1. “Medinetü’l Fâdıla” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?


2. İslam medeniyetinin özünü aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?


3. Aşağıdakilerden hangisi aklıselim sahibi insanın tutum ve davranışlarından biri değildir?


4. “Havâss-ı Hamse” aşağıdakilerden hangisi için kullanılan bir kavramdır?


5. • İslam hukuk kurallarını içeren kanun kitabıdır.

• Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından derlenmiştir.

Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


6. Orta Asya’da kurulan ilk Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin zirveye ulaşmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaz?


8. Kur’an-ı Kerim’in aslının bozulmamış olması İslam kültür ve medeniyetinin aşağıdaki esaslarından hangisine örnek oluşturmaktadır?


9. “İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir.” Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?


10. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a dayan. Şüphesiz Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


11. İslam’ın insana kazandırdığı özellikler insanın erdemli bir toplum oluşturmasını sağlamıştır. Bu nitelikteki toplum İslam kültür ve medeniyetini geliştirmiştir. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan İslam kültür ve medeniyeti değişik etnik köken ve inançtan insanı bünyesinde barındırır. Müslümanlar bunu beşerî bir zenginlik olarak görür. Farklı sosyolojik gruptan, farklı etnik kökenden ve inançtan oluşan İslam toplumunda herkese adil ve hakça davranılmıştır.

Bu metinden İslam toplumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


12. • Kutsal kitapları getiren meleğin “Ruhu’l-Emin” sıfatına sahip olması

• Peygamberlerin ortak sıfatlarından birinin “Emin” olması

• Mekke’nin “Beledü’l-Emin” kılınması

Bu bilgiler aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?


13. İnsanın mensup olduğu dine, etnik kökenine, toplumsal konumuna ve cinsiyetine bakılmaksızın can, mal, namus, inanç ve aklının korunması ilkesine denir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


14. “Kişinin başkasının menfaatlerini kendi menfaatlerine tercih etmesi” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?


15. “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


16. Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshasından yapılan çoğaltma işlemi Hz. Osman zamanında gerçekleştirildi. - - - - başkanlığındaki bir komisyon tarafından yedi adet çoğaltılıp ülkenin farklı merkezlerine gönderildi. Böylelikle metin farklılıklarının ortaya çıkma ihtimali önlenmiş olup Kur’an-ı Kerim hiç değişime uğramadan günümüze kadar ulaştı.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


17. I. Sahih-i Buhari

II. el-Muvatta

III. Sünen-i Tirmizi

IV. el-Müsned

Numaralanmış eserlerden hangileri Kütübü’s-Sitte içerisinde yer almaktadır?


18. Aşağıdakilerden hangisi iyiliği emretme, kötülükten sakındırma sorumluluğunu toplumda yerleştirmek amacı ile kurulmuştur?


19. Hz. Peygamber döneminde okuma, yazma ve Kur’an öğretilen okullara ne ad verilmektedir?


20. “el-Melik” sıfatı Allah’ın hangi özelliğini ifade etmektedir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çöz

‘’İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR