Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem


1. Medeniyetler zaman içerisinde değişir, insan toplumlarının dünyadaki üstünlüğü, ilişkilerinin ve teknolojik güçlerinin zaman içerisinde değişmesine bağlıdır. Medeniyet, değiştirilmediği ölçüde toplumunu eriten bir ateşten gömlek gibidir. İnsan toplumu, çevreye uyumla yaşar; çevreye uymak için verdiği savaş onun yaratıcılığıdır, yani kültürüdür.

Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden ağırlıklı olarak yararlanılmıştır?


2. I. Dil, toplumların millet olabilmesi için baş şart olduğu gibi fertlerin de gerçek anlamda varlıklarının temel unsurudur.

II. Dikkat edilirse, bilim ve kültürce ileri, dolayısıyla gelişmiş ülkelerin sözlükleri, geri kalmış ülkelerinkinden beş-on kat daha şişkindir.

III. Çocukta millet şuurunun uyanışı, dilin öğrenilmeye başlamasıyla aynı zamana rastlar.

IV. Bizde her zaman içten içe akan kuvvetli bir edebî potansiyel olmuştur.

Numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca aynı doğrultudadır?


3. Cümle içerisinde aynı anlama gelen sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olabilir?


4. – İstiklal Marşı’nı nasıl yazdınız?

Yatağında yavaşça doğruluyor, yastıklara yaslanıyor, sesi birden canlanıyor:

Doğacaktır, sana vadettiği günler Hakk’ın!

Bu, ümitle, imanla yazılır. O zamanı düşünün… İmanım olmasaydı yazabilir miydim? Zaten ben, başka türlü düşünüp, başka türlü yazanlardan değilim. Bu, elimden gelmez. İçimde ne varsa bütün duygularım yazılarımdadır… Ve gözleri, yemyeşil Şişli sırtlarında, dilinde bir dua gibi aynı nağme titriyor.

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.

– Ya büyük zafer üstadım… O anda ne duydunuz?

Ah, diyor.

Allah’ım, ne muazzam zaferdi o! Beş altı saat içinde bir başka dünya doğdu.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir?


5. Herhangi bir olayı, yeri, kişiyi tanıtmak; bir kimsenin bir konu veya sorunla ilgili görüşlerini almak, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulan gazete veya dergi yazılarıdır. Titiz bir araştırma, inceleme ve gözlem gerektirir. Yazar, birikimini kendi görüşleriyle birleştirerek yazıya aktarır. Gazete ve dergilerde yayımlanmış olanlarına konuyla ilgili fotoğraflar da konur.

Bu parçada hakkında bilgi verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


6. Aşağıdaki parçaların hangisinde iç konuşma tekniği kullanılmıştır?


7. Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi eleştiri yazarlarımızdan değildir?


8. Shakespeare( ) Kral Lear adlı tiyatro eserinde okuyucuya şu düşünceyi iletmek istemiştir( ) Güzel ve parlak sözlere inanış( ) körü körüne güven( ) en güçlü kişileri bile yıkıma götürür.

Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?


9. Mülakat için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


10. Evimin değeri iki yıl önceye göre yüzde otuz çoğaldı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


11. Bu havasız, karanlık ve daracık yerde gecenin bu saatinde en çok parıldayan üç şey; kandilin alevi, muhasebecinin ışıltılı gözleri ve dövme demirden yapılma, kapağı açık, yedi kilitli bir dolabın içine istif edilmiş kuruşlardı. Duvardaki rafta sicil defterleri diziliydi. Buna ek olarak senelerdir birikmiş çeşitli evrak, çengellere asılmış torbalarda muhafaza ediliyordu.

Bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?


12. Amerikalı yazar ve gazeteci. İlk makaleleri lise yıllarında okul gazetesinde yayımlandı. Kısa ve gösterişsiz yazılarıyla tanındı. Yaşlı Adam ve Deniz adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda ve Ya Hep Ya Hiç eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


13. Bir paşa oğlu olan Ahmet Celâl, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybedince daha otuz beş yaşına basmadan her şeyin bittiğini, aşkın ve umutlarının sönüp gittiğini kendi içinde duyar. Emir eri Mehmet Ali’nin çağrısına uyan Ahmet Celâl, onun Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne yerleşir.

Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdaki parçaların hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır?


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?


16. Aşağıdakilerin hangisi 1970 ile 1980 yılları arasında romanlarda işlenen konulardan değildir?


17. • 1950 ile 1960 yılları arasındaki gelişmelerin başında Muhsin Ertuğrul’un çağdaş anlamda ilk özel tiyatro olan Küçük Sahne Tiyatrosunu kurması gelir.

• 1960 sonrasında tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı kesintiye uğrayarak özel tiyatro sayısı azalır.

• 1928 ile 1950 yılları arasında Ankara’da devlet tiyatroları kurulur, bazı büyük şehirlere şubeler açılır, turneler düzenlenerek tiyatro halkın ayağına götürülür.

Bu cümleler “Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosu” ile ilgili doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?


18. I. Günümüzdeki anlamıyla çağdaş tiyatronun başlangıcı eski Yunan’da Bağ Bozumu Tanrısı Sophokles (Sofokles) adına yapılan dinî törenlere dayanır.

II. MÖ 6. yüzyılda Thespis (Tespis) koronun karşısına bir oyuncu çıkararak klasik tiyatroda diyaloğu başlatmıştır.

III. 19. yüzyılda romantizm etkili olmuş; Schiller, Goethe, Victor Hugo gibi yazarlar öne çıkmıştır.

IV. 16. yüzyılın sonlarında Fransa’da, eserlerindeki konuları YunanRoma mitolojilerinden alan Maksim Gorki ve Shakespeare ön plana çıkmıştır.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yanlış bilgi verilmiştir?


19. Aşağıdaki eserlerin hangisi Adalet Ağaoğlu’na ait değildir?


20. Bütün olayların, durumların bizi koltuğumuzda tutmak için ayarlandığı romanlara alışmıştık; kişiler de, çevreleri de bize doğru yönelirdi. Bu geniş, sağlam düzenin bir kurucusu olduğunu bilir, o kurucunun anlattıklarını dinler, gerekli her açıklamayı yapacağına güvenirdik. Sığıntılığın sınırlarında dolaşmak onurumuzu kırmazdı. Olaya katılmak, kahramanın yerini almak aklımızdan bile geçmez, ara sıra doğrulmaya yeltensek bile, bu çağrının bizi koltuğumuza daha iyi perçinleyecek bir aldatmaca olduğunu çok geçmeden anlardık.

Bu parçada aşağıdaki eleştiri türlerinden hangisi ağır basmaktadır?

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları – Açık Lise Test Çöz

Açık öğretim lisesi Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularından 2020 yılına ait 2. dönem gerçekleştirilen sınav sorularını çözüyorsunuz. testimizde aöl Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden 20 adet soru bulunuyor. Aöl Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi zorunlu dersler (ortak dersler) arasında yer alıyor. Bu ders aöl zorunlu dersler haricinde muaf olunulmamaktadır. Bu dersi kesinlikle başarılı olmanız gerekiyor. Aksi taktirde açık öğretim lisesinden mezun olamaz ve diplomanızı alamazsınız.

Diğer Türk Dili ve Edebiyatı dersleri de aynı şekildedir, bu ders haricinde ki ortak dersler (zorunlu dersler) den muaf olabilirsiz. Açık öğretim lisesinde zorunlu ortak derslerden en az 3 defa sınava girip başarısız olursanız muaf olursunuz. Bu ders artık istemediğiniz taktirde karşınıza çıkmayacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı 6 aöl online sınav soruları, açık lise 2023 yılı online sınav soruları, aöl Türk Dili ve Edebiyatı 6 online test 2023 yılı ve 2024 açık lise sınav sorularını sitemizin “Açık Lise Çıkmış Sınav Soruları” kategorisinden ulaşabilirsiniz.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

açık lise (aöl) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden 20 sorudan en az 9 tanesini bildiğiniz taktirde dersten başarılı olmuş olursunuz. Sitemiz açık lise test çöz de Türk Dili ve Edebiyatı 6 soru cevap pdf ders kitapçığına dosyalar kategorisinden ulaşabileceğiniz gibi dersin Türk Dili ve Edebiyatı 6 konu anlatımı, Türk Dili ve Edebiyatı 6 ders özetini “Açık lise ders özetleri” kategorisinden ulaşabilirsiniz. Ders özetleri uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acklise.sinvsalhwp

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz

‘’Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. Dönem

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 Yılı Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 2. Dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersi 2. Dönem Test Çözme Taktikleri 2020 Yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise (AÖL) Türk Dili ve Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Türk Dili ve Edebiyatı 6 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Türk Dili ve Edebiyatı 6 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR