FELSEFE 3

2020 yılı 2. dönem
admin
Eylül 21, 2023
195 views

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem


1. Miletli filozof Thales, evrene yönelik açıklamasında maddeye dayalı bir ilke öne sürmüştür. Felsefe dışında matematik ve geometri gibi alanlarda da çalışmaları vardır. Geometride kendi adıyla geçen “Thales Teoremi”ni oluşturmuştur.

Bu parçadan hareketle Thales ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


2. İyi eğitilmiş erdemli bir ruh, hem kötülüğün hem de iyiliğin nasıl bir şey olduğunu öğrenir. Bana kalırsa bilgelik kötü adamın değil, erdemli adamın sahip olabileceği bir meziyettir.

Buna göre erdemli insan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


3. Aşağıdakilerden hangisi evrenin ilk nedeni olarak belirlenmiş “soyut” bir ilkedir?


4. Meletos: Sokrates, seni böyle vakitsiz bir sona sürükleyen bir ömürden utanç duymuyor musun?

Sokrates: Dostum, yanılıyorsun. Değeri olan bir kimse, yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim diye düşünmemelidir. Bir iş görürken yalnız doğru mu eğri mi hareket ettiğini, cesaretli bir adam gibi mi yoksa tabansızca mı hareket ettiğini düşünmelidir.

Bu diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi değeri olan bir insanın davranışına kaynaklık etmelidir?


5. Protagoras’a göre insan, duyuları aracılığıyla bilgiyi oluşturur. Duyular her insanda farklı yoğunlukta gerçekleştiğinden duyunun bilgisi göreceli ve değişir özelliktedir.

Bu parçaya göre Protagoras aşağıdakilerden hangisine karşıt görüştedir?


6. Aristoteles’e göre “formel neden” bir şeyin biçimsel nedenidir.

Buna göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin, içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi “formel neden”dir?


7. Platon’a göre gerçek varlık değişmeden kalabilen, akılla kavranabilen, kendi kendinin nedeni olan idealardır. İdealardan pay alarak var olan fenomenler ise duyusal alana ait olan birer kopyadır.

Bu parça felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisine yönelik bir açıklamadır?


8. • Augustinus’a göre Tanrı her zaman insana iyiyi emreder ancak insan irade yetisiyle iyi ve kötü arasında seçim yapma özgürlüğüne sahiptir.

• Aquinalı Thomas’a göre kötülük, iyinin eksikliği ve irade zayıflığının sonucudur.

Bu görüşlerde Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisi tartışılmıştır?


9. Hristiyan felsefesinde dinî inanç ile felsefi düşünceleri kaynaşmış ve felsefenin tüm alanlarında din etkili olmaya başlamıştır. Bu etkinin olumsuz yansımaları da olmuştur. Felsefeye karşı alınan bu tutumdan dolayı bu dönemde felsefenin yanında bilim de dışlanmıştır. Felsefe ve bilim merkezleri bir bir kapatılmıştır. Örneğin 5. yüzyılda İskenderiye Kütüphanesi, bilimsel ve felsefi çalışmaların Hristiyan düşüncesine zarar verdiği gerekçesiyle yakılmıştır. Benzer gerekçelerle 6. yüzyılda Yunan Akademisi de kapatılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hristiyan felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?


10. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin “irade özgürlüğü problemi”ne yönelik bir ifadedir?


12. Gerçek olan tek şeyin madde, onun da ezelî ve ebedî olduğunu savunan görüştür. Dolayısıyla bu akım filozofları Tanrı’nın varlığını kabul etmez. İbnü’r Râvendi, önemli temsilcilerindendir.

Bu bilgiler İslam felsefesinin aşağıdaki görüşlerinden hangisine aittir?


13. El Kindî, vahiy bilgilerinin akılla şekillenen felsefi bilgilerle aynı amaçta olduğunu belirtir. İki bilgi de hakikatin bilgisine ulaştırır. Gerçeğin bilgisini felsefenin verebileceğini ileri sürer.

Bu parçadan hareketle El Kindî için inancın temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?


14. Skolastik, 2-15. yüzyıl felsefesinin sonunda Hristiyan felsefesi için kullanılan terimdir. Terim anlamı “okul felsefesi” dir. Dönemin sonunda açılan üniversiteler, skolastik felsefenin en iyi anlaşıldığı yer olmuştur. Skolastik felsefe, Hristiyanlık inancının öğretilerini akılla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır. Akıl-inanç probleminde aklın yetersizliği vurgulanmış, bu eksikliğin inançla tamamlanabileceği düşünülmüştür. Sadece aklın değil, bireyin de yetersizliği söz konusu olduğundan kiliseye tam bağlılığın esas alınması gerektiği savunulmuştur.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi skolastik düşüncenin özelliğidir?


15. Rönesans, diğer birçok alana olduğu gibi MS 2-15. yüzyıl Hristiyan düşüncesinde şekillenen bilim anlayışına da karşı çıkmıştır. Hristiyan düşüncesi, bilimde deney ve gözlem yerine otorite kabul ettiği bilgilerle bilimsel konularda açıklama yapmaya çalışmıştır. Rönesans düşüncesi ise bilimde otorite olmuş bilgilere değil; deney, gözlem ve hesaplanabilir bilimsel çalışmalara yönelmiştir.

Bu parça 15-17. yüzyıllar arasında öne çıkan aşağıdaki konulardan hangisine yönelik bir açıklamadır?


16. Aşağıdakilerden hangisi 15-17. yüzyıl felsefesinde öne çıkan düşünürlerdendir?


17. Akıl, tabiata aykırı olan hiçbir şey istemeyeceği için, herkesin kendi kendisini sevmesini, kendi faydasını, kendisine gerçekten faydalı olan şeyi aramasını, insanı gerçekten daha büyük bir yetkinliğe götüren her şeye karşı iştahı olmasını ve mutlak olarak söylenirse herkesin kendisinde bulunduğu kadar kendi varlığını korumaya çalışmasını ister.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan tabiatına uygun değildir?


18. Descartes’a göre yaratan ve yaratılan olmak üzere iki töz vardır. Yaratan töz kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her şeyi yaratan sonsuz tözdür. Yaratılan töz ise birbirine indirgenemeyen iki alt tözden oluşan ve aynı zamanda sonlu olan ruh ve madde tözleridir.

Bu parçadan hareketle Descartes’ın varlık anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


19. İnsanın toplumsal yapısının bir yönü olan dil alanındaki ön yargılara “çarşıpazar idolleri” denir. Burada sözcüklerin kullanımıyla oluşan farklı anlamların yarattığı yanılsamalar vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çarşı-pazar idollerine örnektir?


20. Evrenin merkezine Güneş taht kurmuştur. Güneş gerçekten tahtına kurulmuş sultan gibi çevresinde dolaşan gezegenleri, çocukları gibi yönetir.

Bu söz aşağıdaki bilim insanlarından hangisine aittir?

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 3 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 3 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. dönem

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 yılı FELSEFE 3 dersi 2. dönem Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise FELSEFE 3 dersi 2. dönem Test Çözme Taktikleri 2020 yılı

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 3 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 3 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 3 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 3 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR