Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Duygu, düşünce, örf-âdet, inanış ve tasavvurları, çeşitli malzeme, araç, teknik ve yöntemleri kullanarak, gören ve işitenlerde hayranlık uyandıracak bir ahenkle ortaya koymaktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2. Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi “eşi, örneği ve modeli olmadan sanatkârane yaratan” anlamındadır?

3. İslam sanatının özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4. Aşağıdakilerden hangisi sivil mimarinin unsurlarından biridir?

5. Yazma ve matbu eserlerin muhafazası için yapılan kitap kaplamasına _________ , bu işle uğraşanlara ise _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

6. Kur’an’ın indirildiği dönemde edebiyat gelişmişti. Şiire ve hitabete önem verilirdi. Şairler, toplumda yüksek bir mevkiye sahipti. Şiir yarışmalarında birinci gelenlere mükâfat verilir, şiirleri Kâbe duvarlarına asılırdı. Kâbe’ye asılan şiirlerin en ünlülerine _________ denirdi.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

7. “Kitabü’l-Musiki el-Kebir” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

8. Eskiden İstanbul’da sabah ezanının sabâ ve dilkeşhâverân; öğle ezanının hicaz ve rast; ikindi ezanının hicaz ve uşşak; akşam ezanının segâh, rast ve dügâh; yatsı ezanının ise uşşak, nevâ, rast ve hicaz makamlarında okunması bir gelenek haline gelmişti.
Bu metinde bahsedilen dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

9. • Osmanlıda musikinin icra alanlarından biridir.
• Savaşta askerlere cesaret vermek için kullanılır.
• Dünyanın en eski bandolarından olduğu kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

10. Müslüman, kendisini ülkesine ve insanlığa karşı yükümlü hisseder. Çevresinde olup-bitenlere karşı duyarsız kalmaz. Zulme uğrayanlara yardım elini uzatır ve zulmedenlere karşı da her duyarlı insan gibi mücadele eder.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

11. İslam kültür ve medeniyeti maddi ve manevi imkânları içinde barındırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi imkânlardan biridir?

12. Şehir, idari ve cezai kaideleri yürüten bir idarecinin, kazaî hükümleri yerine getiren bir hâkimin bulunduğu yerdir.
Bu tanımda bir şehirde bulunan aşağıdaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

13. Günümüzde şehirler; coğrafi olarak _________ şehri, ekonomik olarak _________ şehri, kültürel olarak _________ şehri olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin getirilmesi doğru olur?

14. Hz. Peygamber hicretten sonra, şehircilik alanındaki ilk düzenlemeleri aşağıdaki beldelerden hangisinde yapmıştır?

1. Aşağıdakilerden hangisi şehrin fiziki unsurlarından biri değildir?

16. • Müslümanların kıblesidir.
• İslam dünyasında ilmi faaliyetlerin gerçekleştiği ilk merkezlerdendir.
• Hac farizası nedeniyle dünya Müslümanlarının yılda bir kez toplandığı yerdir.
Bu özelliklere sahip şehir aşağıdakilerden hangisidir?

17. • Darülhikme
• Kalatülcebel
• el-Ezher Camii
• Nasuriyye Medresesi
Bu eserlerin bulunduğu İslam şehri aşağıdakilerden hangisidir?

1. İlim Çin’de bile olsa ona talip olunuz.
Çünkü ilim her Müslümana farzdır.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

19. Batılı araştırmacılar tarafından doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür ve medeniyetleri üzerine yapılan araştırmaları kapsayan bilim dalına ne ad verilir?

20. İslam, bünyesinde bulunan unsurlar için ayrım yapmayan, erdemli toplum oluşturan bir tevhid medeniyetidir. İnsanların inanç ve kültürlerini birbiriyle çatıştırmaz bilakis birbirine yaklaştırır. Müslümanlar, yönettiği halkı yerli ve yabancı diye ayrıma tabi tutmaz. Aynı kültürün ve toprağın bir parçası olarak çeşitlilikleri ve farklılıkları kazanım ve zenginlik olarak kabul eder.
Bu metinde İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Açık Lise Test Çöz

‘’İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR