FELSEFE 3

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Eylül 21, 2023
22 views

1.“Düşünülebilen ve olabilen bir ve aynıdır.
Söylenebilen ya da düşünülebilen zorunlu olarak vardır,
Çünkü olması olanaklıdır.”
Parmenides’in verilen dizelerinden hareketle asıl varlığın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

2. • Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilir.
• Geometride kendi ismiyle geçen teoremi oluşturan kişidir.
• Evrenin ana maddesinin su olduğunu öne sürmüştür.
Verilen özellikler aşağıdaki Antik Anadolu filozoflarından hangisine aittir?

3. Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa… Karşıtların savaşı uyumlu birliğe ve ardından yeniden karşıtların savaşına dönecektir. Bu durum süreklidir yani her şey sürekli bir değişim içindedir.
Parçadan hareketle Herakleitos’a göre var olan her şey için temel olan nedir?

4. • Kimse bilerek kötülük yapmaz.
• İnsan, özü itibarıyla iyidir.
• Kötülük, onun bilgisizliğinden kaynaklanır.
Sokrates’in verilen düşüncelerine göre iyilik için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

5. Gorgias’ın “Hiçbir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de aktaramayız.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

6. Aristoteles’e göre insanın erdemli olması, eylemlerin aşırılığı ya da eksikliğinden kaçınarak orta yolu bulmasıyla mümkündür.
Buna göre erdemli olmak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

7. Aristoteles’e göre fail neden; maddenin biçim kazanmasını sağlayan hareket ettirici nedendir.
Bu bilgiye göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi fail nedendir?

8. Büyük ve üstün insan, erdemi; küçük insansa rahatını düşünür.
Konfüçyüs bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?

9. I. Din merkezli düşünce görülmüştür.
II. Din, akılla temellendirilmeye çalışılmıştır.
III.İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.
Yukarıdakilerden hangileri Hristiyan felsefesinin genel özellikleri arasında yer alır?

10. “Tanrı’nın varlığının akılla kanıtlanması” çabaları Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

11. Tanrı insandadır, insan Tanrıdadır
(...) Eğer bende mevcut olmasaydın Tanrı’m, ben var olmazdım; hiçbir şey olurdum. Daha doğrusu her şey Sen’den, Sen’in aracılığınla ve Sen’in için var olur, Sen’de olmasaydım hiç olurdum.
Verilen düşüncelerinden hareketle Augustinus, insan varlığının nedenini aşağıdakilerden hangisine bağlar?

12. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir?

13. Âlemde her şey yoktan yaratılmıştır.
Bu nedenle yaratılan şeylerin bir yaratıcısı olması zorunludur.
İbn Rüşd’ün verilen ifadesi İslam felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisine yönelik bir açıklamadır?

14. Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele aldığı düşünce sistemi olduğuna göre;
I. bilim, felsefenin kılavuzudur,
II. düşünce inanç merkezlidir,
III.doğa, deney ve akılla açıklanabilir
özelliklerinden hangileri modern düşünceye ait olabilir?

1. Cebriye kelamcılarına göre insan özgür değildir ve eylemlerinde mecburdur. Bütün davranışların eyleme dönüşmesini sağlayan tek şey, evreni ve içindekileri yaratan Allah’tır. İnsana bir şeyleri iradesiyle yaptı demek, güneşe kendi kendine doğdu ve battı demek gibidir.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

16. Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerini akılla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi skolastik felsefenin özelliği olamaz?

17. “İnsanın merkeze alındığı ve aklının öne çıkarıldığı bakış açısı” aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

1. Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen ütopya niteliğindedir?

19. Kopernik’in güneş merkezli evren sistemini savunduğu için, kilise tarafından engizisyon mahkemesinde yargılanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

20.
Descartes’ın varlık anlayışıyla ilgili verilen şekilden hareketle aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI FELSEFE 3 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise FELSEFE 3 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR