâhta başka çalışmalar vardır diye düşünüyoruz? Yanılıyor muyuz?
Okuduğum eserlerden yola çıkarak yakın dönem edebiyatımızla ilgili bir kitap var kafamda. Bir de bir hikâye kitabı var tabii.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?


16. ODABAŞI – Seni biz kendi isteği- mizle bütün boyların başına seçtik. Bizim beyimiz artık sensin. Kutlu olsun!

SESLER – Kutlu olsun! (Şimdi sahne karanlıktır. Yalnız ortada bir ışık sütunu vardır. Köroğlu tamamen bu ışık sütunu içindedir.)

ODABAŞI – (Konuşmasına devamla) Oğuz’un içinde zulüm yok artık. Bize can üfledin, Oğuz töresini canlandırdın. Adın dillere destan!

KÖROĞLU – Yurdunuzu candan sevin. Sıradan, saygıdan çıkmayın. Oğuz’un başına Tanrı acı vermesin! (Kır At’ın kişnemeleri duyulur.)

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


17. Aşağıdakilerden hangisi 16. yüzyıl İngiliz tiyatro yazarıdır?


18. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde kaleme alınan romanlardan değildir?


19. 16. yüzyılda kaleme alınmış ve türünün başarılı ilk örneği kabul edilen “Don Kişot” adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?


20. Odasına birinin girmesiyle uyandı; gözlerini açtı, Razumihin’i gördü. Razumihin kapıyı ardına kadar açmış, eşikte duruyordu. İçeri girip girmemekte kararsız gibiydi. Raskolnikov yatağından hızla doğruldu, bir şeyler hatırlamak istercesine Razumihin’e baktı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?


Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Türk Dili ve Edebiyatı 6 test çöz online testte 2020 yılı 1. dönem çıkmış sınav soruları bulunuyor. Açık öğretim lisesi okuyan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden ne yazık ki muaf olmuyorlar. Bu yüzden aöl de Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden kesinlikle başarılı olmalıdırlar. Aksi taktirde açık liseden mezun olamayacaklardır. 2020 yılından sonra gerçekleştirilen açık öğretim lisesi online sınavda çıkmış sınav sorularının bazılarını sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2020 yılı çıkmış sınav sorularından oluşan bu testte 20 soru bulunuyor, bu sorular içerisinde en az 9 tane soruya doğru yanıt veren öğrenciler dersten başarılı olurlar. Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden 9 doğru yapan öğrenci açık öğretim lisesi geçme puanını almış olacaktır. yani 45 puan alan bir öğrenci başarılı olmuştur. Açık öğretim lisesi sınavlarında derslerden yüksek not almanız diploma notunuzu ve ortaöğretim başarı puanınızı yüksek tutacaktır.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

açık lise (aöl) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları

Bu yüzden sınavlardan daha yüksek puan almanızı öneririz. Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi ortak dersler yani zorunlu dersler arasında yer alıyor. Açık lise çıkmış sınav sorularından Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersine ait sitemiz açık lise test çöz de 5 dönemin sınav soruları bulunuyor. 2023 yılı 3. dönem sınava girecek olan öğrencilerin derslere çalışmak için çıkmış sınav sorularına bakmalarını öneririz. açık lise 2021 online sınav, açık öğretim lisesi 2022 online sınav ve aöl 2023 online çıkmış sınav sorularını sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca sitemizde Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinin konu anlatımı açık lise ders özetleri kısmından ulaşabilirsiniz. Burada uzman öğretmenler tarafından ders özeti hazırlanmıştır. Açık lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 pdf soru cevap kitapçığınıda bilgisayar telefon ve tablet gibi araçlarınıza indirerek ders çalışabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 1. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 1. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2019 – 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 6 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR