Açık Lise Dinler Tarihi 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de yer alan hayatın dört evresinden biri değildir?

2. Modern dünyada sağlık, spor ve vücut geliştirme aracı olarak görülse de Hindular için dini bir tören ve ritüeldir. Bedeni ve zihni kontrol etme tekniği ve ruhu maddenin esaretinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturma çabasıdır.
Hakkında bilgi verilen dini ritüel aşağıdakilerden hangisidir?

3. Ne ekersen onu biçersin şeklinde formüle edilen ve kişinin, bu dünyadaki ve sonraki hayattaki konumunun tamamen kendisine bağlı olduğunu ortaya koyan, ruhun yeniden doğuşunu belirleyen sebep sonuç yasası karma inancıdır.
Bu inanç aşağıdaki dinlerden hangisinde yoktur?

4. Budizm, misyonerler aracılığı ile doğduğu coğrafyanın dışına yayılma amacı güden bir dindir. Kral Aşoka bu hususta önemli bir yere sahiptir. Kral, Budizm’i krallığının resmî dini ilan etmiş, dünyanın değişik bölgelerine Budist misyonerler göndermiş ve Budist öğretilerinin belirlendiği konsiller toplamıştır.
Buna göre Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5. Hinduizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

6. Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’in İslamiyet’ten ayrıldığı hususlardan biridir?

7. Sihler kurtuluş için kişinin beş hırsız ve beş silaha dikkat etmesi gerektiğine inanır. Beş hırsız, insanın tüm iyiliklerini götüreceğine inanılan beş hasleti, beş silah da insanı iyiye ve güzele götüreceğine inanılan özellikleri ifade etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beş silahtan biridir?

8. Aşağıdakilerden hangisi “Çin’in üç büyük dini” arasında yer almaz?

9. Eğer halk kanunlarla yönetilir ve cezalarla yola getirilmek istenirse, onlar kendilerini cezalardan kurtarmaya çalışacaklar fakat hiç utanmayacaklardır. Eğer onlar erdemle yönetilir ve terbiye icaplarıyla yola getirilmek istenirse, utanacaklar ve böylece iyi olmaya çalışacaklardır.
Konfüçyüs’ün bu sözleri “İdareciler için beş üstün özellik” tavsiyesinden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

10. Taoizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11. • Kutsal kitaplarına verilen isimdir.
• Zamanın sonuna doğru geleceği beklenilen kurtarıcıdır.
• Ahura Mazda’nın sembolü olarak görülen merkezi bir inançtır.
Mecusilik’e dair verilen bu tanımlarda aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz?

12.
Sekiz dilimli yolu simgeleyen bu görsel aşağıdaki dinlerden hangisinin sembolüdür?

13. I. Milli bir kilisedir.
II. Noel 26 Aralık’ta kutlanır.
III. Kiliselerde ve evlerde resim ve heykel gibi ikonlar bulundurulur.
IV. Kilisenin ana merkezi, Erivan yakınındaki Eçmiyazin’dir.
Numaralandırılmış bilgilerden hangileri Ermeni Kilisesi’ne aittir?

14. Aşağıdakilerden hangisi Süryani Kilisesi’ne ait bir bilgi değildir?

1. Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli rahibe _________ denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

16. • Yunanca “evrensel” anlamına gelmektedir.
• Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili en kritik hususlardan biridir.
• Bir kilisenin dünyadaki tüm mensuplarının temsilcisi olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

17. İbranice ve Aramice dillerinde “bilge, yetenekli kişi” anlamına gelir. Tanah ve Talmud üzerinde yeterli eğitimi aldıktan sonra belirli bir Yahudi cemaatine ruhani önderlik yapan kişiye denir.
Hakkında bilgi verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

1. Türk Ortodoks Kilisesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

19. “Ey şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir”.
Ayinlerinde bu şekilde dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine mensuptur?

20. Yehova Şahitleri,
• Sakramentlerden sadece vaftiz ve ekmek-şarap ayinini kabul ederler.
• “İsa, Tanrı’nın yarattığıdır ve yaratılmış olduğu için de Tanrı değildir.” görüşünü savunurlar.
• Evlere ziyaret, posta yoluyla yayın ve broşür gönderme gibi yöntemlerle inançlarını anlatırlar.
Buna göre Yehova Şahitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Açık Lise DİNLER TARİHİ 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

DİNLER TARİHİ 2 Açık Lise Test Çöz

‘’DİNLER TARİHİ 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise DİNLER TARİHİ 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

DİNLER TARİHİ 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI DİNLER TARİHİ 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise DİNLER TARİHİ 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Dinler Tarihi 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok DİNLER TARİHİ 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

DİNLER TARİHİ 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

DİNLER TARİHİ 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR