Kelam 1

2020 YILI 2. DÖNEM
admin
Ekim 21, 2023
13 views

1. Akaidin konusunu oluşturan imanın altı esası, geleneğimizde ilahiyyât, nübüvvât ve sem’iyyât olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır.

Buna göre aşağıdaki esaslardan hangisi sem’iyyât başlığı altında ele alınmıştır?


2. “Ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan sorumluluk kaldırılmıştır.”

Bu hadis dinin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgilidir?


3. İslam akaidi Allah’ın sıfatları konusunda orta yolu izlemiştir. Ne tenzihte aşırı giderek ilahi sıfatları inkâr etmiş ne de Allah’ı yaratılanlara benzetme ve Allah’ı cisim kabul etme gibi bir yanlışa düşmüştür.

Bu metinde altı çizili bölüm ile aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisine işaret edilmektedir?


4. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Nasuhi Bilmen’e ait bir eserdir?


5. “İnsanlardan inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ diyenler vardır. Bunlar Allah’ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır.”

(Bakara suresi, 8-10. ayetler)

Bu ayetlerde iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?


6. “Bedeviler ‘İnandık’ dediler. De ki: ‘Siz iman etmediniz ama ‘boyun eğdik’ deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi’…”

(Hucurât suresi, 14. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


8. Aşağıdaki davranışlardan hangisi münafıklık alametlerinden değildir?


9. Dinen mükellef ve aklı yerinde olan kişi, herhangi bir zorlama ve tehdit altında olmadan, kasten söylediği sözün küfre götürdüğünü bilerek bir söz söylerse imandan çıkar.

Buna göre iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


10. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “Ehli-kıble tekfir edilemez.” ilkesi ile ilgilidir?


11. “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

(İhlâs suresi)

Bu surede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?


12. Âlemin varlığının zorunlu değil mümkün olduğu fikrinden yola çıkılarak ortaya konan delile ne ad verilir?


13. Aşağıdaki ayetlerden hangisi hudûs delili ile ilgilidir?


14. “…Allah’ın zâtından başka her şey yok olacaktır...”

(Kasas suresi, 88. ayet)

Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?


15. Allah’ın peygamberlerine vahiy gönderip, kitaplar indirmesi aşağıdaki sıfatlarından hangisi ile ilgilidir?


16. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanan bir kişiden beklenen tutum ve davranışlardan biri değildir?


17. Kur’an-ı Kerim’de “Cibrîl, Rûhu’lKudüs” ve “er-Rûhu’l-Emîn” gibi isimlerle kendisinden bahsedilen melek hangisidir?


18. Melekler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


19. I. Allah tarafından yaratılmışlardır.

II. Dişi varlıklardır.

III. Tapılmaya layıklardır.

IV. Duyu organları ile algılanamazlar.

Cahiliye müşrikleri melekler ile ilgili yukarıdaki tanımlamalardan hangileri sebebi ile Kur’an-ı Kerim’de eleştirilmektedir?


20. “Sizi çift çift yarattık, uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren güneşi var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik.”

(Nebe suresi, 8-16. ayetler)

Bu ayetler aşağıdaki meleklerden hangisinin görevleri ile ilişkilendirilebilir?

Açık Lise Kelam 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Kelam 1 Açık Lise Test Çöz

‘’Kelam 1 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Kelam 1 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Kelam 1 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2020 YILI Kelam 1 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.

Açık Lise Kelam 1 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2020 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Kelam 1 Çıkmış Sınav Soruları 2020 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Kelam 1 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Kelam 1 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Kelam 1 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 2. Dönem Sınav Tarihi
16 Mart 2024 - 17 Mart 2024
SPONSOR