Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kişi olgun mümin olamaz.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

2. İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışların bütününe verilen addır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

3. “Yoksula, yetime ve esire O’nun rızası için yemek yedirirler ve ‘Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz, sizden bir karşılık ve teşekkür beklemiyoruz’. (derler).”
(İnsan suresi, 8-9. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

4. İslam ahlakının ilk kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

5. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri değildir?

6. Ca’fer b. Ebû Talip, Habeşistan kralı Necaşi’ye Hz. Peygamber’in mesajını şöyle anlatmıştı: “Bu Peygamber, bize doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah’a ibadet etmeyi ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamayı emretti.”
Bu metinde Hz. Peygamber’in sakınılmasını istediği davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

7. İslam ahlakının kaynaklarını genel anlamda temel kaynaklar ve diğer kaynaklar olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının temel kaynaklarından biridir?

8. Allah’ın “terbiye eden, yetiştiren, yaratıkları gözeten” anlamlarına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

9. Bir kimsenin, başkasının evinin içine izinsiz bakması helâl değildir.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin korunması amaçlanmıştır?

10. “Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir kara çalmış ve apaçık bir günah işlemiş olur.”
(Nisâ suresi, 112. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerin hangisi ile ilişkili değildir?

11. Hz. Ali ile Hz. Âişe taraftarları arasında miladi 656 yılında Basra dolaylarında meydana gelen İslam tarihindeki ilk iç savaş aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdaki kavramlardan hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

13. Nu’mân b. Sâbit’in fikirleri etrafında gelişen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin temel görüşlerinden biridir?

1. Kişilerin kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri gibi temel özellikleri birbirinden farklıdır.
Bu durum Müslümanların dinî konuları farklı yorumlamalarına ve bunun sonucunda da çeşitli ekollerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu metin İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine örnektir?

16. Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın temel görüşlerinden biri değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi Ahmed b. Hanbel’in öğrencilerinden biridir?

1. • İmam Malik’in sahih ve kuvvetli kabul ettiği hadisleri, sahabe görüşlerini, tâbiin fetvalarını topladığı ve bunları fıkıh konularına göre düzenlediği eseridir.
• Dönemin halifesi Mansur onun bu eserini kanunlaştırmak istemişse de o, tek bir fıkıh kitabının esas alınması içtihat hürriyetine ve her bölgenin kendi fıkhını oluşturmasına engel olur düşüncesiyle bu teklifi kabul etmemiştir.
Hakkında bazı bilgiler verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

19. O, bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin şartları doğrultusunda yeniden gözden geçirmiş ve gerekli gördüklerini değiştirmiştir. Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde yaptığı içtihatlar için mezheb-i kadim (eski görüşü), Mısır’daki içtihatları için de mezheb-i cedid (yeni görüşü) tabirleri kullanılmıştır.
Metinde bahsedilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

20. “Bir Müslüman’ın, dinin kişisel ve sosyal hayata dair amelî hükümlerini bilmesi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR