Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem


1.Kur’an ve sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimseye ne ad verilir?

2. Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlar için kullanılan dinî hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

3. İslam âlimlerine göre faydalı olanın belirlenmesinde öncelik insanın ölçü ve kıstasları değil dindir.
Aşağıdakilerin hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?

4. • Çözüm önerileri fıtratı bozmamalıdır.
• Temel ahlaki değerleri ihlal etmemelidir.
• İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
• Neslin korunması ve Allah’ın koyduğu dengeyi korumak ana gaye olmalıdır.
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde ölçü olarak kabul edilmektedir?

5. İslam dininin haksız yollardan kazanç elde etmeyi yasaklaması aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

6. İyilik, gönlünün huzur bulduğu ve içine sinen şeydir; kötülük ise insanlar ona onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.
Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

7. İslam, çağın getirdiği sorunlara cevap verebilecek yapıdadır.
Buna göre İslam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

8. Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir asırda fıkıh âlimlerinin bir meselenin dini hükmü üzerinde ittifak etmeleridir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9. Aşağıdaki hadislerin hangisi işverenin işçiye karşı sorumluluğu ile ilgilidir?

10. Helal ve haramlarda temel ölçütler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11. • Hastanın, kendi isteği ya da hukuki temsilcisinin izni ile yaşamına son verilmesidir.
• Ülkemizde hukuken yasak olan bu uygulama dinde haram kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

12. “(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb’inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.(I) Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.(II) Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.(III) Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”(IV.)
(Mü’minûn suresi, 151. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelerin hangisinde dinin korunmasına vurgu yapılmaktadır?

13. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kabul edilen tanrılardan biri değildir?

14. Mensupları tarafından “Sanatana Dharma” veya “Dharma” olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?

1. Budizm, Hindu dinsel geleneği içerisinde ortaya çıkmasına rağmen Hinduizm’e tepki olarak gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi tepki duyulan konulardan biri değildir?

16. Buda’nın sözlerinden oluşan Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

17. Aşağıdakilerden hangisi Çin’in millî dinlerindendir?

1. Konfüçyüs’ün tanrıyı ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

19. Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

20. Taoizm’deki Yin-Yang sembolü aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Açık Lise Test Çöz

‘’Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR