Açık Lise FELSEFE 4 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. Kant aydınlanmayı “insanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulma” olarak ifade etmektedir. Ayrıca ergin olmayış benzetmesiyle insanın aklını kendi başına kullanamayışına işaret etmektedir.

Kant’ın bu görüşüne göre ergin bir insandan aşağıdaki davranışların hangisi beklenir?


2. Filozoflar aklın aydınlattığı doğru bilgiyi bulmaya çalışmışlardır. Bu yüzden bilginin üzerine gitmişler ve “Bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir?, İnsan nelerin bilgisini bilebilir?” gibi sorular sormuşlardır.

Bu parçada aşağıdaki felsefi problemlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?


3. Bilgi üzerine yapılan tartışmalarda bilginin deneyimden bağımsız, akılla oluştuğunu savunan felsefi görüş aşağıdakilerden hangisidir?


4. • Descartes’a göre doğru bilginin kaynağı akıldır.

• Herakleitos’a göre değişim duyusal bir yanılgıdır.

• Parmenides değişimin maddesini ateş olarak açıklar.

• Bentham’a göre insan doğası gereği acıdan kaçar.

Verilen açıklamalardaki bilgi yanlışlığının düzeltilmesi için hangi iki filozofun yer değiştirmesi gerekir?


5. Mostesquieu’ya göre insan başkasının hakkını yemediği sürece özgürdür. İnsanın özgürlüğünün korunabilmesi de yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı olmasına ve birbirini denetlemesine bağlıdır.

Parçadan hareketle özgürlük için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


6. Aydınlanma döneminde akla önem verme Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi gibi olayların yaşanmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra bu olayların yarattığı etki aydınlanmanın içeriğini belirlemiştir.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?


7. Kant ahlaka yönelik “ödev” kavramını kullanmıştır. Ona göre ödev, insanın kendi isteğiyle sorumluluğunu aldığı eylem, içten ve vicdanı tarafından verilen emirdir. Bu nedenle ödevi belirleyen bir başkası değil kişinin kendi vicdanıdır.

Buna göre “ödev” kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


8. Kant’a göre bilgi, deney ve aklın bir arada kullanılmasıyla oluşmaktadır. Ona göre insan, duyuları aracılığıyla dışarıdan verileri alır ve bunları akılla işleyerek bilgiyi oluşturur.

Verilen açıklama aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?


9. Gerçek olan akılsaldır, akılsal olan gerçektir.

Hegel bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?


10. Felsefi problemler her çağda tekrar tekrar ele alınabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?


11. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl Türk düşünürleri arasında yer almaz?


12. Dilthey, yaşanan her dönemin kendi tinselliği olduğunu ve bu tinselliğin de dilde kendine has anlamlar oluşturduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle tarihsel dönemi anlamak için o dönemin tinsel yapısının dile yüklediği anlamlara bakılması gerekir.

Verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


13. Hasan Ali Yücel “Hava küreden kendimizi nasıl soyutlayamazsak cemiyetten de kendimizi ayrı tutamayız.” sözüyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?


14. Kierkegaard’a göre insanın temel sorunu bilgi ve bilmek değil, varoluşun kendisidir. Ona göre varoluş hiçbir zaman hazır değildir. Oluş içerisinde olan insan sürekli yeni kararlar alır ve seçimler yapar. İnsanın seçim yapabilmesi için de özgür olması gerekmektedir.

Parçadan hareketle Kierkegaard için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


15. Thomas Kuhn bilimsel etkinliğin tarihsel arka planına dikkat çekmiştir. O, bilimi bilim insanlarının etkinliği olarak düşünmektedir. Bu nedenle bilimin toplumsal ve kişisel değer yargılarından kopuk olmadığını düşünmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kuhn’un bilime yönelik görüşlerinden biridir?


16. Marx’a göre toplumda ekonomik üretim ilişkileri maddi unsurlar olarak alt yapıyı oluştururken siyaset ve hukuk gibi kurumlarsa üst yapıyı oluşturmakta ve alt yapı üst yapıyı belirlemektedir. Ona göre alt ve üst yapı değişimleri birbirini etkileyerek yeni ekonomik sistemler oluştururlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?


17. Gadamer’e göre insan zorunlu olarak ön yargılarıyla vardır ve ön yargı, insan için anlamanın zorunlu koşuludur. Ayrıca ön yargılar bir tür ön bilmeyi sağlarken insanın bakış açısının da varabileceği sınırı gösterir.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


18. Takiyettin Mengüşoğlu’na göre insanı açıklamada tek bir özellikten yola çıkmak hatalıdır. Bunun aksine insan tüm yapısı ve eylemleriyle ele alınmalıdır. Ona göre insanın gerçekleştirdiği her şey ahlak konusu olduğu için insan bir bütün halinde ele alınmalıdır. Bu sayede hem ahlak hem de dolaylı olarak insan anlaşılmış olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüşoğlu’nun insan görüşü olabilir?


19. Hegel’e göre Tin kendini tanımak ister. Tinin kendini tanıyabilmesi için kendisini kendi olmayanda yani karşıtında görmelidir. Tinin karşıtı doğadır ve doğada kendini tanımaya çalışan tin kendini yitirir. Bu yitirme sürecinin son bulabilmesi için tin, doğayı bir dönüşüme zorlar ve doğa ile tin uzlaşır. Sentezlenen yeni durum tin ve doğanın mükemmel uyumu olan insandır. Tinin kendini bilme süreci Hegel’e göre “tez, antitez ve sentez” süreçlerinden oluşan diyalektik yasanın sonucudur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi diyalektik yöntem için söylenemez?


20. Locke, duyu verileri sayesinde bilgilere sonradan sahip olunduğunu belirtir. Ona göre insan bilgiye sonradan deneyimler aracılığıyla ulaşır. Bu yüzden insan zihni doğuştan boş bir levhadır ve insan, deneyimleri sayesinde bu boş levhayı bilgiyle doldurur.

Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi Locke’a göre bilginin kaynağı olabilir?

Açık Lise FELSEFE 4 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

FELSEFE 4 Açık Lise Test Çöz

‘’FELSEFE 4 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise FELSEFE 4 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

FELSEFE 4 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI FELSEFE 4 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise FELSEFE 4 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise FELSEFE 4 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok FELSEFE 4 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

FELSEFE 4 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

FELSEFE 4 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR