Kelam 2

2019 YILI 2. DÖNEM
admin
Ekim 27, 2023
102 views

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem


1.Dinin amelî ve itikadî hükümlerinin uygulaması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlara ne ad verilir?

2. İmamet konusu, inancın alanı olmamakla beraber Hz. Peygamber’den sonraki dönemde kelam kitaplarına girmiştir. Özellikle Şia’nın imamet konusunu imanın şartları arasında sayması sebebiyle bu konu mezhepler arasında önemli ayrışma noktalarından biri hâline gelmiştir. Bunun üzerine diğer kelam mektepleri de meseleyi tartışmak durumunda kalmışlardır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

3. Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi inanç farklılıklarının ortaya çıkmasında daha çok etkili olmuştur?

4. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet mezheplerinden biridir?

5. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnetin görüşlerinden biri değildir?

6. • Allah’ı, şanına uygun düşmeyen şeylerden tenzih etmek
• Nasta geçen müteşabih ifadeleri anlamayanların bunlar hakkında soru sormayıp susmaları
• Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak
Selef âlimlerinin müteşabihat ile ilgili bu görüşlerinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur?

7. Aşağıdakilerden hangisi selef âlimlerindendir?

8. • 852 yılında Özbekistan’ın Semerkand şehrinde doğmuştur.
• Kelam, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otoritedir.
• Te’vilâtü’l-Kur’an ve Kitabu’t-Tevhid eserleridir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

9. Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden biri değildir?

10. Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin görüşlerinden biri değildir?

11. Şia’ya göre imamet meselesi dinin asıllarındandır.
Şia’nın aşağıdaki görüşlerinden hangisi bu inançla ilgili değildir?

12. İslam tarihinde Kur’an’ın mahlûk olduğu görüşü üzerinden yapılan baskılar sebebiyle 830-850 yılları arasındaki döneme _________ denilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

13. Büyük günah işleyen kişi, ne tam mümin ne de kâfirdir. Bu ikisi arasındadır.
Mutezile’nin bu görüşü aşağıdaki ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?

14. İnsan rüzgâra kapılmış yaprak gibidir. Rüzgâr yaprağı nereye savurursa yaprak o yöne gider. Onun için insanın yaptığı işleri Allah takdir etmiştir.
Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

1. • Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte nübüvveti şüphe ile karşılar veya inkâr eder.
• Kâinatı, Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul eder.
Hakkında bilgi verilen felsefî ekol aşağıdakilerden hangisidir?

16. “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”
(Nîsâ suresi, 48. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki felsefî ekollerden hangisinin tanrı anlayışı eleştirilmektedir?

17. Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin temel yaklaşımlarından biri değildir?

1. Tanrının var olmadığı görüşüne dayanan felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir?

19. Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden daha çok dünya hayatına odaklanılmasına vurgu yapan anlayış ve ideolojiye ne ad verilir?

20. Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yücelten ve şeytana tapmayı esas alan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Açık Lise Test Çöz uygulamamız yayınlandı telefon ve tabletlere indirebilir uygulamada “Soru arama” ile çıkmış sınav sorularını da arayabilirsiniz.

Açık Lise Test Çöz Google Play :  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aciklise.cikmissorular

Açık Lise Test Çöz Appstore : https://apps.apple.com/tr/app/acik-lise-test-coz/id6449521442?l=tr

Açık Lise Test Çöz Appgallery : https://appgallery.huawei.com/app/C108369833

Kelam 2 Açık Lise Test Çöz

‘’Kelam 2 Açık Lise Test çöz.’’ ya da ‘’Daha çok açık lise soru çöz.’’ diye sıklıkla duyulan tabirler sınav dönemi öğrencilerinin olmazsa olmazlarıdır. Bu dönem öğrencilerin gerçekten de kendileri ve başarıları için yapabilecekleri en önemli şey test çözmeleridir. Başlarda bu süreç sıkıcı ve zahmetli gelse de uzun süre sonra sağlayacağı başarıları ve faydaları düşününce başlarda biraz buna dayanılmak ve alışmak gereklidir.

Açık Lise Kelam 2 çıkmış sınav soruları 2024 yılı 2. DÖNEM

Kelam 2 Açık Lise Test Çöz ve Yeni Nesil AOL Testleri Çöz 2024

Açık Lise Test çözmenin faydaları oldukça fazladır. Düzgün ve etkili bir şekilde yaptığınız açık lise test çözümleri sizi sınavlarınıza daha iyi hazırlamaktadır. Bu faydalara birkaç örnek vermek gerekirse:

 • 2019 YILI Kelam 2 dersi 2. DÖNEM Açık Lise Test çöz veya aol testleri çözmek, farklı soru tiplerini görmenize olanak sağlar bu sayede ise karşılaşmamış olduğunuz soru tipi sayısı oldukça azalır. Bu size rakiplerinizin her zaman bir adım önüne geçirir.
 • Açık Lise Test çözme esnasında hangi konuşa iyi hangi konuda eksik olduğunuz daha iyi kavrar ona göre bir yol izlersiniz.
 • Aol Test çözme aynı zamanda zamanınızı daha iyi planlama becerinizi geliştirmektedir.
 • Daha fazla test çözerek bu olaya alışır ve girdiğiniz sınavları da sadece çözdüğünüz testler gibi düşünmeye başlarsınız. Bu sayede sınav kaygınız azalır.
 • Çözdüğünüz test sayısı arttıkça hız da kazanırsınız ve daha hızlı test çözmeye başlarsınız.
Sizin için bazı açık lise testleri

Açık Lise Kelam 2 dersi 2. DÖNEM Test Çözme Taktikleri 2019 YILI

Açık Lise Test çözme taktikleri ve tekniklerine uyarak test çözümünüzü daha etkili hale getirebilmeniz mümkündür. Öncelikle her soru tarzını görebilmek ya da en azından birçok farklı soru tarzı görebilmek sınavda başarı için oldukça önemlidir. Cevabı yanlış çıkan ya da bilinmeyen soruların mutlaka doğrusu öğrenilmeli ve cevabı bilinmiyorsa bir öğretmene soruyu yönlendirip doğru cevaba nasıl ulaşılacağı öğrenilmelidir. Bol bol kitap okumak ve paragraf çözmek yorum gücünü arttırır ve hız kazandırır. Süreli soru çözerek hız kazanılabilir. En önemlisi test çözmeye başlamadan önce o konuyu iyice öğrenmiş olmaktır. Konu eksiklerinizi tamamlamanız avantaj sağlar.

Açık Lise Kelam 2 Çıkmış Sınav Soruları 2019 yılı 2. dönem

Etkili Açık Lise Testleri Çözme Yöntemleri

Etkili açık lise testleri çözme yöntemleri için belki de en önemlisi sağlıklı beslenmek ve düzenli uyumaktır. Çünkü beyin ders çalışma esnasında bir enerji tüketir. Bu nedenle düzgün beslenmeli yeterli enerjiyi almalısınız. Uyku düzeninin de düzgün olmalı ki beyniniz tüm fonksiyonlarını en verimli haliyle yerine getirebilsin.

 • Önce konuyu iyice kavrayıp öğrenin daha sonrasında test çözmeye başlayın.
 • Sorularda vurgulanan noktalara dikkat edin.
 • Sorulara Ön Yargılı Yaklaşmayın:Sınavda zor da, kolay da sorular olacaktır.
 • Bazen kolay soruların zor olduğunu düşünüp bu bu kadar kolay olamaz diyip, daha zor yollara başvurmayın. Bazı sorular basit bazı sorular kolaydır.
 • Gözünüze uzun gelen soruları okumaktan gözünüz korkmasın çünkü bu onların illa zor olduğu anlamına gelmemektedir.
 • İlk verdiğiniz karar çoğu zaman doğrudur. Sınav bitiminde kontrole döndüğünüzde bir soruda ilk işaretlediğiniz şıkta bir dikkat hatası yaptığınız fark etmedikçe değiştirmekten kaçının.
 • Turlama tekniğini kullanmayı deneyin. Bu şu demek; takılı kaldığınız soruda oyalanıp vakit kaybetmeyin. O esnada soruyu boş bırakın ve diğer sorulara geçin. Daha sonra tüm soruları bitirdiğinizde takıldığınız sorulara geri dönün.
 • Hep aynı seviyede sorular çözmeyin, farklı zorluk seviyelerinde sorular çözmeyi tercih edin.

Çok Kelam 2 Soru Çözmenin Avantajları 2024

Çok soru çözmenin avantajları var mıdır yoksa yok mudur diye soracak olduğunuzda bunu şu şekilde açıklamak mümkündür:

Sınavı kazanmak için elbette öncesi bol soru çözümü yapılmalıdır. Fakat bu sorular hep aynı tarz, kolay olan, sadece günlük çözülen soru sayısını rakamla arttırmış olan sorular olmamalıdır. Çözeceğini 50 zor-orta-kolay karışık soru tipleri çözeceğiniz 100 kolay soru tipinden çok daha fayda sağlayacaktır.

Kelam 2 Açık Lise Test Çözme Esnasında Yapılan Hatalar

Kelam 2 Açık Lise Test çözme esnasında yapılan hatalar belki de iyi bir sınav geçirebilmek için en dikkat etmeniz gereken noktadır. Tabii eğer bilgi eksiğiniz yoksa. Bu hatalar şunlardır:

 • Soruları çok hızlı okumak size zaman kazandıracak gibi gözükse de aslında hızlı olmak isterken gözden bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir.
 • İki seçenek arasında kararsız kalınca o soruda çok vakit kaybetmek yerine boş bırakıp turlama tekniğini kullanmanız sizin için daha yararlı olacaktır.
 • ‘’Ben bunu zaten biliyorum, bu soru çok kolaymış.’’ gibi hislere kapılmayın.
 • Sınavda kaygı hissettiğiniz elbette olacaktır. Fakat bu hissin sınavınızı ele geçirmenize izin vermeyin. Nefes alın, soluklanın, sakinleşin ve sınavınıza bu şekilde devam edin. Faydasını göreceksiniz.
Açık Lise 3. Dönem Sınav Tarihi
20 – 21 Temmuz 2024
SPONSOR