Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.İslam medeniyetinde bilimsel süreci başlatan ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır. Sünnetin de ilmi, bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etmesi, Müslümanların başta dinî ilimler olmak üzere faydalı olan her türlü bilgiye yönelmelerine vesile olmuştur.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2. İslam dünyası, aşağıdaki ilimlerden hangisini tercüme faaliyetleri ile tanımıştır?

3. • Bağdat’ta Emevi Halifesi Me’mun tarafından kurulmuştur.
• İlk zamanlar kütüphane, akademi ve tercüme bürosu görevini yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

4. • Aritmetik
• Geometri
• Hendese
• Optik ve ışık
Farabi, ilimleri tasnif ederken yukarıda verilenleri hangi sınıf içerisinde değerlendirmiştir?

5. • Kur’an-ı Kerim okuma ilmi uzmanlık derecesinde öğretilirdi.
• Kıraat eğitimi yapılan ve hâfız yetiştirilen bölümdür.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?

6. İslam coğrafyasında kurulan aşağıdaki medreselerden hangisi kendisinden sonrakilere örneklik teşkil etmiştir?

7. Osmanlılar zamanında “dâru’ssıhha, bîmârhane ve tımarhane” kavramları aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmalarıyla bilinen müfessirlerden biridir?

9. • Belhî
• Piri Reis
• Seydi Ali Reis
Bu âlimler İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisi alanında yaptıkları çalışmalarıyla bilinir?

10. Türklerin Müslümanlar ile ilk tanışmaları aşağıdaki bölgelerden hangisinde başlamıştır?

11. Aşağıdakilerin hangisinden sonra İslam, Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır?

12. • On iki imama inanmak inanç konuları arasında yer alır.
• On iki imamın söz ve fiilleri de sünnet olarak kabul edilir.
• Günümüzde, İran, Irak, Suriye ve Lübnan’da yaygındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

13. “Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlât’ül-Kur’an” adlı eserler aşağıdaki mezhep imamlarından hangisine aittir?

14. • Belhi ve Rumi lakaplarıyla da bilinir.
• Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fîhi Mâfîh gibi eserleri vardır.
• Anadolu’nun İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerdendir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

1. “Züht, fakr ve halvet” kavramları aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur?

16. Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sözün öze uymasıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

17. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin “Tarikat dönemi” şahsiyetlerinden biri değildir?

1. Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makâlât’ını oluşturan dört kapıdan biri değildir?

19. İslam bilim tarihinde öncelikle dinin iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanmasına odaklanılmış ilmî faaliyetin oluştuğu görülmektedir.
Buna göre İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisine öncelik verildiği söylenir?

20. Allah sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

aol din kültürü ve ahlak bilgisi 7

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR