Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem


1. Klasik İslam felsefesinde medeniyet kavramını felsefi bir disiplin içinde tanımlayan ilk İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?


2. Müslümanlar tebliğ, fetih ve ticaret yoluyla diğer kültür ve medeniyetlerle sürekli ilişki içinde olmuşlar, onların inançlarını, düşünce sistemlerini, kavram ve kurumlarını, ekonomik sistemlerini, siyasi düzenlerini, ilmî miraslarını yakından tanımışlardır. Önyargısız ve etkileşime açık davranmış ancak tevhid inancına aykırı olmamak kaydıyla bu deneyimlerden yararlanmışlardır.

Bu metinden İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


3. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuba Üniversitesi ile ilgili bir bilgi değildir?


4. İslamiyet`in doğduğu bölgeye coğrafi konum olarak en yakın medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?


5. İslam medeniyetinin devlet teşkilatı, yönetim, askerlik ve mimari alanlarında en çok faydalandığı medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?


6. İslam, hikmet prensibinden hareketle, Müslümanları bilgece davranmaya ve kültür ayrımı yapmadan insanlığın ortak mirasına sahip çıkmaya yönlendirir. Bu nedenle İslamiyet`in getirdiği değişim, kendinden öncekilerin yok sayılması ve yok edilmesi üzerine kurulmamıştır.

Bu metinde İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


7. • Mimari eserlerde kubbenin merkezde bulunması

• Kâbe örneğindeki gibi şehirlerin merkezinde mescit bulunması

• Sanat eserlerinde Allah`ın birliğine aykırı unsurlara yer verilmemesi

Bu bilgiler İslam kültür ve medeniyeti esaslarından hangisine örnektir?


8. “Allah, Âdem`e bütün varlıkların isimlerini öğretti…”

(Bakara suresi, 31. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


9. Macarların, hakkında hikâyeler, şiirler ve makaleler yazdığı Türk dervişi aşağıdakilerden hangisidir?


10. “Emanet ehline verilmez ise o topluluğun kıyameti yakındır.”

Bu hadisten hareketle, İslam medeniyetinin yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


11. “Uygunluk, yeterlilik ve yetenek” anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


12. “Onlar, kendileri sevip istedikleri hâlde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler; ‘Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.` ”

(İnsân suresi, 8-9. ayetler)

Bu ayetlerde İslam toplumunu yönlendiren aşağıdaki ilkelerden hangisine işaret edilmektedir?


13. • Temel anlamı, fert, toplum, devlet ile kamu ahlakının ve düzeninin korunmasıdır.

• Temel amacı, insanlara iyiliği emredip kötülüklerden sakındırmaktır.

• Hz. Ömer zamanında tam teşkilatlı bir müessese hâline gelmiştir.

Hakkında bilgi verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?


14. “Allah göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)

Bu ayetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


15. Hz. Ebu Bekir, halifeliği döneminde devletin tüm gelirlerini hiç bekletmeden insanların ihtiyaçlarını karşılamak için harcamıştır. Onun vefatından sonra, halife olan Hz. Ömer bir heyet huzurunda devlet hazinesini açmış ve sadece bir dinar bulmuştur.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


16. • Beytü`l mâl

• Divanü`l mâl

• Divan-ı istifa

Bu kurumların görevi aşağıdakilerden hangisidir?


17. Hadis rivayet eden kişi için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


18. İslam kültür ve medeniyetinde cami, medrese, türbe ve kütüphane gibi eserlerin bir arada bulunduğu yapılar topluluğudur.

Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


19. Sanayi-i Nefise Mektebi`nin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


20. İslam tarihinde kurulan ilk rasathane aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çöz

‘’İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 1. DÖNEM

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersi 1. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersi 1. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 1. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR